Categorie:

Wereld, Europa en Nederland in transitie

Deze keer kijken we van lokaal naar mondiaal Transitie op wereldwijd niveau.

Afgelopen maanden zijn er veelbelovende stappen gemaakt op Wereld-, Europees- en Nederlands niveau om de Aarde te beschermen.

Naar een Europees verdrag voor de rechten van de natuur

Marie Toussai, Franse Europarlementariër voor De Groenen/Europese Vrije Alliantie, is een conferentie gestart onder de naam ‘Towards a European recognition of the rights of nature’ (de video is hier te zien, maar Engels/Frans). In de eerste bijeenkomst op 13 oktober benadrukt zij dat met de Europese politiek gericht op groei, wordt ontkend dat wij deel zijn van, en afhankelijk zijn van de natuur. Waarom is Europa het enige continent waar erkenning van de rechten van de natuur niet op de politieke agenda staat? Tijdens de conferentie wordt gekeken naar de Europese cultuur, geschiedenis en wat er in onze denkwijze dient te veranderen. De komende maanden zullen er bijeenkomsten volgen met als einddoel een wetgevingsvoorstel te doen. Via Facebook en Zoom kunnen de bijeenkomsten door iedereen worden gevolgd. Op 7 december is er een grote conferentie in Geneve.

Alliantie om ecocide strafbaar te maken

Tevens is Marie Toussai de initiatiefnemer van de in oktober 2020 gestarte alliantie van verkozen volksvertegenwoordigers die samen willen werken aan de erkenning van ‘ecocide’ (verwoesting van de Aarde) als internationaal misdrijf.

Resolutie Europese parlement om ontbossing te stoppen en terug te draaien

Het Europese parlement heeft op 22 oktober 2020 een resolutie aangenomen[1] waarin onder meer wordt gepleit voor rechtspersoonlijkheid voor oerbossen en essentiële bos ecosystemen. De bossen zouden dan eigen rechten krijgen en deze rechten kunnen verdedigd worden in het rechtssysteem. In resoluties van het Europese Parlement staat geen concrete regelgeving. Het doel van de resolutie is om de Europese Unie ertoe te bewegen in actie te komen op dit gebied. Het parlement geeft hiermee een duidelijk signaal naar de Europese Commissie, die wetsvoorstellen kan maken.

Verwoesting van de Aarde erkennen als misdrijf: initiatiefnota in de 2e kamer

Stop ecocide is een internationale beweging die zich inzet om ecocide, verwoesting van de Aarde, op te nemen als vijfde misdaad in het statuut van het Internationaal Strafhof. De eerste vier misdaden zijn: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, het misdrijf Agressie. Door ecocide als internationaal misdrijf te erkennen wordt het mogelijk om degenen die verantwoordelijk zijn voor het financieren, toestaan of veroorzaken van ernstige milieuschade persoonlijk aansprakelijk te stellen via strafrechtelijke vervolging. Dit zou een grote transitie teweegbrengen. Op 22 december heeft Van Raan van de Partij voor de Dieren een initiatief nota ingediend waarin hij de noodzaak van internationale ecocide wetgeving bepleit.

Zelf Aardebeschermer worden

Zelf kun je Stop Ecocide ondersteunen door Aardebeschermer te worden. Je ondertekent dan een document waarbij je aangeeft Aardebeschermer te zijn. De mensen die vechten aan de frontlinie voor moeder Aarde kunnen zich beroepen op dit document voor de rechter om aan te geven dat zij geen ‘overtreder’ zijn maar een Aardebeschermer. Hoe meer mensen zich aansluiten bij het initiatief hoe meer gewicht dit document zal krijgen en zo hopelijk de milieu-activisten die voor het gerecht dienen te verschijnen te kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie zie: www.stopecocide.nl

Eerste online interactieve Duurzaamheidsfestival

Volgend weekend (8-9-10) januari vindt het eerste interactieve online Duurzaamheidsfestival plaats. Het festival bestaat uit circa 20 interactieve online sessies van diverse organisaties en bedrijven rondom duurzaamheid. Onder meer de onderwerpen energie-opslag, biologisch ondernemen, ecodorpen en de nieuwe economie komen aan bod.

Zeer inspirerend en betaalbaar, voor meer informatie zie: Online Duurzaamheid Festival 2021van Strohplatz

Wellbeing Economy

De COVID19-pandemie heeft de ongelijkheid en absurditeit van onze huidige economie blootgelegd. Onze manier van produceren en consumeren, van investeren en met geld en mensen omgaan, blijkt fataal voor de wereld, voor de Aarde, voor onze samenleving. Het economisch beleid van dit moment is niet houdbaar op de lange termijn. We hebben (juist nu) dringend behoefte aan een economie die zich richt op de lange termijn en op welzijn. Meer informatie en de 10 principes van een Wellbeing Economy vind je op de site van de Wellbeing Economy Alliance (Engelstalig). Meld je daar dan gelijk aan bij het WEALL-citizens platform en je wordt onderdeel van de wereldwijde beweging.

Tanja Beentjes


[1] European Parliament resolution of 22 October 2020 with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation (2020/2006(INL))