Categorie:

Open Space markeert start TT Nijmegen

NIJMEGEN – Een ‘Open Space’ bijeenkomst op 6 september vormde de afronding van een serie film- en discussiebijeenkomsten in Nijmegen. En markeerde de feitelijke start van Transition Town Nijmegen.

Zo’n 25 mensen kwamen op 6 september bij elkaar in de sfeervolle kapel van de Vrouwenschool in Nijmegen om Transition Town Nijmegen van start te laten gaan.

De bijeenkomst startte er mee dat iedereen stickers met concrete suggesties voor het bereiken van het doel opschreef. Dat doel was: het verminderen van de olie-afhankelijkheid van Nijmegen en het vergroten van de lokale veerkracht.

Met vereende krachten werden de vele stickers rond een aantal thema’s gegroepeerd. Met die thema’s gingen groepjes aan de slag. Het resultaat was de start van een aantal werkgroepen: tuinen/permacultuur, voorlichting, TT-café, ecoteams en energie.

Rond vier uur sloten we de Open Space af met het tevreden gevoel dat we een geanimeerde, gezellige start hadden gemaakt met als resultaat een flink aantal concrete activiteiten.

Kijk voor een uitgebreider verslag op de website van TT Nijmegen

Wat is Open Space? >>>