Categorie:

Wordt ook Utrecht een Transition Town?

UTRECHT – Op 8 juni is er in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst rond Transition Towns. Na een filmvertoning volgt een brainstorm over de vraag of er voldoende animo is om een initiatiefgroep te starten op weg naar Transition Town-Utrecht.

Het Transition Town model kan een middel zijn om de olieafhankelijkheid van de huidige wereldeconomie om te zetten van onderen op. Door kleinschaliger en zelfvoorzienend te gaan functioneren. De kracht van een lokale gemeenschap die dit initiatief ontwikkelt kan steunen op inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van alle mensen die eraan mee doen.

De eerste kennismakingsavond voor mensen uit Utrecht-stad is op 8 juni in het Milieucentrum aan de Oudegracht 60.
Aanvang 19:30 uur (vanaf 19:15 is er koffie). Vooraf aanmelden!

Het programma van de avond is als volgt:

19.30 Welkom en inleiding: Wat zijn Transition Towns? Door Peter Polder (Peakoil Nederland en Transition Towns Nederland)

19.45 Film ‘The Power of Community – How Cuba survived Peak Oil’ (Nederlands ondertiteld)

20.45 Pauze

21.00 Nabespreking van de film

21.15 Brainstorm over de eerste stappen om een Transition Town-initiatief te starten in Utrecht, en oprichting van een Stuurgroep

21.45 Einde

Wie erbij wil zijn, moet zich vooraf even aanmelden bij Trudie Jongkind (Milieucentrum), tel. 030-2367240, e-mail: plu ( at ) milieucentrumutrecht.nl

Voorlopig contactpersoon voor TT Utrecht (i.o.) is Peter Polder, e-mail: peter.polder ( at ) peakoil.nl


Deze bijeenkomst is een direct gevolg van de landelijke informatiedag over Transition Towns op 9 mei in Utrecht. Meer over die dag >>>