Categorie: ,

Ware Winst : Gemene Goed Economie als Wegwijzer

Christian Felber schreef in 2010 het boek ‘Die Gemeinwohl-Ökonomie”. In 2017 werd het door Uitgeverij Jan van Arkel vertaald als ‘Ware Winst : Gemene Goed Economie als Wegwijzer’. Het voorstel van de Oostenrijkse politicoloog Christian Felber, die les geeft aan een economisch instituut in Wenen, is om met bedrijven en instellingen (zoals gemeenten) bewust meer waarden te creëren dan geld, met name op ecologisch en sociaal gebied.

Common Good Balance

Voor het creëren van waarden anders dan geld heeft Christian Felber de Common Good Balance als hulpmiddel/instrument ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven kijken hoe zij omgaan met de aspecten menselijke waardigheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, ecologie en transparantie in relatie met hun leveranciers, financiers, werknemers, klanten en ook hun maatschappelijke omgeving. Daarbij zijn bijvoorbeeld punten te verdienen bij vergaande samenwerking met klanten en leveranciers, maar natuurlijk ook voor het beperken van vervuilende uitstoot en afval.

Uiteindelijk leidt de balans tot een score die aangeeft hoe goed een bedrijf maatschappelijk verantwoord bezig is. Voor het bedrijf is het een middel om te kijken op welke aspecten zij zich vervolgens verder willen ontwikkelen, en voor stakeholders is het bijvoorbeeld een leidraad bij een leveranciers-selectie. Gemeenten zouden bijvoorbeeld op basis hiervan bedrijven met een bepaalde score op de Common Good Balance extra punten of zelfs voorrang kunnen geven in een aanbestedingsprocedure. Omdat deze bedrijven positief bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zij pareltjes van bedrijvigheid in de gemeente waar zij zitten.

Economy for the Common Good

In Brabant is in 2018 een werkgroep ‘Ware Winst Brabant’ gestart. Voor meer informatie over de werkgroep kun je contact opnemen met de secretaris van ‘Ware Winst Brabant’ Frans Maas, info@warewinstbrabant.nl.

Of neem eens een kijkje op de website van de Nederlandse organisatie van de ECG, https://www.ecogood.org/nl/community/.  Op deze pagina een korte uitleg en een zeer informatief filmpje. Wellicht kun je in jouw omgeving ook medestanders, en vervolgens ook enkele pioniersbedrijven vinden die hiermee aan de slag willen.

Donut Economie

Wellicht is het interessant om ‘Ware Winst’ te lezen nadat je het boek ‘Donut Economie’ van de Oxfordse econoom Kate Raworth hebt gelezen. Zij presenteert een grondige analyse van de huidige economie en geeft vorm aan een nieuwe economie in de vorm van een Donut. De buitenkant van de donut toont de overbelasting van de Aarde, en de binnenkant de noodzaak van eerlijk delen en samenwerking, waar we beide aan moeten werken om het leven op onze planeet weer veilig en aantrekkelijk te maken, ook voor toekomstige generaties.  Ze is intussen internationaal bekend en werd door de Engelse kwaliteitskrant The Guardian al ‘De Keynes van de 21e eeuw’ genoemd, verwijzend naar een beroemd econoom die onze economie nog beschouwde als ons hele huishouden, en niet alleen als een geld-economie.

‘Ware Winst’ is een praktische aanpak van wat Kate Raworth beschrijft in haar boek. ‘Donut Economie’ is in Nederland gepubliceerd door uitgeverij Nieuw Amsterdam.