Welkom bij de Transitie Steden van Nederland

TT Nederland beeldmerk kleinTransition Towns Nederland is een landelijk netwerk van groepen actieve burgers die met elkaar samenwerken om hun huis, buurt, dorp  of stad minder afhankelijk van (fossiele) energie, meer duurzaam en meer sociaal te maken. De drijfveren zijn de gevolgen van piekolie, klimaatverandering en de noodzaak tot een grondige verandering van onze economie. Wij kunnen en willen niet meer wachten op overheid of bedrijfsleven.

Ware voorbeelden van een oprechte ‘participatie-samenleving’ vind je in de Transitiebeweging!
Transitiesteden en -dorpen kiezen nadrukkelijk voor een transitie die door burgers gedragen en gestuurd wordt. Netwerken van burgerinitiatieven als deze, kunnen de impasse rond de duurzame transitie in politiek en economie doorbreken, omdat ze nieuwe wegen durven inslaan naar een betere en veiligere toekomst. Waar het de transitie ten goede komt, werken we samen met gelijkgestemde organisaties, bedrijven of gemeenten, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Artikelen en reacties zijn daarom meer dan welkom; samenwerking tussen mensen, groepen en uitwisseling van ideeën over de transitie, is het hoofddoel van deze site.  We gaan er van uit dat je opbouwend wilt zijn, openhartig, niet kwetsend en schrijft vanuit je eigen leven.

Heb je een artikel over de transitie in jouw buurt of wil je meewerken als social reporter, dan juichen wij dat van harte toe! Lees dan verder op deze pagina.

Hoe zit deze website in elkaar?

Deze site is een weblog. Dat betekent dat er:

  • Regelmatig nieuwe berichten verschijnen in het middenstuk van de site. We laten enkel de 1e alinea’s zien. Om verder te lezen klik je op de linkjes boven en onder ieder bericht.
  • In de linker kolom vind je links naar al het nieuws op de site, naar berichten van anderen die wij interessant vinden en kun je op allerlei manieren zoeken in de site.
  • In de rechter kolom staan aankondigingen,  links naar alle lokale websites van TT-steden in Nederland en naar belangrijke internationale sites.
  • Met de menubalk bovenaan vind je allerlei achtergronden over Transition Towns . Over piekolie, klimaatverandering, Hart en Ziel, talloze media en nog meer.

Als er hier en daar nog een aantal zaken ontbreken of bijgeschaafd moeten worden, dan vernemen we dat graag. Feedback is altijd goed en welkom ;-)

Stuur een mailtje naar transitienieuws@transitiontowns.nl of ga via de pagina ‘Contact

Kennismaking met Transition Towns

Voor het geval je de indruk hebt dat Transition Towns gevormd wordt door mensen die de wijsheid in pacht hebben, is het belangrijk om te weten dat TT een veelzijdige maatschappelijke beweging wil zijn en moet zijn. Wat we ons heel goed realiseren is dit:

  • Als we op overheden wachten, dan wordt het “te weinig, te laat”
  • Als we alleen als individuen handelen, dan wordt het “te weinig”
  • Maar als we gemeenschappelijk handelen, dan is het misschien net genoeg, net op tijd

Wat je op deze site leest, gaat vooral over concrete projecten uit de echte wereld, met in het hart ervan het engagement van echte gemeenschappen. Geen ivoren torens, geen academici met erudiete schrijfsels, geen slaafs navolgen van een model waaraan niet getornd mag worden… Achter deze site en achter het transitiemodel, zitten mensen die actief betrokken zijn bij de transitie in hun buurt, woonplaats of bedrijf. Mensen die leren door te doen, elke dag weer leren van het leven en de aarde.

Mensen die begrijpen dat het niet past om achterover te leunen en te wachten tot iemand anders het werk voor hen doet.

Mensen zoals jij misschien…

In Transitie?

‘In Transition’ 1.0 en 2.0 zijn documentaires die gemaakt zijn gemaakt door het internationale Transition Network, en Nederlands zijn ondertiteld. Men legt uit waar TT over gaat en hoe dat er in de praktijk uitziet. Deze video is op zich al een prachtvoorbeeld omdat ze namelijk gemaakt en betaald is door allerlei mensen uit TT zelf, helemaal op eigen kracht dus.

De ouderen en de kinderen waarmee de eerste film opent, tonen gelijk iets van de werkvorm “visioning”: Het uitbeelden van jouw duurzame toekomst, over zeg 25 jaar. En dan stap voor stap terug naar het heden en kijken wat er per stap zou moeten gebeuren om in die gewenste toekomst uit te komen.