Klimaatverandering

Klimaatverandering? Dat is toch niet zo erg, want zo wordt het inmiddels mogelijk om in Nederland druiven te telen. Is dat goed nieuws?

De temperatuur gemeten over de hele wereld is de afgelopen decennia meer toegenomen dan normaal is voor de afgelopen duizenden jaren. Het meest zichtbaar wordt dit in het smelten van de poolgebieden en de gletsjers. In het steeds vaker voorkomen van extreem weer: van (super-)orkanen via langdurige droogte, tot aan zwaardere winters en  overstromingen. In het naar het noorden opschuiven van flora en fauna grenzen. En ja, dan kunnen we dus in Nederland druiven telen, maar andere gewassen en soorten verdwijnen ook weer.

De schadelijke gevolgen van klimaatverandering op de natuur, op de land- en tuinbouw en op onze economie, worden elk jaar meer zichtbaar: Meer grote orkanen en overstromingen, en andere momenten in het jaar juist meer hittegolven en droogte. Daardoor mislukken oogsten massaal, breken langdurige bosbranden uit en worden steeds meer huizen, bedrijven en wegen vernield. De schade loopt in de vele miljarden euro’s per jaar en de verzekeraars gebruiken inmiddels het begrip “klimaatschade” (en die is niet altijd verzekerd!). Het menselijk leed bij dit alles is niet in geld uit te drukken, laat staan het leed van de dierenwereld.

Het menselijk gedrag op aarde…

Het grootste deel van de opwarming wordt veroorzaakt door de jaarlijkse uitstoot van gigantische hoeveelheden CO2 door de mensheid. De uitstoot neemt sneller toe dan ooit, en gaat gelijk op met de toename van het verbruik van fossiele brandstoffen als olie en steenkool. De westerse en globale economie is totaal gebaseerd  op deze goedkope koolstoffen. Bijna alles wordt ervan of ermee gefabriceerd. Behalve brandstoffen ook kunststoffen, kunstmest, talloze chemische middelen tot medicijnen aan toe.

Daar komt bij dat de mensheid jaarlijks meer gaat autorijden, vliegen, meer goederen produceert en die over de aardbol versleept, meer vlees consumeert. Daardoor neemt de uitstoot van CO2 hand over hand toe. Deze gassen stapelen zich jaar na jaar op in de atmosfeer en versterken zo het broeikas-effect.

… is hoofdoorzaak van de klimaatverandering

Veel informatie over de stand van zaken van de klimaatverandering en de invloed van de mens vind je op de site van Urgenda bij de klimaatvragen. En ook KlimaatCentraal heeft heldere informatie over klimaatverandering. Voor meer gedegen wetenschappelijke onderbouwing kun je prima terecht bij de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen, die een themapagina over klimaat hebben. Je kunt daar ook wetenschappelijke symposia en webinars terugkijken. En uiteraard heeft het KNMI een goed overzicht van de laatste stand van zaken van de klimaatwetenschap.

Kom je dan vervolgens mensen tegen die “zelf op onderzoek” zijn geweest en met wat gebruikelijk flauwekul argumenten komen, dan kun je goede tegenargumenten vinden op Skeptical Science. De site is Engelstalig maar de eerste 23 flauwekul redeneringen zijn ook in het Nederlands vertaald. Is je Engels goed genoeg, dan is dit ook een leuke informatiebron: How to Talk to a Climate Skeptic – Meer dan complete lijst met 7 jaar feiten en argumenten om het gesprek met ontkenners aan te gaan.

wij zijn de eerste generatie die de klimaatverandering merkt…

en de laatste die er iets aan kan doen

Maar wat kunnen we er aan doen?

De Transitiebeweging werkt van onderaf, dus: begin bij jezelf en verander stap voor stap je levensstijl naar meer duurzaam, met vooral minder olie. Minder reizen, minder consumeren en wisselen van globale naar lokale producten zodat er minder voedselkilometers nodig zijn. Probeer hier zoveel mogelijk  anderen bij te betrekken: in je familie, buurt en bedrijf. Hiervoor kun je binnen de Transitiebeweging steun krijgen. Wij stimuleren dit proces van transitie met talloze kleine, concrete projecten waarmee energieverspillende consumptie omgezet wordt in duurzame, veerkrachtige economie. De zorg voor de natuur en begrip van onze rol in de ecologische kringlopen, staan daarbij centraal.

In de lokale Transition Towns koppelen mensen bewustwording aan concrete, persoonlijke actie. Omdat alleen daadwerkelijke actie leidt tot blijvende verandering in ons gedrag. We kiezen ook voor oplossingen waar we als bewust mens werkelijk tevreden van kunnen worden. Zo blijkt dat kleinschalige productie en een vriendschappelijke buurt, ons het meeste voldoening en vertrouwen geven in onszelf en onze medemensen. Daarom werken de Transition Towns op lokaal niveau van buurt en dorp aan duurzame projecten zoals de productie van eigen voedsel en hernieuwbare energie.

Gezond, sociaal én duurzaam leven

Transition Towns zoeken wegen naar een duurzame en evenwichtige samenleving waar gezondheid, gezelligheid en geluk de centrale waarden zijn en geld niet meer dan een nuttig ruilmiddel voor diensten en producten. Waar divers en vervullend werk bestaat. Waar verantwoordelijkheid gedragen kan worden voor ons leven, natuur en de toekomst. Waarin tijd en ruimte over blijft voor de ontwikkeling van je talenten en gaven.

We hopen met een inktvlek aan projecten deze duurzame transitie van mens en maatschappij te bewerkstelligen. Zodat op den duur ook het bedrijfsleven en de politiek niet meer aan deze koersverandering ontkomt.  Een samenleving waarin de schaamteloze uitstoot van broeikasgassen en de uitbuiting van de aarde, tot een onbegrijpelijk verleden zal behoren.

En de no-nonsense gids voor klimaat wetenschap

2 gedachten over “Klimaatverandering”

  • Hoi Niels,

   Ik zag dat je inmiddels linkt naar Transition Towns. Leuke site trouwens. Heb je veel bezoekers? En die je dit als betrokken burger of namens een organisatie?

   Groet,
   Inge

Reacties zijn gesloten.