Categorie: , , ,

Repair Café Deventer gaat samen met Kringloopwinkel

Zaterdag 22 september start de eerste aflevering van het nieuwe Repair Café Deventer. Opgericht door Transition Town Deventer is vanaf het eerste moment bewust samenwerking gezocht met  kringloopwinkel Het GOED. Bij de eerste kennismaking, bleek gelijk dat er veel raakvlakken zijn. De professionals van Het GOED benoemden dat Repair Café in hun ogen helemaal aansluit op hun streven van eerst reduce (repair), dan reuse, en tenslotte recycle. En dat Repair Café een belangrijke rol kan gaan spelen in de bewustwording hierover.

Heel handig is ook dat wat niet meer gered kan worden, gelijk door Het GOED op een verantwoorde manier afgevoerd kan worden. Elektrische apparaten gaan naar WeCycle en grondstoffen naar Afvalvrij. Repair Café Deventer wordt geheel gerund door vrijwilligers en is de opvolger van het eerder ter ziele gegane TT Reparatie Café. De stichting Repair Café Nederland zal ook bij de première aanwezig zijn met twee reparateurs en hun Repair Bus.

Repair Café een schakel in de lokale economie

Het plan is dat Het GOED met hun bus, gereedschappen en materialen Repair Café Deventer steunt om regelmatig de wijken in te gaan. Naar buurthuizen, bejaardenhuizen, scholen etc. TT en Repair Café steunen op hun beurt het GOED doordat wij al doende ‘reclame’ maken voor Het GOED.

Repair Café Deventer kan zo dus, met hulp van de ‘vorige generatie’ duurzame bedrijven die we vooral niet moeten vergeten, haar nieuw project een stevige basis meegeven. Het Repair Café lijkt zo een rol te kunnen gaan vervullen van verbindingsschakel tussen burgers en bedrijven in Deventer. Dat sluit aan op de ambitie van TT om een actieve rol te spelen in het verder uitbouwen van lokale economie. En tenslotte geeft het een stuk onafhankelijkheid van subsidie en politici, wat gezien de toenemende crisis en bezuinigingen, geen verkeerde aanpak lijkt.

 

Repair Café als middel tot mentaliteitsverandering

Repair Café Deventer wil graag dat haar bezoekers, naast dat ze blij worden van de gratis reparatie, ook gaan ervaren dat zelf repareren van spullen waardevol, kostenbesparend en milieubewust is. Het besef dat het doen van kleine reparaties voor onze ouders en zeker grootouders, niet meer dan normaal was.  Toen was er nog  schaarste of armoede en repareren spaarde geld uit, wat voor andere zaken gebruikt moest worden. Met de voortsluipende crisis worden deze redenen weer actueel en verklaart waarschijnlijk een deel van de populariteit van Repair Café ‘s.

Anno de 21e eeuw moeten we deze oude, maar daarom niet minder geldige, redenen combineren met die van de toenemende schaarste aan fossiele energie en grondstoffen. Met de enorme CO2-uitstoot, dus klimaatverandering, die gepaard gaan met de huidige wegwerp-economie. Dat alles combineren we graag met het plezier van repareren. De tevredenheid en blijdschap die het geeft als een reparatie gelukt is, is onbetaalbaar.

Dat is de bijdrage aan de duurzame mentaliteitsverandering die Repair Café in zich draagt en waarom we het zo graag doen:

Weggooien? Mooi niet!

Tijdstip: Zaterdag 22 september van 11.00 uur tot 15.00 uur
Kosten: Gratis, maar een leuke donatie wordt zeker op prijs gesteld
Locatie: Kringloopwinkel Het GOED, Harderwijkerstraat 25 (routebeschrijving)
Info & Contact: repaircafedeventer@gmail.com
Website: TT Deventer

Repair Café slaat ook in Duitsland aan

De mensen van Dingfabrik Keulen hoorden voor het eerst over het Repair Café toen ze een reportage zagen over Repair Café Amsterdam-Oost op de Duitse televisiezender ZDF. “Het idee sprak ons erg aan. Kapotte spullen een nieuw leven geven en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het milieu”, vertelt Martin Wisnioswki, een van de organisatoren van Repair Café Keulen in een interview aan Repair Café Nederland.