Hoofd

In het drieslag-model van Transition Towns (Hoofd, Hart en Handen), is het vooral het Hoofd dat kennis en feiten verzamelt. Als je weet hoe de ontwikkelingen er (ongeveer) voor staan en je tot het inzicht komt dat het ‘allemaal anders moet’, dan kun je ook werkelijk in beweging komen. Dit is de eerste stap in een veranderingsproces.

De polycrisis is een wereldomvattend problemen, met vérstrekkende gevolgen voor alle mensen, dieren en het milieu op aarde. We mogen onze ogen hier niet voor sluiten. De omvang van de problematiek zou ons bijna moedeloos en depressief kunnen maken, maar dat hoeft niet.

transition-handbookOok Rob Hopkins, de bedenker van het Transition Towns-model, kwam in beweging nadat hij zich eerst had verdiept in de omvang van deze wereldwijde problematieken. Die kennis en inzichten gaven hem de energie en de inspiratie om oplossingsrichtingen te bedenken. Bij vrijwel alle Transition Towns-initiatieven zie je hetzelfde gebeuren (en niet alleen daar trouwens).
Wie zich wil verdiepen in de aard, omvang en achtergronden van Klimaatverandering, biodiversiteitscrisis, de energiecrisis, de economische crisis, de sociale ongelijkheid, … etc, kan allerlei boeken lezen, films bekijken, websites bezoeken en deskundigen raadplegen. Maar vergeet niet om vooral ook zelf logisch en kritisch na te denken en conclusies te trekken.

Op deze website doen we aantal suggesties voor bronnen die informatief en breed toegankelijk zijn. En omdat we niet alleen de sombere kanten willen belichten, noemen we ook bronnen die inspiratie geven en oplossingsgericht zijn. In de toekomst komt er op deze website ook een lijst met namen van sprekers die kunnen worden uitgenodigd met betrekking tot specifieke onderwerpen.