ANBI

TT Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beohttp://anbi.nl/wp-content/uploads/2013/11/ANBI_logo1-105x79.jpg gende Instelling (ANBI). Dankzij de toekenning van die status is het voor donateurs fiscaal extra aantrekkelijk om ons financieel te steunen. Schenkingen en nalatenschappen aan TT Nederland zijn namelijk aftrekbaar van de belasting.

De ANBI-status is geldig met ingang van 1 januari 2014. Hieronder publiceren wij alle gegevens die voor deze ANBI-status vereist zijn. Maar hoe dan ook publiceren wij deze informatie graag: we geloven in de kracht van transparantie en hebben dus geen geheimen voor het brede publiek.

Naam instelling:

Stichting Transition Towns Nederland, ook wel bekend als TT Nederland, Transitie Nederland of Transition Towns.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):

850025114

Postadres:

Postbus 819, 7400 AV Deventer

Onze doelstelling:

Het inspireren, bemoedigen, verbinden, ondersteunen en trainen van gemeenschappen als zij Transitie-initiatieven overwegen, overnemen en invoeren, met in het achterhoofd de dubbele uitdaging van piekolie en klimaatverandering, en de noodzaak tot een grondige hervorming van ons economisch systeem.

Ons beleidsplan

TT Nederland heeft een meerjarig beleidsplan 2014-2020, met daaraan gekoppeld ook een financiële meerjarenplanning. Om onze hoofddoelstelling te verwezenlijken, zetten we de komende jaren in op vier speerpunten:

–      de bekendheid van Transition Towns in Nederland versterken,

–      het helpen starten van nieuwe lokale TT-initiatieven,

–      het ondersteunen van bestaande lokale TT-groepen en –projecten,

–      het vertegenwoordigen van TT in het internationale netwerk.

Financieel vertaalt zich dit naar een streven om gedurende de beleidsperiode een aantal parttime betaalde functies te creëren, die helpen om een stevige basis te leggen onder de landelijke secretariaats- en ondersteuningsfuncties van TT Nederland. Dit willen wij bereiken via onder meer een meerjarige campagne voor het werven van donateurs.

Namen en functies bestuurders:

Paul Hendriksen, voorzitter

Peter Loomans, penningmeester

Het bestuur van de stichting is een zgn. bestuur-op-afstand. In de statuten hebben wij geregeld dat het bestuur geen zwaarwegende besluiten kan nemen zonder instemming van de zogeheten Landelijke Kerngroep. Dit zijn in de lokale praktijk gewortelde TT-ers die naast het werk in hun eigen woonplaats ook op landelijk niveau actief zijn in een of meer werkgroepen. De secretariële taken van het bestuur worden feitelijk binnen de Landelijke Kerngroep verdeeld en uitgevoerd.

Beloningsbeleid:
TT heeft transparantie hoog in het vaandel staan; dus ook op financieel gebied. Naarmate ons werk in omvang groeit, en hiermee ook in toenemende mate geld is gemoeid, is dat des te belangrijker. Primair zijn en blijven we tenslotte een grassroots-vrijwilligersorganisatie.

Het landelijk bestuurswerk is onbezoldigd – evenals de andere functies en taken binnen de Landelijke Kerngroep; zoals ook in de statuten vermeld staat, zijn bestuursleden dus niet direct financieel afhankelijk van de werkzaamheden van de stichting. Voor landelijke vergaderingen krijgen de deelnemers wel hun reiskosten vergoed. Voor de part-time betaalde functies waar stichting TT Nederland op termijn naar streeft, willen wij vooralsnog gaan werken op basis van de projectgebonden inhuur van ZZP-ers. Feitelijk is dit ook al praktijk bij het trainings- en begeleidingswerk en daar waar specifieke projecten in hun financiering ruimte laten voor de vergoeding van een deel van de ureninzet. Bij projecten waar dit aan de orde is, zullen wij op deze website daarvan melding maken.

Actueel verslag van onze activiteiten:

Klik hier om ons jaarverslag 2013 te downloaden.

Maar feitelijk biedt deze website een veel grotere schat aan informatie over waar TT Nederland en alle lokale groepen zich mee bezighouden!

Financiële verantwoording

Op pagina 7 van het inhoudelijk jaarverslag is tevens onze financiële verantwoording over het afgelopen jaar opgenomen.

Aanvullend kun je  hier inzicht krijgen in de financiën van voorgaande jaren: boekjaar 2008-2009, 2010, 2011, 2012. Voor de goede orde: TT Nederland is als stichting opgericht in december 2010. Financiën worden dus pas vanaf boekjaar 2011 onder de vlag van de stichting verantwoord.

Steun de transitie

Informatie over hoe je de transitie steunt met een donatie vind je via deze Link.

Plaats een reactie

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.