Categorie: , , ,

Video Mei: Grieken keren terug naar hun wortels

Terwijl de gehavende Europese Unie zich moeizaam door een vijfde crisisjaar heen ploetert, keren ondernemende Grieken deze Unie de rug toe en gaan terug naar het platteland. Naar hun (groot)ouders die er tientallen jaren waren achter gebleven, trouw aan hun land en dieren en het boerenberoep waardig in leven hielden. Tot verbazing van velen, niet in het minst die van de thuiskeerders, hebben ze het er beter naar de zin dan gedacht! Het landwerk is weliswaar zwaar, maar ook bevredigend en het dagelijkse contact met de natuur en de seizoenen, blijkt een bron van geluk en tevredenheid.

De thuiskeerders nemen nieuwe, frisse ideeën mee naar het van oudsher behoudende platteland. Innovaties komen van de grond richting ecologisch en zelfvoorzienend. Lokale markten ontstaan met eigen munt- of kredietsystemen: “No cash, no tax” en “we have everything to live from, around us”.

Het lijkt erop dat de Grieken ongeveer dezelfde antwoorden vinden als Transition Towns. En het actuele bewijs gaan leveren hoe burgers een zware crisis , zoals de koude sanering van de Griekse economie, overleven kunnen.

Een veelzeggende documentaire in opdracht van het programma ‘People and Power’ op het televisienetwerk Al Jazeera.