Categorie: ,

Watermolens in Brabant maken groene stroom

In Zuidoost Brabant hebben eigenaren van watermolens en watervervallen zich verenigd in ‘de Raddraaiers’. In 2015 willen zij 1.000 MWh elektriciteit uit waterkracht van het riviertje de Dommel opwekken. De raddraaiers zorgen hiermee gelijktijdig dat deze cultuurhistorische molens in stand blijven én dat de watermolens weer een productieve functie krijgen, zelfs één die helemaal past bij deze tijd van transitie naar duurzame energieopwek:

“Lokaal duurzaam opwekken, lokaal duurzaam gebruiken. Die ontwikkeling is heel sterk gaande. Daar waar we in kunnen spelen op initiatieven, daar willen we aan meewerken.”

Nieuwe turbine vergroot rendement van 40 naar 80 %

Om de oude watermolens energie op te laten wekken, wordt er een turbine ontwikkeld die het rendement van de molens kan opkrikken van 40 naar 80 procent. De Raddraaiers hebben financiele middelen nodig voor de ontwikkeling van de turbineplannen. Om waterkrachtcentrales te ontwikkelen op de verschillende locaties hebben ze 250.000 euro nodig. Energiecoöperatie ‘Morgen Groene Energie’ uit Nuenen heeft al aangegeven de elektriciteit van de molens af te willen nemen.

Bij de grotere waterkrachtcentrales wordt gebruik gemaakt van turbines. Er zijn verschillende type turbines Pelton, Francis en Kaplan. Bij gering verval wordt meestal de Kaplan turbine gebruik. Het voordeel van turbines is dat ze een hoog rendement hebben tot 97% en dat ze weinig onderhoud vragen. Het nadeel is dat ze visonvriendelijk zijn en er voor vervallen < 2 meter geen standaard oplossingen zijn.

Om het lokaal opwekken van elektriciteit met waterkracht een nieuwe impuls te geven werkt Bas Verhagen aan een innovatieve oplossing. De locaties waar watermolens staan of stonden hebben vaak grote publieke waarde. Ook hebben vele watermolens een monument status, wat betekent dat er niet veel aan het aanzicht veranderd mag worden.

Om op deze locaties toch een efficiënte energie opwekking te kunnen garanderen is de ontwikkeling van een nieuw concept gestart.  De eerste testopstelling voor deze turbine wordt binnen enkele maanden gerealiseerd. Nadat de testfase van deze turbine is afgerond, wordt een “full scale” turbine gebouwd.

Meer hierover: