Categorie:

Verslag Piekolie-lezing TT Amersfoort

AMERSFOORT – Op 1 december organiseerde Transition Town Amersfoort (i.o.) een bijeenkomst over piekolie. Met een inleiding door Peter Polder van Stichting Peakoil Nederland. Een verslag van Yvonne Feuerhahn.

Peter Polder vertelde een goed gefundeerd en kritisch verhaal over peak oil. Aan de berekening van de omslagpunt van goedkope naar dure olie zitten allemaal haken en ogen, maar wat eenduidig is: dat dit punt binnen tien jaar bereikt wordt is waarschijnlijk, en dat de politiek hier helemaal geen aandacht aan besteed is uiterst zorgwekkend. In het nieuwe beleidsprogramma ‘schoon en zuinig’ word zelfs uitgegaan van meer oliegebruik. Reden hiervoor zag hij in de diepe verankering van de vanzelfsprekende aanwezigheid van olie in ons denken en de macht van Shell. In deze samenhang sprak hij van een aankomende ‘energierevolutie’, gecreëerd door het steeds groter wordende gat tussen aanbod van goedkope olie en de vraag ernaar, gecombineerd met de nog ontoereikende capaciteit van alternatieve energieën (vandaag 7% van alle energie benodigd in NL incl. atoomkracht). Peter Polder is dan behalve aan het rekenen, ook voortdurend aan het lobbyen bij bedrijven en politiek om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Binnenkort komt er een gereedschap voor bedrijven waarmee deze hun afhankelijkheid van olie in kaart kunnen brengen. Ten slotte sloeg hij de brug naar Transition Towns, waarmee het mogelijk is om i.p.v. een Energierevolutie een geleidelijke overgang binnen een gemeenschap/wijk/stad te creëren.

De nieuwkomers op deze avond zagen de mogelijkheden van TT en vroegen zich af of het succes van de activiteiten te monitoren is. Bij voorbeeld: ‘In deze wijk is in de afgelopen maand 100 kg lokaal voedsel geoogst en daarmee een 200l olie en xt CO2 bespaard’.

Ik voelde heel erg het verlangen om iets tastbaars neer te zetten. Na afloop sprak ik dan ook mijn intentie uit om met een lokalal energieteam een campagne te willen opzetten voor Amersfoort, en ik kreeg spontaan reactie van een potentiële medestrijder’. Website Stichting Peakoil Nederland

Stadslandbouw

Omdat Peter Polder door een treinstoring niet op tijd met zijn lezing over peak il kon beginnen, was er tijd om met elkaar te speken. En zo was nog voordat de avond officieel van start ging het idee geboren om in Amersfoort een dag over Stadslandbouw te organiseren. De toeval wilde dat op dezelfde dag, 1 december, in Utrecht de bijeenkomst ‘Groeikrachtwijken’ had plaatsgevonden. Daar was het stampvol en er was behalve gemeente en woningbouwverenigingen onder ander een hele groep enthousiaste allochtonen aanwezig – een aandachtpunt van TT Amersfoort waar tot nu toe nog niet aan gewerkt is. (zie www.groenendestad.nl en www.aarde.org).

Bij deze roep ik dan ook mensen op zich te melden, die zich willen inzetten om stadslandbouw in Amersfoort groot op de kaart te zetten. Reacties naar: transitiontownamersfoort ( at ) gmail.com