Categorie: ,

TT vergezelt Nachtburgemeester Tilburg

Elke maand wordt er een vrouw ‘MaanScout’, die de Nachtburgemeester* van Tilburg vergezelt bij zijn werk in Tilburg. Dinsdag 24 augustus neemt Irma Lamers het stokje over: Van volle maan tot volle maan krijgt zij de gelegenheid om haar invalshoek te belichten.

MaanScout Irma Lamers is onder andere mede-initiatiefnemer van Transition Town Tilburg en van ABC communicatie. Vanuit de ervaringen met transitie geeft zij advies en workshops over duurzame verandering.

Positieve kijk op de toekomst

Tilburgers zijn van oudsher gewend aan grote veranderingen, zoals na de verdwijning van de textielindustrie. Daarom kun je Tilburg beschouwen als Transitiestad. Een stad die een verandering door maakt van industriële groei naar een meer duurzame economie.

Wereldwijd gaan we binnen enkele jaren over van olie naar nieuwe energie. Door klimaatverandering en schaarser wordende fossiele brandstoffen wordt het duidelijk dat we maar beter alvast nadenken over oplossingen.

Voor burgers hoeft het echt niet ingewikkeld te zijn. Naast aanpassingen aan het huis kunnen we meer doen met buurtmoestuinen en er zijn veel mogelijkheden voor alleenstaanden om samen te eten. En verder? In de diepe achtertuinen van Tilburg kunnen weer kropjes sla groeien en preitjes (fijn om met je buren te delen).

En wat zou het mooi zijn als alle restaurants één dag per week vegetarische maaltijden serveren. Dat vermindert de CO2 uitstoot. Dit zijn maar een paar ecologische voorbeelden (ecologie: in samenhang met de omgeving).

De vriendelijke stad

De MaanScout wil meer mensen betrekken bij een vriendelijke, duurzame toekomst. De eerste stap is om bestaande goede plannen verder door te zetten, zoals een ecologische tuin (in Tilburg heb je Ut Rooie Bietje) en Repair Café, een idee dat steeds meer ingang vindt: “Dat is een ontmoetingsplek waar je je eigen reparaties uitvoert. En daarnaast kunnen we de dialoog aangaan met verschillende doelgroepen: jongeren, ouderen, allochtonen en ondernemers. Als we goed luisteren kunnen we horen dat er al veel gebeurt.”

“Fijn dus als we de krachten kunnen bundelen zodat er meer groene initiatieven komen, daar krijg je energie van. Niet meer afwachten maar zelf het voortouw nemen, iedereen kan ons laten weten wat hij of zij al doet en hoe hij of zij wil bijdragen door een mailtje te sturen naar devriendelijkestad@xs4all.nl.” Voor de leukste inzending heeft Transition Town Tilburg een verassing. “Ideeën als voorbeeld? Rommelige plekken in de stad omtoveren tot stadsoases, meer fruit- en notenbomen in de stad en meer mogelijkheden om samen (vegetarisch) te koken.

Het thema van Irma gaat over positieve verandering in de stad. Het thema is ingegeven door haar werk vanuit ABC communicatie én vanuit haar  passie voor duurzame activiteiten waaronder een zeer actieve inzet voor Transition Town Tilburg. Zij wil als MaanScout meer mensen betrekken bij een vriendelijke, duurzame toekomst. Lees hier meer over de MaanScouts.

Activiteiten:

  • 24 augustus, 20.00 uur: installatie MaanScout in Kunstpodium T, Noordstraat 105
  • 25 augustus, 17.00 uur: vegetarische maaltijd in het Huis van de Wereld (opgeven aan de balie)
  • 25 augustus, 19.00 uur: dialoogcafé in het Huis van de Wereld (opgeven aan de balie)
  • 9 september, 21.00 uur: nachtburgemeestercafé in Paradox – gedichten e.a. optredens
  • 14 september, 14.30 -16.30 uur: lezing ‘De Vriendelijke Stad’ van ABC communicatie (Huis van de Wereld): maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd mee te denken over de vraag hoe we meer mensen bij verandering kunnen betrekken
  • 24 september, boottocht platform regionale voedselvoorziening en plaatsen notenboom in het kader van de Week van de Smaak
  • 24 september, 20.00 uur: overdracht en installatie september MaanScout in Kunstpodium T
  • 22-24 oktober, 20.00 uur: Flow Festival (feest van de 13 MaanScouts), zet alvast in de agenda!
*Nachtburgemeester Zeus Hoenderop (initiatiefnemer Kunstpodium T) organiseert o.a. maandelijks een Nachtburgemeestercafé met een Open Podium.