Categorie: ,

TT netwerkt op zijn Europees

De oprichting van een netwerk van netwerken. Dat klinkt abstract. Toch is dit wat het resultaat kan zijn van een internationale bijeenkomst van betrokkenen bij bottom-up initiatieven als Transition Towns, Ecovillages en Permaculturisten. Het is allesbehalve losgezongen van de realiteit, aldus Paul Hendriksen. Hij was er vanuit TT Nederland bij en doet verslag.

Terwijl het Brusselse verkeer onder het raam voorbij kwam, zaten donderdag 13 juni mensen uit Luxemburg, Italië, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Polen, Spanje, Portugal, Duitsland, Zweden en Nederland met elkaar om de tafel om te verkennen of samenwerking op Europees niveau van meerwaarde zou kunnen zijn voor de organisaties die zij daar vertegenwoordigden.

Het initiatief kwam van het in Bussel gevestigde AEIDL (Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local). Zoals de naam al zegt, is deze non-profit organisatie gespecialiseerd in lokale- en bottom-up initiatieven, specifiek met betrekking tot lokale bewegingen met een sociale en ecologische focus.

Inventarisatie


AEIDL verrichte de afgelopen maanden een inventarisatie van burgerinitiatieven in dertien EU-lidstaten, waaronder Nederland. TT Nederland was een van de geënquêteerde organisaties. Vandaar ook dat er nadien een uitnodiging volgde om te komen overleggen over een mogelijk vervolg in de vorm van internationale samenwerking. Het rapport van dat onderzoek zullen we hier publiceren zodra het beschikbaar komt.

Aan tafel zaten relatief veel mensen die in hun eigen land actief zijn op nationaal niveau bij Transitie-initiatieven. Ook vertegenwoordiging vanuit Transition Network was aanwezig, in persoon van internationaal coördinator Ben Brangwyn en namens het kersverse Transition Research Network schoof Tom Henfrey aan. Ook waren er vertegenwoordigers van GEN (Global Ecovillages Network), GAIA Education en het Luxemburgse CELL. De komende periode worden nog meer organisaties uitgenodigd om aan te haken.

Missie

Aanhaken waarbij dan? Die centrale vraag werd in de loop van de dag beantwoord met de (nog conceptuele) formulering van een missie-statement:
“Wij zijn een coalitie van gemeenschaps-georiënteerde netwerken die actie ondernemen op de onderling samenhangende economische, ecologische en sociale crises, door:
– te onderkennen dat iedereen deel is van het probleem en ook deel kan zijn van de oplossing
– het verzorgen en bevorderen van communicatie tussen lokale gemeenschappen en beleidsmakers
– lokale gemeenschappen te ondersteunen bij hun zoektocht naar eigen wegen richting een duurzame toekomst. “

Hoewel er deze maand nog wat zal worden geschaafd aan de formulering van de missie, bleek deze wel een vlag die voor de aanwezigen nu al de lading aardig dekte.

Netwerk van netwerken in de praktijk

In de praktische uitwerking zou dit netwerk van netwerken een belangrijk middel kunnen worden voor de deelnemende organisaties om op een efficiënte en effectieve manier middelen, kennis en ervaring met elkaar te delen, en ook om gezamenlijk waar nodig één geluid te laten horen richting de EU en andere internationaal opererende instellingen en bedrijven.

Transition Network kan die rol maar zeer ten dele zelf vervullen. Deelname door partijen als GEN, AEIDL en GAIA Education biedt toegang tot een grote rijkdom aan extra ervaring, menskracht, middelen en reikwijdte. Op termijn kan de samenwerking ook leiden tot een gezamenlijke financieringsaanvraag bij de EU, waardoor het netwerk flink wat slagkracht kan krijgen.

Meedenken?

Half juli wordt van alle deelnemers verwacht dat zij een Ja of Nee laten horen tegen verdere deelname. Wie hierover wil meedenken met TT Nederland is van harte uitgenodigd om op dit artikel te reageren.

Paul Hendriksen

5 gedachten over “TT netwerkt op zijn Europees”

  1. Ik ga mee tot ‘ financieringsaanvraag EU ‘ . Mijn idee is te gaan financieren uit eigen ontstane middelen. Idee is naast Transition Towns, Transition betalinsmiddel.

  2. Iedere weg die de transitie kan versnellen is meegenomen. De netwerk heeft waardevolle kennis om in te brengen en dus de transitie beweging sterker te maken. Financiering van de overheid moet geen doel op zich zijn, verstrekken van fondsen gaat altijd gepaard met verplichtingen. Vrijheid blijft blijheid wat dat betreft.

  3. Alleen als merendeel beschikbare werk, geld en tijd ingezet wordt voor de versterking en de verbreding van lokale groepen en zolang hún belangen voorop staan, cq. wij de agenda blijven bepalen en niet de subsidiegever.

  4. Goed werk, dit netwerk van netwerken! Zo kunnen we onze slagkracht vergroten. Ik ben wel voor het aanvragen van EU subsidie, om de reden dat we daarmee zichtbaarder kunnen worden voor veel meer mensen. Er staan grote dingen op het spel, en we kunnen ons niet veroorloven om alles in eigen kleine kring te gaan uitvinden. Ik heb wel enige ervaring met het schrijven van fondsaanvragen, maar heb beperkt tijd.

Reacties zijn gesloten.