De Visie

Zowel de klimaatcrisis als de afnemende beschikbaarheid van goedkope olie (piekolie) dwingt onze maatschappij tot een snelle transitie weg van fossiele brandstoffen. Zoiets betekent een grote omslag op vrijwel alle vlakken in onze samenleving. Dat kan alleen met brede steun onder de bevolking.

Een veranderingproces van onderop dat vanuit burgers zelf wordt geïnitieerd, laat die transitie wortel schieten in de maatschappij en maakt het draagvlak ervoor zichtbaar. Maatregelen die tot nu toe worden genomen vanuit de overheid (lokaal, landelijke en internationaal) stemmen vele burgers ontevreden. Het lijkt te weinig en te laat. Politieke besluitvorming is onderhevig aan allerhande remmende invloeden, zoals angst onder politici voor het nemen van impopulaire maatregelen (verkiesbaarheid korte termijn) en lobby vanuit de (olie-afhankelijke) industrie- en transportsector.

Niet afwachten, maar zelf aan de slag

Wachten tot ‘ze’ het voor ons oplossen, is voor een toenemend aantal mensen een gepasseerd station. Zij herkennen zich in het TT-concept. In Transition Town initiatieven willen we niet te lang stilstaan bij waar het allemaal misgaat en ons daar kwaad over maken. Daarvoor is de tijd die we hebben veel te kostbaar, en we besteden liever onze kracht op positieve manier, aan zaken die we wél willen. Dat is waar Transition Towns voor worden opgericht.

In de eerste fase, waarin we nu (september 2009) zitten, werkt ieder TT-initiatief met behulp van de 12 Stappen toe naar het opstellen van een lokaal Minder Energie Plan. Dat is geen droog ambtelijk beleidsstuk, maar een aanlokkelijke beschrijving van een samenleving zoals iedereen daar wel eens van droomt. Een wereld waarin mensen uit straten, buurten en wijken elkaar weer kennen. Waarin je weer weet waar je eten vandaan komt (uit je eigen buurtmoestuin, de buurtwinkel en de boer 3 kilometer verderop).

Een samenleving waarin aan het woord gemeenschapszin geen benauwende spruitjeslucht hangt, maar waarin je je gekend en gewaardeerd voelt om wie en wat je bent. Waarin onze huidige stress- en prestatiemaatschappij nog slechts een vervelende herinnering is.
En natuurlijk een wereld waarin een leven met structureel minder energieverbruik en bijbehorende vervuiling een stillere, groenere en schonere leefomgeving oplevert.

Maar het Minder Energie Plan is méér dan een mooi droombeeld. Want in iedere gemeente waar het wordt opgesteld, wordt hij voorzien van een concreet en realistisch stappenplan dat ons van het hier en nu naar die wenselijke toekomst moet brengen.

Is het Minder Energie Plan eenmaal samengesteld en breed in de samenleving verankerd, dan begint een nieuwe fase in het bestaan van een TT-initiatief: de uitvoering!