Categorie: ,

Verslag van de tweede on-conferentie

Van 14-16 april ’23 was er de tweede on-conferentie, georganiseerd door Transitie Nederland in samenwerking met Extinction Rebellion en het Nederlandse Ecodorpen netwerk GEN NL.

Met een lege agenda ontstond tijdens deze on-conferentie vanuit de deelnemers een afwisselend programma. We hebben de vrijdagavond gebruikt om te arriveren en kennis te maken – een divers gezelschap van student tot 70-plusser. De keuken is ingericht en het terrein verkend. Met elkaar hebben we al veel kunnen uitwisselen en de eerste lijnen voor het zaterdagprogramma zijn neergezet.

Actievoeren en verbinden

De zaterdagochtend was volgens het globale programma gereserveerd voor het thema actievoeren. We gingen na de kennismakingsronde dan ook van start met een brainstorm over acties rond het thema 0% btw op groente en fruit. Dit leverde  leverde een mooie waaier aan ideeën op. Maarten legde op basis van de observatie van het idee voor een actie over de BTW uit hoe je van probleemstelling naar uitvoering van een actie komt in 7 stappen.

Zaterdagmiddag hebben we geconstateerd dat het uitblijven van de noodzakelijke klimaaturgentie een spreekwoordelijke olifant in de kamer is, die hoognodig in beweging moet komen. We spraken uiteraard ook over hoe we ‘de muis’ kunnen worden die deze olifant verjaagt.

Jelleke had een uitgebreide bijdrage over hoeveel bewegingen-naar-een-nieuwe-economie er in de afgelopen 2 maanden ineens zichtbaar geworden  zijn. Nog belangrijker: ze werken ieder toe naar hetzelfde – een inclusieve samenleving in relatie met een gezonde aarde. Al die organisaties en netwerken zijn op zoek naar manieren om meer samen op te trekken, EN om zichtbaarder te worden voor elkaar, EN om als ‘stroom’ meer zichtbaar te worden in de samenleving.

Total collapse…

Het hele idee van de bottom-up stroom van bewegingen naar een nieuwe samenleving komt in een ander daglicht te staan, als je weet dat onder andere het financiële stelsel op instorten staat. Ook de polycrisis is in dit verband genoemd. “Als ik accepteer dat deze collapse aan de gang is, dan kan ik me gaan verhouden tot hoe we die nieuwe samenleving vorm geven.” Alle netwerken zijn nodig om die lokale veerkracht te versterken.

Stel dat die collapse over paar jaar werkelijkheid is, dan hebben we nog maar die paar jaar om de alternatieve samenleving vorm te geven. Met een ander geldstelsel, met basisinkomen, met zelfvoorziening. Ecodorpen zijn nu al in Oekraïne een toevluchtsoord. Ze werken samen in Europees verband; er wordt hulp geboden in trainingen en hulpgoederen.

Bloedsomloop of het mycelium

We bespreken alle vormen van fysieke ontmoetingen verspreid door het land, door verschillende organisaties. Die zijn al heel essentieel. Daartussen door seminars en cursussen waar we elkaar ontmoeten. Maar daarmee worden we niet zichtbaarder voor de buitenwereld. We bespreken welke rollen we ieder (kunnen) spelen in de Bloedsomloop of het mycelium van de transitie.

Klimaatvragenspel

Na de super gezellige maaltijd rond het haardvuur was er tijd voor een try-out van het “klimaatvragenspel” van Marleen. In een twaalftal vragen geprikkeld worden om na te denken, keuzes te maken over thema’s als biodiversiteit, voedsel, mobiliteit, economie etc.

Raken en overlappen

Op zondagochtend hebben we met elkaar verkend waar de drie bewegingen elkaar raken en overlappen. Paul verwijst naar de boeken van Joanna Macy: hoe gaan wij van een aarde-vernietigend systeem naar een levensondersteunend systeem!

Er zijn drie manieren van transitie naar zo’n levensondersteunend systeem die elkaar versterken en elkaar nodig hebben ;

  1. Actievoerders, die het huidige destructieve systeem afremmen en bij anderen op het netvlies zetten
  2. De bewegingen die zorgen dat er nieuwe vormen van organisatie komen, nieuwe structuren
  3. Nieuwe culturen, nieuwe manieren van zijn, gebaseerd op andere waarden: liefde voor de aarde , voor elkaar en voor jezelf.

Bij 1,2 en 3 kun je achtereenvolgens XR, Transition Towns en de Ecodorpen (en permacultuur) invullen. Waar vinden zij elkaar in het midden in praktische zin? Heel concreet en op korte termijn zou dat oa kunnen bij het bundelen van krachten mbt de campagne Stop Fossiele Subsidies. Een landelijke coalitie van NGO’s komt binnenkort met een brandbrief aan het Kabinet en een paginagrote landelijke advertentie. Ook is er een solidariteitsdemo bij de eerstvolgende A12-actie van XR.

In de middag hebben we o.a. gesproken over hoe een ‘top-down’ (inter)nationaal beleidsalternatief er uit zou kunnen zien binnen de landbouw, mobiliteit en industrie. Ook bespraken we hoe bottom-up bewegingen en organisaties die zich meer met top-down beleidsalternatieven bezig houden, elkaar kunnen versterken.

Eind 2021 werd een gezamenlijk alternatief van de Handel Anders!-coalitie – maatschappelijke- en boerenorganisaties en FNV – aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie voor de publicatie en een video van de lancering in Nieuwspoort: https://handelanders.nl/geslaagde-lancering-publicatie-in-nieuwspoort/

Historische analyse en alternatief binnen het landbouw- en handelsbeleid: https://www.voedselanders.nl/zonder-hervorming-eu-landbouw-en-handelsbeleid-geen-milieuvriendelijk-en-rechtvaardig-voedselsysteem/

Conclusies en actiepunten

Veel behoefte aan uitwisseling van contacten, netwerken, bewegingen, actiegroepen, collectieven, boeken, inspirerende mensen, een soort kalender van events, etc.

We hebben ook gekeken naar een vervolg. Hierbij passeerden verschillende mogelijkheden de revue: Online (makkelijk en laagdrempelig), weer een weekend in het najaar (liever iets centraler dan Bergen, maar de locatie was verder wel prima) of misschien makkelijker een dag, zodat deelnemers niet teveel tijd hoeven te investeren en je ook niet met overnachtingen zit (dat geeft meer mogelijkheden aan locaties en is minder intensief voor de organisatoren om te regelen).

 

We houden je op de hoogte!