Categorie: , , ,

Voer voor consumenten – Leeuwarden

Partoer CMO Fryslân en Leerschool Permacultuur Friesland willen graag een bijdrage leveren aan de bewustwording van onze persoonlijke rol in de voedselketen. Wij organiseren daarom op dinsdag 25 januari een inspirerende avond rondom voedselverspilling. We kijken in eerste instantie naar mogelijke oplossingen in de directe leefsfeer. Wat kunnen we zelf doen om te voorkomen dat een deel van ons voedsel uiteindelijk weggegooid wordt. En welke oplossingen kunnen we aandragen voor onze omgeving.

Leerschool Permacultuur Friesland gaat in op de oorzaken en gevolgen van verspilling en wat je daar zelf zoal aan kunt doen. Fooddesigner Katja Gruijters reist momenteel door Nederland om een ieder te inspireren met haar interactieve lezing ‘Mooi van Nature’. De natuur zelf vormt daarin haar voorbeeld; in de kringloop van de natuur gaat immers niets verloren. In haar lezing confronteert ze u met het gedachteloze consumeren en de noodzaak een ander gedrag te ontwikkelen. Na de inleidingen kan iedereen verder meedenken en –praten.

Voedselverspilling en tekorten

Duurzaam en verantwoord produceren van voedsel staat momenteel bijzonder in de belangstelling. De afstand tussen producent en consument is echter groter dan ooit, terwijl het gaat om een primaire levensbehoefte. In Nederland verspillen wij als consumenten voor minstens € 2,4 miljard aan eetbaar voedsel per jaar. Dat is ongeveer € 400 per huishouden. Gemiddeld verspilt één persoon jaarlijks ruim 50 kg voedsel. Dit staat in schril contrast met wereldwijde voedseltekorten en mensen in Nederland die gebruik maken van de voedselbank. De ambitie van de overheid is om in 2015 de voedselverspilling in de gehele keten met minimaal 20% te hebben verminderd.

Onze flyer kun je hier downloaden.  We hopen dat je in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn en heten je van harte welkom.

Datum : Dinsdag 25 januari 2011
Tijdstip : 20.00-22.00 uur
Voor wie : Iedereen die begaan is met zichzelf
Locatie : Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden
Kosten : € 4,50
Info/opgave : Agnes Könst, a.konst(at)partoer.nl / Miranda Huising, info(at)leerschoolpermacultuur.nl