Categorie: ,

‘Alle kinderboerderijen duurzaam’ met TT

De landelijke campagne ‘Alle kinderboerderijen Duurzaam!’ start op de Dag van de Duurzaamheid: 11 – 11 – 2011.  Kinderboerderijen zijn laagdrempelige plekken waar kinderen met hun ouders jaarlijks liefst 30 miljoen bezoeken afleggen. Een ideale plek dus om duurzaamheid breed onder de aandacht te brengen.

Ruim 1500 schoolkinderen doen een ‘duurzaamheidscan’ op honderd kinderboerderijen in het land. Met kritische blik checken de kinderen de boerderij op afvalscheiding, duurzaam bouwen, energie besparen en duurzaam opwekken, hergebruik van regenwater, moestuinen en biologische voeding. Op 11-11, de Dag van de Duurzaamheid, presenteren de kinderen de resultaten aan de wethouders.

Ideale kans voor promoten en verbreding TT-groepen

Voor lokale TT groepen is deze campagne een ideale kans om in contact te komen met een breed publiek en met een aantal interessante partners. De integrale aanpak van de verduurzaming raakt aan meerdere TT-thema’s tegelijk. Zo krijgt het gedachtegoed van Transition Towns alle kans om voor een heel positief voetlicht te komen. Zowel landelijk als lokaal wordt veel geïnvesteerd in publiciteit rond deze campagne. Alle partijen die meedoen, stellen hun communicatiekanalen beschikbaar en gaan in mindere of meerdere mate met Transition Towns samenwerken!

TT-groepen kunnen contact opnemen met hun lokale kinderboerderij, uit deze lijst. Afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de kinderboerderij, zal de aanpak verschillen: In het ene geval kan TT helpen om een al ver ontwikkelde duurzaamheid aan het grote publiek bekend te maken. In het andere geval kan TT beginnen met uitzoeken wat je voor elkaar zou kunnen betekenen.  In alle gevallen heb je een mooie aanleiding voor kennismaking, voorlichtingsavonden en met een beetje geluk voor leuke projecten.

GDO een natuurlijke partner van TT

Op de Transitie Conferentie in Deventer heeft de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) een partnerschap getekend met Transition Towns Nederland. De honderd GDO-leden zijn gezamenlijk eigenaar van de lokale Natuur en Milieu Educatie (NME)-centra in Nederland en daarmee één van de belangrijkste spelers in de lokale uitvoering van duurzaamheidsprogramma’s. De educatie betreft alle vormen van – systematische en planmatige – leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid.

‘Alle kinderboerderijen Duurzaam!’ is een initiatief van het GDO en krijgt steun van de landelijke koepel van kinderboerderijen in Nederland (SKBN), de centra voor Natuur- en Milieueducatie en de landelijk instellingen van IVNSME-advies, Veldwerk Nederland en stichting Urgenda.

Het promoten van deze campagne is de eerste activiteit van Transition Towns in het partnerschap. Voor meer informatie of advies kunnen TT-groepen ook mailen naar TTNL.