Categorie:

TT Leeuwarden: verslag Open Space

LEEUWARDEN – Ter afronding van een serie filmavonden organiseerde Transition Town Leeuwarden (i.o.) op 31 oktober een Open Space. Een verslag van Luitzen de Graaf, lid van de initiatiefgroep van TT Leeuwarden.

,,Op 31 oktober was het dan zover, de Open Space die iedereen bij elkaar zou brengen die naar een van de filmavonden was geweest. Niet iedereen kon komen, maar er was toch een goeie groep om mee aan de slag te gaan en om 11.15 gingen we los. Eerst werd iedereen welkom geheten om vervolgens bij een tafel naar keuze aan te schuiven om over concrete acties te brainstormen. Na wat geschuif met stoelen ontstonden er drie groepen, rond de onderwerpen onderwijs, voeding en hart & ziel. Voor de thema’s energie, transport en wonen was nog geen animo, maar dat kan nog komen.
De groepen gingen snel en energiek aan de slag. Vragen als ‘hoe gaan we in de maatschappij met elkaar om’ en ‘hoe zorgen we voor een verandering bij andere mensen’ werden gesteld. Ook werd nagedacht over ‘hoe gaan we het doen’ en ‘wat hebben we daarvoor nodig’. Iedereen heeft wel even het woord gevoerd en er daar werd ook goed de ruimte voor gegeven. Na een goed half uur verscheen er een aantal posters en werd een pauze ingelast. Mensen konden even hun gedachten verzetten en nadenken of ze bij dezelfde groep wilden verder gaan of switchen.

Na een korte wandeling in de kruidentuin werd de sessie binnen weer voortgezet. Jammer genoeg waren er wat mensen vertrokken die elders andere verplichtingen haddeen, maar gelukkig hadden zij al een actieve bijdrage aan het eerste gedeelte kunnen geven.

Tijdens de tweede rond kwam naar voren dat kennis gedeeld moet worden en dat we elkaar weer moeten gaan vertrouwen. Hoe bereik je de burger en media en op welke manier? Uiteindelijk bleven er twee groepen over die naar een concreet product toe proberen te werken. Tenslotte werd iedereen gevraagd om weer in de kring te komen zitten en hun ervaring te delen, en er werd gekeken welke werkgroepen er waren ontstaan.

Vier werkgroepen

Er is een mooie resultaat geboekt, want maar liefst vier groepen willen aan het werk. De eerste is ‘wonen’: hoe kan dat op een duurzamere manier kan en wat is daarvoor nodig. De tweede werkgroep is ‘is Permablitzen’: hier gaan de groepsleden gezamelijk tuinieren om vervolgens gezellig met elkaar de producten van moeder natuur te nuttigen. Ook is er een groep die wil nadenken over een soort Transitiongame om mensen bewust te maken van bepaalde waarheden, zoals bijvoorbeeld dat er voor het schoonmaken van manderijnen stopgootontreiniger wordt gebruikt. Leuk feitje voor de burger!
Als laatste krijgt de werkgroep Hart & Ziel nog een vervolg. Er zijn leuke ideeen ontstaan, maar ze moeten nog een concretere vorm krijgen.

Conclusies: iedereen is zeer positief en heeft zin om binnen haar of zijn werkgroep actief te gaan bijdragen. Misschien viel het aantal deelnemers een beetje tegen, maar het ontstaan van verschiollende werkgroepen was toch een zeer groot succes. Het begin is er; het is nu gewoon een kwestie van doorgaan”.

Meer over de werkgroepen in Leeuwarden >>>