Categorie: , , , ,

Update TransitionTown Middelburg

Juni 2015 was de kerngroep op bezoek bij Transition Town Middelburg. Naar aanleiding van het TT Treffen eind februari schreef Els een update.

Wijk De Griffioen in Middelburg is al vele jaren actief op diverse gebieden: sociaal, natuur en milieu, gezondheid, energie. Dankzij een actieve kern van gemotiveerde buurtbewoners worden bestaande projecten onderhouden en nieuwe ontwikkeld, in goed overleg met o.a. de gemeente.
Het is een voorbeeld van een wijk die Duurzaamheid in brede zin hoog in het vaandel draagt.
Vorig jaar juni was een delegatie van de landelijke TTgroep op bezoek in de wijk, lees het verslag via deze link. Hierbij een update van de ontwikkelingen.

Energie
De doelstelling is een energie-neutrale wijk in 2020. Hiervoor wordt gewerkt aan de oprichting van een Energiecoöperatie, centrale aankoop van zonnepanelen en zal onderzoek gedaan worden naar energie opwekking uit koeienmest. Dit alles samen met woningcoöperaties, buurtscholen, de gemeente en het energiebedrijf.
Er wordt aangesloten bij de landelijke actie Nul-op-de-meter. Huizen in het oude deel van de wijk kunnen, in overleg met de bewoners, energiezuinig worden gemaakt en tevens levensloopbestendig. Voorbereidende gesprekken zijn gaande, met als doel komend najaar te starten met de aanpassingen. In het nieuwe deel zullen collectief zonnepanelen worden geplaatst.

Bomenbuurt
Behalve met het groen(onderhoud) in de wijk houdt deze buurtgroep zich ook bezig met voorzieningen, in overleg met de gemeente. Er moet b.v. een oplossing komen voor de wateroverlast, m.n. omdat die door verwachte nattere tijden alleen maar erger zal worden. Met de woningbouwvereniging wordt gekeken naar gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen. Ter verdere opfleuring van de wijk zijn 80 klimrozen geplant, in het kader van Middelburg-Rozenstad.

Beweegpad
Deze ouderenvoorziening is een groot succes. Zo’n 40 mensen lopen in groepjes onder ex-fysiotherapeuten 52 weken per jaar een sportief rondje, ieder naar eigen kunnen, met na afloop samen koffie drinken. Voor iedereen een gezond en gezellig ijkpunt in de week!
Een vervolg hierop is aansluiting bij Elke-stap-telt, een landelijk project dat naast meer bewegen ook verder een gezonde leefstijl promoot. Een nieuwe groep van zo’n 30 mensen doet hier al aan mee, o.l.v. deskundige vrijwilligers, en het blijkt dat mensen met sprongen vooruit gaan! Samen met de gemeente wordt gestreefd naar het opzetten van meer van dergelijke groepen in andere wijken, i.s.m. nu al enthousiaste huisartsenpraktijken.

Speelhof Hoogerzael
Deze educatieve natuurspeelplaats heeft de procedure van de veiligheidskeuring inmiddels succesvol afgerond. Enkele speelvoorzieningen bleken iets te avontuurlijk te zijn aangelegd, niet voor de kinderen, integendeel, maar voor de eisen der wet. Nieuw aangelegd, dankzij Kern-met-Pit, is de waterpomp (hufterproof), een leuke aanvulling op het speelwatercircuit.
De speelplek is regelmatig in beeld bij andere organisaties/instellingen. Zo worden met de gemeentelijke afd. Welzijn regelmatig workshops georganiseerd, en dient hij als inspiratieplek voor projecten van de in de wijk gelegen school voor voortgezet onderwijs.

Cleene Hooge-Poppenroede
Hoewel de gemeente had toegezegd voor 2024 niet te bouwen in dit stukje Nationaal Landschap lijkt hierop te worden teruggekomen. Zij zit diep in de schulden, o.a. door deze grondlasten. Stichting Cleene Hooge zoekt nu naar een alternatieve bouwlocatie in het nabijgelegen Poppenroede. Dit i.s.m. projectontwikkelaar, gemeente en landeigenaren.

Tuin Hof ’t Seys
Een nieuw buurtproject is de aanleg van een aantrekkelijke tuin rondom het nieuwe zorgcomplex Hof ’t Seys. Er komen pluktuinen met bloemen en (klein) fruit, aangenaam om op te kijken en in te vertoeven. Er is subsidie aangevraagd bij Kern-met-Pit.
Er wordt een organisatie opgericht om licht-dementerenden o.a. hier te laten tuinieren, onder begeleiding.

Wijk van de Toekomst
Alle bovenstaande wijkgroepen denken via het Wijkteam samen met de gemeente mee over wenselijke nieuwe ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan een wijkvisie 2015-2025, waarin bovenstaande activiteiten zijn opgenomen. En hiernaast nog de volgende thema’s:

 • Inclusieve samenleving
  Het realiseren van ontmoetingscentrum (omvormen van OPDC) is een haalbare wens. Het zal een rol spelen als inloophuis en wijkcentrum, als locatie voor activiteiten als yoga, danslessen, kooklessen en voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.
  Er worden WhatsApp groepen en een Telefooncirkel opgezet. Betrokkenheid met scholen BO en VO wordt bevorderd en gestreefd wordt naar een gemengde leeftijdsopbouw.
 • Griffioen Blauwe Zone
  Wijk De Griffioen is geïnspireerd door de wereldwijde zgn. Blue Zones. Dit zijn plaatsen waar men prettig erg oud wordt, dankzij een gezonde leefstijl en kwalitatief goede manier van leven in de eigen buurt. Belangrijk is deze leefstijl te stimuleren en het realiseren van benodigde voorzieningen als sport- en spel, groen, sociale betrokkenheid, m.n. ook voor ouderen.
 • Ruimtelijke ontwikkeling, Infrastructuur en Veiligheid
  Wegen, voet- en fietspaden, openbaar groen e.a. voorzieningen worden in onderling overleg kritisch beschouwd en verbeteringen aangekaart. Inzet van BOA’s en wijkagenten kunnen meer bij gaan dragen aan de veiligheid, evenals WhatsApp groepen.

Passieprijs
In veel, nee álle bovenstaande groepen speelt een zeer actieve buurtbewoner een prominente rol: Marien Boonman (73 jaar). Hij mocht hiervoor in 2015 de landelijke Vrijwilligers-Passieprijs ontvangen in Rotterdam. Dit is geweldig, het benadrukt het belang van menselijke inzet. Dit is tegelijk een moeilijk punt, want het mobiliseren van voldoende nieuwe actieve buurtbewoners is best lastig….

150613 Kerngroep in Middelburg, Lynn slootjesdag

Voor meer info:
www.griffioengroen.nl
www.speelhofhoogerzael.nl
www.decleenehooge.nl

Voor contact: elsvdk @ online.nl (Els van de Kerkhof)