Categorie: , ,

ZPV: Consumentenmacht voor zonne-energie

Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV) is opgericht in 2003 als consumentenvereniging met in oktober 1.250 leden die samen 2,6 MWp aan zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Zij komt op voor de belangen van de kleine PV-bezitters. Aangezien zonnepanelen ook in TT steeds meer toegepast worden, lijkt een artikel over de ZPV op zijn plaats.

Niet in de laatste plaats omdat krachtenbundeling hard nodig gaat worden, gezien de plannen van het nieuwe kabinet voor meer fossiele brandstofcentrales ten koste van hernieuwbare energie. Lees het artikel “Groene Energiewet afgelast in voordeel kolen- en kernenergie”. Op het vlak van hernieuwbare, decentrale energie-opwekking zit de vereniging aardig op één lijn met Transition Towns. Getuige onder meer onderstaand redactioneel uit hun meest recente nieuwsbrief.

De redactie van Power to the People droomt graag

Droomt u ook zo graag? De redactie wel. We zien in de toekomst een Nederland waar de energieopwekking schoon, stil en veilig is. En waar die plaatsvindt op duizenden plekken door het hele land verspreid: windturbines, biomassacentrales en biogasinstallaties, daken van boerenschuren en bij burgers zelf.

En het leuke is dat het kan. Er bestaan al lang en breed energie-pluswoningen en er zijn energieneutrale kantoren. Er wordt gewerkt aan energieneutrale steden en eilanden. We weten dat het de toekomst is.

Hermann Scheer heeft het in Duitsland met wetgeving mogelijk gemaakt. Waarom dus ook niet hier? Is die droom met het nieuwe kabinet-Rutte in rook verdwenen, of is hij er nog een beetje? Wees eerlijk. Eigenlijk is het helemaal geen droom en u hoeft helemaal niet wakker te worden geschud, want we moeten wel.

Over niet al te lange tijd is het aardgas op, de olie onbetaalbaar en wat moet ons land dan? Jarenlang zijn er door politici allerlei leuke dingen gedaan met de aardgasbaten, sommige niet eens zo slecht, maar substantieel en consequent geld uitgeven voor een energietransitie, of om ervoor te zorgen dat de burgers in het komende energie- armoedetijdperk niet in de kou komen te zitten, ho maar.

Er was stop-en-go-beleid waaraan niemand een touw kon vastknopen. Er was een minister van Economische Zaken die aan het eind van haar bewindsperiode zei dat ze niet in haar eigen beleid geloofde. Het nieuwe kabinet is wat dat betreft duidelijker. Het knijpt de kraan gewoon helemaal dicht en de modale burgers Henk en Ingrid moeten maar voor zichzelf zorgen. De aardgasbaten zijn er alleen voor asfalt. Punt.

We mogen, nee moeten dus van dit nieuwe kabinet zelf onze droom waar maken. Prima. Henk en Ingrid hebben het toch zelf zo gewild? We hoeven niet meer eindeloos op subsidies te wachten want die is er niet meer. Intussen is het aanschaffen van zonnepanelen stiekem rendabeler geworden dan geld op de internetspaarrekening zetten. De voeten staan weer stevig op de grond en we zien wel waar het schip strandt .

Zou het écht allemaal zo eenvoudig zijn? Er zijn namelijk ook andersoortige dromers, mensen die dromen van hoge schoorstenen, steenkoolbergen, hoogspanningsmasten, megacentrales, en aardlagen volgepompt met kooldioxidegas.

– Redactioneel uit Power to the People 4,  jaargang 7 –

Lid worden van de ZPV verstandig en handig

ZPV houdt de financiële drempel zo laag mogelijk door zoveel mogelijk via internet te werken. Ook voor 2010 bedraagt de contributie € 10,-. Mensen die zelf (nog) geen PV-systeem hebben, maar die wel op de hoogte willen blijven, kunnen ook lid worden. Bedrijven mogen lid worden. Ze betalen hetzelfde als particuliere leden en donateurs maar ze hebben geen stemrecht. Dus: word lid via hun website. Dit doet de vereniging dan voor je:

  • Behartigen van de belangen van eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen (26.000 systemen!)
  • Geven van onafhankelijke voorlichting over zonnestroomsystemen: panelen, omvormers, installaties enz.
  • Lobbyen voor een deugdelijke terugleververgoeding zoals bijvoorbeeld die in Duitsland waarmee ze wereldmarktleider in PV zijn geworden.
  • Verzamelen en geven van informatie over: terugleveringvergoeding, bemetering en meterproblemen.
  • Bijstand verlenen aan leden die problemen hebben met netbeheerders, gemeenten, autoriteiten, leveranciers, fabrikanten.
  • Technische ondersteuning, waaronder reparatiemogelijkheid voor diverse soorten omvormers tegen lage tarieven.
  • Nastreven van een groen electriciteitsnet 2.0 wat bestaat uit een zo groot mogelijk aantal decentrale particuliere Zonnestroom-Centrales.