Categorie: ,

Verslag werkconferentie Fair Green Deal

Bij de Universiteit van Tilburg vond in februari 2011 voor de vierde keer een werkconferentie Fair Green Deal plaats, een routeplan voor een eerlijke economie.  Irma Lamers van TT Tilburg en Goeie Ete, was aanwezig en doet verslag.

Hier kunt u het verslag lezen van de Fair Green Deal Workshop ‘Betrekken van burgers’

Het betrekken van burgers

Eén van de workshops ging over het thema ‘het betrekken van burgers’. Omdat ruim 30 mensen zich hadden ingeschreven voor deze workshop kwamen we terecht in de aula. De conclusie van de deelnemers workshop was dat een roadmap wellicht een wat opgelegd instrument was, maar dat er duidelijk behoefte is aan verbinding tussen bestaande initiatieven. Ook bij de praktijkvoorbeelden die genoemd werden en waar al sprake was van samenwerking met meerdere organisaties, is het verbreden van draagvlak een thema. Burgers betrekken en het contact behouden en verstevigen is belangrijk, maar ook de inbedding bij organisaties is een aspect.

Twee voorbeelden uit de praktijk werden genoemd, en daarnaast kregen organisaties als Aarde Boer Consument, de NIVON en de ZLTO een paar minuten om hun invalshoek te belichten. De laatste twee zijn met een cultuuromslag bezig.

De Nieuwe Ronde en Goei Eete

Klaas van c.s.a. (community supported agriculture) De Nieuwe Ronde en Irma van Goei Eete kwamen eerst aan het woord. Bij Klaas kunnen ongeveer 120 gezinnen zelf groente, kleinfruit, kruiden en bloemen oogsten. Dit aantal is ook genoeg om de band te behouden en als boer te kunnen rondkomen. Klaas heeft een aantal richtlijnen van waaruit hij werkt, maar verder wordt het meeste door de leden zelf bepaald. Klaas benadrukt dat het samenwerken aan het verbouwen van groente een belangrijke meerwaarde is.

Goei Eete is in een opstartfase en mikt op een grote groep (meer dan 200 consumenten) die in de stad producten willen afnemen van boeren in de eigen omgeving. De website waar mensen zich kunnen aanmelden en bestellen is in opbouw. Het concept wordt (ook door grotere organisaties) enthousiast ontvangen en derden kijken met belangstelling mee. Het gaat in eerste instantie om basisvoedingsmiddelen. Heeft een kring een bepaalde omvang bereikt, dan wordt een nieuwe kring gestart.

Veranderende rol van burgers en consumenten

Bij het werven van consumenten heeft de werkgroep Goei Eete zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande activiteiten (o.a. Week van de Biodiversiteit in mei 2010) en deelnemers in november 2010 uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. In de praktijk blijkt dat producten uit de eigen omgeving een grote groep mensen aanspreekt. Kwaliteit en het feit dat je niet naar verschillende winkels hoeft speelt een rol. Verder werd duidelijk dat men niet persé alleen biologische producten hoeft, maar zelf wil kunnen kiezen. Als de mogelijkheid er is om het naast afhaalpunten thuis te laten afleveren, wil men best extra daarvoor betalen.

Eén van de pluspunten van Goei Eete is dat Goei Eete voortkomt uit Transition Town Tilburg, en dat hier van onderop gewerkt wordt. Daar is veel sympathie voor en daardoor creëer je draagvlak. Een volgende stap is het leggen van een basis voor een duurzame gemeenschap.

Opschalen door verbinden

In de discussie met de zaal bleek dat er verschillende vragen leven over opschalen. Het is in eerste instantie toch vooral een kwestie van ‘ergens beginnen’ (door reacties werd duidelijk dat niet iedereen dat in praktijk brengt). Je moet vooral aansluiten door iets te gaan doen of op zijn minst laten weten dat je er sympathie voor hebt. Als mensen en organisaties zien dat iets zichzelf in de praktijk bewijst (door een enthousiaste uitstraling, of een groep die zich aan het project verbindt) dan wordt het voor andere organisaties pas zichtbaar dat je door aan te sluiten elkaar versterkt. Gaandeweg ontstaan zo verbindingen waardoor opschaling kan plaatsvinden. Goei Eete heeft door contacten met andere Transition Towns een eenvoudige ingang om na realisatie van het eerste traject ergens anders een nieuwe kring te starten.

Er diende zich al een voorbeeld aan: Een woordvoerder van de NIVON gaf aan dat ze gaan onderzoeken dat ze met hun organisatie willen aansluiten bij meer kleinschalige voedsel- en burgerinitiatieven. In heel Nederland zijn ongeveer 17 NIVON huizen. Er werd deze middag een eerste aanzet gegeven dat NIVON en Transition Towns met elkaar in gesprek gaan.

Discussie in de zaal

Er waren nogal wat geluiden in de zaal dat men de initiatieven te klein vindt en dat er te weinig initiatieven zijn. En dat er veel meer nodig is om gezamenlijk de omslag te maken. Als je actief bent voor een project is de ervaring anders. Het is maar net waar je op let. De almanak Smakelijk Duurzaam wordt omhoog gehouden als voorbeeld dat de belangstelling voor duurzame kleinschalige projecten het laatste jaar drastisch toeneemt. Als we onszelf aanleren op een andere manier te kijken, zien we dat er al wel veel gebeurt. Men realiseert zich wel dat het nog niet genoeg is. Aan het eind van de workshop wordt een vervolgafspraak gemaakt om draagvlak te vergroten en initiatieven met elkaar te verbinden. Een datum volgt.

Sluit je aan bij succesvolle projecten of begin er zelf één

De kleinschalige burgerinitiatieven zijn voorbeelden van wat iedereen zelf kan realiseren. In het plenaire ochtenddeel werd duidelijk dat we ons daarmee qua transitie met 1 been alvast bevinden in een wereld die we nog niet kennen. Dat betekent dat we daarover verwarring in onszelf en om ons heen kunnen ervaren. Dat was in de zaal duidelijk te merken. Je verdiepen in transitie en zelf actief worden zijn de eerste werkbare stappen. En omdat we daar middenin zitten zijn juist concrete stappen vanuit een duurzaam toekomstperspectief van belang. Sluit dus aan bij iets dat succes heeft en maak je inzet zo praktisch mogelijk. En laten we op zijn minst waarderen en verder vertellen welke duurzame activiteiten er al zijn!

In de zaal werden verschillende projecten genoemd, zoals Lekker Utregs, Oregional en een versvoko winkel in Nijmegen, een soort supermarkt met enkel lokale producten. En als laatste hierbij verschillende tips:

  • 20 maart landelijke genoegdag: Uitnodiging tijdens de werkconferentie om elkaar te ontmoeten tijdens lezingen en bij de informatiestands. Niet alleen voor burgers maar ook voor organisaties om te zien wat er aan kruisbestuiving mogelijk is.
  • De pdf-versie van de almanak Smakelijk Duurzaam. Een geprinte versie (losbladige klapper) kan nabesteld worden bij: almanak@almanakduurzaam.nl
  • Platform Aarde Boer Consument heeft een nieuwe rubriek op de site: ‘Koop van Buurman Boer’, waar je de meeste verkoopppunten in je buurt kunt vinden en aanbieders (boeren(coöperaties) ) per provincie beschreven worden. Op 18 feb. komen een aantal van die aanbieders (niet alleen coöperaties)  bij elkaar Wil je betrokken worden neem dan via de website contact op met Greet Goverde.