Werk- en spelvormen

Een leuke manier om tijdens een bijeenkomst andere mensen op een actieve manier te ontmoeten, samen van gedachten te wisselen en elkaar op ideeën te brengen, is het toepassen van actieve werkvormen, of samen een spel te spelen!

Werkvormen (‘transition tools’)
Binnen het Transition Towns Network zijn al allerlei werkvormen ontwikkeld en succesvol toegepast. Hieronder links naar pfd-bestanden met Nederlandstalige beschrijvingen van twaalf ”Transition Tools’, die we lenen uit de ‘gereedschapskist‘ van onze zusterorganisatie Transitie Vlaanderen.

Transitie-instrument 12: Een Wereld Café houden
Transitie-instrument 11: Hoe zet je een viskomdiscussie op?
Transitie-instrument 10: Hoe zet je een Open Space Evenement op?
Transitie-instrument 9: Het opzetten van productieve bijeenkomsten
Transitie-instrument 8: Een goed persbericht schrijven
Transitie-instrument 7: Haal zoveel mogelijk uit je publieke evenementen
Transitie-instrument 6: Visualisatie als instrument gebruiken in piekolieonderwijs – transitieverhalen
Transitie-instrument 5: Post-piekolierondleidingen voor toeristen
Transitie-instrument 4: Het bordspel
Transitie-instrument 3: De nederige aardappel
Transitie-instrument 2: De oefening van de veerkracht van het web
Transitie-instrument 1: De doe-het-zelf piekoliepresentatie

Groene Voeten Spel – Over de Mondiale Voetafdruk
Een gezelschapsspel over milieu, economie, de verdeling van voedsel, klimaatverandering en de mondiale voetafdruk. En over alledaagse keuzes die invloed hebben op ieders individuele ‘voetafdruk’ op aarde.

Het model van de Mondiale Voetafdruk vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van dit spel.

Het gaat niet om ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden op vragen, maar om creatief denken over mogelijkheden en verbeteringen, individueel én samen. ,,Het spel draait om denken, spelen, uitproberen en toepassen in het dagelijks leven. Want een groenere wereld is mogelijk, en is de moeite waard – voor mensen en ijsberen”, aldus Rymke Wiersma, bedenkster van het spel. Het Groene Voeten Spel kan in kleine groepjes of in een groter gezelschap worden gespeeld. Een productie van uitgeverij Atalanta in Utrecht. Meer over dit spel >>>

Het Kleine Voeten Spel
Naast het Groene Voeten Spel maakte uitgeverij Atalanta medio 2010 ook een kinderversie van dit spel, onder de naam: Kleine Voeten Spel. Het is, net als het Groene Voeten Spel, een gezelschapsspel over milieu, economie, verdeling van voedsel, klimaatverandering en de mondiale voetafdruk.

Spelenderwijs raken de deelnemers, kinderen onderling of met ouders, onderwijzers of andere volwassenen, in gesprek over eerlijke verdeling en milieuvriendelijker leven. Ook in het Kleine Voeten Spel streven de deelnemers ernaar hun voetafdruk te verkleinen en toch in hun basisbehoeften te voorzien.

Het spel is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Met jongere kinderen kan het in aangepaste vorm gespeeld worden. Het spel kan gespeeld worden met twee, drie of vier spelers; grotere groepen kunnen in teams spelen.
Meer over dit spel >>>

Actief in de Buurt-spel – ‘samen de buurt beter maken’
Dit is een groepsspel om samenwerking tussen buurtbewoners en het nemen van initiatieven in de eigen wijk te stimuleren. Doel van het spel is dat de deelnemers samen aan de slag gaan om hun buurt leuker en beter te maken.
Tijdens het spel lerer je elkaar beter kennen en kom je er achter welke talenten en mogelijkheden iedereen zoal ‘in huis’ heeft. Een dobbelsteen wijst de weg naar kaartjes met korte teksten in zes categorieën: dit bezit ik – dit kan ik – dit weet ik – dit doe ik al – dit wil ik en: dit ga ik doen. Het spel beslaat de onderwerpen:

  • actief op school
  • actief in de buurt
  • actief bij de sportvereniging
  • schoonmaakactie zwerfvuil
  • straatspeeldag
  • tweedehands winkel
  • natuur in de buurt (geveltuintjes en boomspiegels)

Het Actief in de Buurt-spel kan worden gebruikt bij buurtgesprekken, maar biedt ook mogelijkheden tijdens Nederlandse taal- en inburgeringslessen. Het spel duurt ongeveer een uur.

Bij meer dan zeven deelnemers kan er in tweetallen worden gespeeld. Een productie van Projectbureau Aarde-Werk in Den Haag.

Meer over dit spel >>>

 

Consent spel – over sociocratische besluitvorming
Emile van Dantzig, organisatie-adviseur en trainer in sociocratie, ontwikkelde het ‘consent-spel’: een interactieve manier om nader kennis te maken en te oefenen met sociocratische besluitvorming. Een methode die ook voor Transition Town-groepen interessant is.

Bij sociocratische besluitvorming zijn er geen verliezers. Besluiten worden niet genomen omdat er een meerderheid vóór is, zoals bij democratie. Nee, besluiten worden genomen omdat er niemand is die overwegende bezwaren heeft.

Daardoor blijft er geen ontevreden persoon of minderheid achter, die bij een volgende gelegenheid dwars gaat liggen.
Het sociocratische model kent drie belangrijke fasen: de beeldvorming, de meningsvorming en pas daarna na de besluitvorming. Tijdens de oefeningen zal blijken hoe belangrijk het is om alle fasen op een goede manier te doorlopen, waarbij iedereen de ruimte krijgt zich uit te spreken en gehoord te worden. Zo wordt gezamenlijk toegewerkt naar een besluit dat door iedereen kan worden gedragen. Wie zich niet in het voorstel-besluit kan vinden – dus: wie geen consent kan geven – wordt uitgenodigd de bezwaren te beargumenteren opdat anderen kunnen trachten aan die bezwaren tegemoet te komen. Dit vergt wel de nodige verbale vaardigheid.

Klik hier voor een verslag van zo’n bijeenkomst, in februari 2010 bij Omslag in Eindhoven.