Categorie:

Verslag landelijke infodag over TT (24 april) bij de Hobbitstee (Drenthe)

 

WAPSERVEEN – Ruim dertig mensen beleefden een inspirerende dag op de Hobbitstee. Ze maakten (nader) kennis met het TT-concept en verkenden de mogelijkheden om in hun eigen woonplaats aan de slag te gaan. Na afloop meldden zich twee nieuwe contactpersonen voor een TT-initiatief: in Alkmaar en Hengelo.

De duopresentatie tijdens deze dag was in handen van Selma Franssen (TT Groningen en TT trainster) en Marta Resink (Omslag en TT-Nederland). De meeste aanwezigen kwamen uit het noorden en oosten van het land, maar er waren ook deelnemers vanuit Amsterdam, Delft en Alkmaar en twee Brabanders naar het Drentse Wapserveen afgereisd.

Selma verwoordde de kerngedachten van TT, waaronder het in actie komen van onderop, met klimaatverandering en het opraken van goedkope olie als drijfveren. Het doel van TT is het voorbereiden van je woonplaats op deze uitdagingen en werken naar een positieve toekomstvisie. TT is daarmee geen protestbeweging, maar werkt juist aan het ontwikkelen van alternatieven. Het in de praktijk brengen van deze positieve toekomstvisie dus! Selma vertelde ook – vanuit haar persoonlijke betrokkenheid – over de ontwikkeling van het TT initiatief in haar woonplaats Groningen.
Marta vulde daarop aan dat het TT-concept in de nazomer van 2008 ook in Nederland werd ge-introduceerd en dat sindsdien het ene lokale initiatief na het andere is ontstaan. Ruim anderhalf jaar later zijn er contactpersonen en (initiatief)groepen in zeker 70 grote en kleine plaatsen verspreid over het land. Deventer en Groningen hebben de snelste ontwikkelingen doorgemaakt en zijn inmiddels ‘formele’ Transition Towns. De ontwikkelingen in het land zijn in grote lijnen te volgen via de website van TT Nederland; inmiddels hebben zo’n 30 lokale groepen een eigen website. Steeds meer lokale groepen krijgen de smaak te pakken en ontwikkelen een eigen activiteitenaanbod. Bekijk het landelijke overzicht >>>

 

Loop-lunch tijdens rondleiding over de Hobbitstee

Tijdens de lunch maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding over het terrein van de Hobbitstee, de langst (41 jaar) bestaande ‘alternatieve’ leefgemeenschap van Nederland.

Hoe kom je tot een TT-initiatief?

 

Na de lunch vervolgde Selma haar presentatie met een powerpoint over de belangrijkste aspecten van het TT-concept: Piekolie en klimaatverandering als drijfveren om te komen tot veranderingen van onderop, waardoor we ons geleidelijk aan veel minder afhankelijk maken van aardolie. Elk initiatief maakt een proces door van twaalf stappen; die hebben geen vaste volgorde, maar de praktijk leert dat al deze stappen belangrijk zijn in de ontwikkeling van een levensvatbaar en duurzaam initiatief. Dit blok leverde ook veel antwoorden op op eerder gestelde vragen. Tevens werd uitgelegd dat TT een aanpak van Hoofd, Hart en Handen is en hoe deze elementen vorm krijgen binnen Transition Towns. Selma vertelde aan de hand van voorbeelden en ervaringen van Transition Town Groningen wat er allemaal mogelijk is bij het oprichten van een Transition Town en waar je zoal tegenaan kunt lopen. De 12 stappen naar een transitie-initiatief >>>

Transition Towns Nederland

 

Marta lichtte toe: ,,In de opstartfase kunnen groepen ondersteuning krijgen van al langer bestaande initiatieven in hun regio, en geleidelijk aan vindt ook meer uitwisseling plaats binnen het landelijke TT-netwerk. Je hoeft niet alles alleen te doen. Het TT netwerk werkt – ook internationaal – vanuit de grondgedachte ‘we helpen elkaar’. De landelijke initiatiefgroep faciliteert waar mogelijk, maar ‘stuurt’ niet. Lokale groepen opereren autonoom, maar dienen zich wel te houden aan een aantal internationaal gehanteerde criteria”. Kijk hier voor de criteria >>>

Van theorie naar praktijk

Om de theorie wat meer tot leven te brengen, volgde na de theepauze een interactief onderdeel: er werden sub-groepjes gevormd rond zeven thema’s: voedsel, eneregie, transport, bouwen & wonen, hart & ziel, onderwijs en contacten met andere landen. Elk groepje kreeg de opdracht te brainstormen over gewenste toekomstige ontwikkelingen…

  … die daarna via post-its in een tijdslijn van 2010 tot 2030 verder geplaatst. Het eindresultaat leverde veel elementen op voor een begerenswaardige toekomst. (zie uitgebreid verslag)

Na afloop bleek dat veel deelnemers dit onderdeel erg leuk hadden gevonden. Het gaf ook iets aan van de aanpak van TT’s: durf te dromen en toekomstgericht te denken, want: de toekomst is niet wat zal gebeuren (passief afwachten) maar wat we er samen van maken (actief samen aan de slag).

Tegen vijf uur werd de dag afgesloten met de vraag aan iedereen om met twee woorden iets aan te geven van de eigen beleving van de dag. ‘Inspirerend’ was een veelgenoemd woord, evenals: enthousiasme, verbinding, …

En dat was ook de ervaring van Selma en Marta. Het was de eerste keer dat zij samen een voorlichtingsdag presenteerden en zij vonden dat zo leuk, dat ze dat vaker samen willen doen.

Samen aan tafel

Na afloop bleven zeventien mensen mee-eten. Kok Jelle Karremans had een biologisch-vegetarische maaltijd voorbereid; een paar mensen hielpen met de laatste voorbereidingen in de keuken, terwijl anderen de hobbit-herberg weer wat op orde brachten en de tafels dekten. Een flinke groep zocht nog even de zon op buiten, voor een wandelingetje, om even lekker te luieren, of om een stevige discussie te voeren. Rond 18:30 konden we aan tafel. Na de afwas volgde nog een laatste rondje koffie en thee en tegen achten keerden de laatste mensen tevreden huiswaarts.

 

De dag werd georganiseerd door Transition Towns Nederland in samenwerking met Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Bekijk hier meer foto’s van de dag >>>

Een volgende landelijke informatiedag wordt voorbereid in Utrecht-stad, waarschijnlijk in juli of augustus 2010. Houd daarvoor de website in de gaten.

—> Lees het uitgebreide verslag – met de volledige uitwerking van de pos-its en veel meer foto’s. Klik hier >>>