TT Media

Film en Radio

Film en radio zijn prachtige media om veel mensen te informeren over Transitie. Er zijn talloze films en beeldverslagen die betrekking hebben op de ommezwaai die onze samenleving nodig heeft, en over hoe inspirerend dat kan zijn.

En op de radio zijn TT-ers hard op weg om een steeds breder publiek te informeren over wat er allemaal al gaande is in Nederland en hun eigen woonplaats.

Schatkist

In de schatkist van Transition Towns vind je een schat aan downloadbare documenten van werkvormen, gereedschappen, films en presentaties zoals die binnen de transitiebeweging gebruikt worden en bij onze trainingen. Wij willen graag onze kennis delen en breed verspreiden.