De Visie

Zowel de klimaatcrisis, de economische crisis, de afnemende beschikbaarheid van goedkope olie (piekolie) en recent de pandemie, dwingt onze maatschappij tot een snelle transitie weg van fossiele brandstoffen en weg van eindeloze groei op een eindige planeet. Zoiets betekent een grote omslag op vrijwel alle vlakken in onze samenleving. Dat kan alleen met brede steun onder de bevolking.

Wij staan voor een veranderingsproces van onderop dat vanuit burgers zelf wordt geïnitieerd. Maatregelen die tot nu toe worden genomen vanuit de overheid (lokaal, landelijke en internationaal) maakt veel burgers ongelukkig en ontevreden. De maatregelen vanuit de overheid zijn te weinig en te laat. De politiek pakt niet door, er is bestuurlijk onvermogen, gebrek aan leiderschap, angst onder politici voor het nemen van impopulaire maatregelen (verkiesbaarheid korte termijn). Daarnaast is er een krachtige lobby vanuit de (olie-afhankelijke) industrie en het bedrijfsleven. Zeker de multinationals hebben een groot belang bij het huidige beleid: weinig belasting, goede subsidies, een goed opgeleide bevolking met een matige loonontwikkeling, ruimte voor belastingontwijking, niet teveel dreiging voor afbraak van fossiele industrieën en een groot luisterend oor bij onze politieke leiders richting de grote bedrijven.

Niet afwachten, maar zelf aan de slag

Wachten tot de regeringsleiders het voor ons oplossen, is een gepasseerd station. Steeds meer mensen herkennen zich in het Transitie-concept. In Transition Town initiatieven staan we niet te lang stil bij waar het allemaal misgaat. We gaan ons daar niet te lang kwaad over maken. Daarvoor is de tijd die we hebben veel te kostbaar. Liever besteden we onze kracht op een positieve manier, aan zaken die we wél willen. Dat is waar Transition Towns voor worden opgericht!

Zo’n 10 jaar geleden werkte ieder TT-initiatief met behulp van de 12 Stappen toe naar het opstellen van een lokaal Minder Energie Plan. Dat was geen droog ambtelijk beleidsstuk, maar een aanlokkelijke beschrijving van een samenleving zoals iedereen daar wel eens van droomt. Een wereld waarin mensen uit straten, buurten en wijken elkaar weer kennen. Waarin je weer weet waar je eten vandaan komt (uit je eigen buurtmoestuin, de buurtwinkel en de boer 3 kilometer verderop).

Energie, Economie en Ecologie

Inmiddels is duidelijk dat we nog veel breder moeten kijken dan “energie”. Onze toenemende behoefte aan energie wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons idee van eindeloze economische groei. Het anders denken over economie is dus een voorwaarde om ook onze groeiende energievraag, onze eindeloze consumptiedwang, het leegroven van de planeet, het laten uitsterven van soorten, een onrechtvaardige verdeling van welvaart, etc, etc, te laten stoppen. Kortom, Economie, Energie en onze Ecologie zijn sterk met elkaar verbonden.

Het antwoord komt uit de lokale gemeenschap. De mensen bij jou in de straat spelen een belangrijke rol. We willen weer een samenleving waarin aan het woord gemeenschapszin geen benauwende spruitjeslucht hangt, maar waarin je je gekend en gewaardeerd voelt om wie en wat je bent. Waarin onze huidige stress- en prestatiemaatschappij nog slechts een vervelende herinnering is. En natuurlijk een wereld waarin een leven met structureel minder energieverbruik en bijbehorende vervuiling een stillere, groenere en schonere leefomgeving oplevert.