Categorie:

Workshop ‘Emotionele ecologie’ – TT Eindhoven

Naast de bewustwording van wat er in de wereld aan de hand is met vervuiling, klimaatverandering en uitputting van grondstoffen (hoofd), besteden Transition Towns veel aandacht aan de verinnerlijking van dit weten. Daarom richten veel Transition Towns hart en ziel werkgroepen op. Tot nu toe ontbrak het Transition Town Eindhoven aan zo’n werkgroep.

Trees Muijlaert die met haar Praktijk voor Rebalancing (www.rebalancing-nu.nl) veel met deze materie bezig is, heeft aangeboden een eerste workshop te organiseren. In deze workshop gaan we de eigen duistere emoties als angst, wanhoop en verdriet onderzoeken, en daar aansluitend de duistere emoties die nu rondwaren over de wereld en (onze angst voor, wanhoop over, verdriet om) en die veel invloed hebben op ons als mensheid, net als het milieu. Het is onscheidbaar met elkaar verbonden.

Angsten aan het licht brengen is eerste stap

Zij noemt deze emoties duister, omdat het over het algemeen niet geaccepteerde emoties zijn, ze moeten verborgen blijven. Een inzicht in hoe dit bij jou werkt en hoe je hier zelf mee omgaat kan zeer behulpzaam zijn bij het werk dat Transition Towns al doet. We zullen in deze workshop vooral werken met meditatie, (zelf)onderzoek, lichaamswerk als stretchings en dans en veel oefeningen zullen we doen in contact met de ander.

Het is mogelijk om vanuit deze bijeenkomst een werkgroep op te richten die met de materie aan de slag gaat en gaat verkennen hoe we anderen kunnen ondersteunen in het omgaan en verinnerlijken van de kennis die Transition Towns onder de aandacht brengt.

Datum en tijd: maandag 7 juni a.s. van 9.30 tot 12.30 uur
Locatie: Eindhoven, exacte locatie wordt doorgegeven
Kosten van de workshop: € 10,–
Aanmeldingen: eindhoven@transitiontowns.nl (max. 6 deelnemers)

Of bezoek de lokale pagina op de website van TT Eindhoven