Categorie:

TT-initiatief in Naarden-Bussum

BUSSUM – Na twee kennismakingsavonden in mei, begint er in Naarden-Bussum een enthousiaste en ideeënrijke initiatiefgroep te ontstaan. Op 10 juni is er weer een bijeenkomst.

,,We hebben met elkaar gedeeld waar onze persoonlijke interesses liggen. Omdat we elkaar deels nauwelijks kennen, blijkt dit belangrijk. In het gesprek switchen we constant tussen wat je plaatselijk zou kunnen doen en wat er landelijk zou moeten gebeuren. Sommige plaatselijke ideeën hangen af van een landelijke context. Maar omdat we plaatselijke initiatieven willen, was de conclusie dat we ieder idee willen vertalen naar een kleinschalige mogelijkheid”, zo meldt initiatiefneemster Monique Sweep.

Verschillende leden van de initiatiefgroep zijn nu bezig met het verzamelen van achtergrondinformatie en het verder verkennen van mogelijkheden rond de besproken ideeën. Op woensdagavond 10 juni is er weer een huiskamerbijeenkomst, in Bussum.. Wie graag actief wil meepraten en -doen met het Transition Town-initiatief in Bussum e.o. kan contact opnemen met Monique Sweep, e-mail: transitiontownbussum@gmail.com