Zeven principes

In Transition Towns hebben wij zeven principes vastgesteld, die we gebruiken als leidraad bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Juist in onze eigen activiteiten willen wij uitdrukking geven aan en het voorbeeld zijn van hoe je duurzaam en energiezuinig kunt leven met Hoofd, Hart en Handen. Verzoeken van derden om steun, publiciteit of samenwerking beoordelen we mede op grond van deze principes.

1. Lokale gemeenschap

We organiseren activiteiten zoveel mogelijk voor en met mensen in of rondom onze eigen woonplaats of buurt.

toelichting: Lokale evenementen kunnen alleen maar gedijen wanneer ze lokaal georganiseerd zijn, daar waar men elkaar kent en waar onderlinge steun het eenvoudigst mogelijk is. Daar waar de lokale gemeenschap is of kan ontstaan.

2. Laagdrempelig & Eenvoudig

De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn om aan mee te doen en eenvoudig om te organiseren.

toelichting: Uitgangspunt is dat er geen speciale vereisten nodig moeten zijn om iets te organiseren of deel te nemen. Denk aan bijzondere talenten, spierkracht, spullen of ervaring. Binnen de gemeenschap is in principe alles voorhanden wat nodig is. Het is de kunst van TT om zodanig te organiseren dat ieder zijn of haar bijdrage gaat leveren.

3. Energie-arm & Milieuvriendelijk

Bij alle TT-activiteiten steeds kiezen voor manieren die het energieverbruik laag houden en de afvalstromen minimaal en onschadelijk.

toelichting:  Zoveel mogelijk overdag in plaats van ‘s avonds. Liever akoestisch dan elektronische concerten. Lokaties kiezen die met OV of fiets goed bereikbaar zijn of anders samenrijden in auto’s stimuleren. Inzet van vervuilende of plastic producten tegengaan. Consumptie van vlees beperken en anders uit milieu-en diervriendelijke productie.

4. Delen van overvloed

Activiteiten zijn gericht op het met elkaar delen van overvloed en welvaart.

toelichting:  Het delen of ruilen van eten, spullen of diensten geeft voeding aan een sociale cultuur van gezamenlijkheid en dankbaarheid. Waar niet per sé geld aan te pas hoeft te komen, laten we dit dan ook graag achterwege.

5. Divers & Wederkerig

TT-activiteiten worden met zoveel mogelijk mensen samen georganiseerd en uitgevoerd. Tijdens de activiteiten word het publiek gehoord en geactiveerd.

toelichting: Als meer mensen een taak op zich nemen, word het geheel van de activiteit boeiender en leuker voor iedereen. Betrek bezoekers, luister naar hun en activeer hun krachten. Gebruik een mix van sociale, activerende werkvormen en ga er creatief mee om. Regelmatig TT-activiteiten zoals film- en themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en moestuinen, lenen zich bij uitstek om nieuwe vrijwilligers te trainen. Versterk dus het zelf-organiserend vermogen van TT en help elkaar daarbij.

6. Goedkoop blijven

Beperk financiële drempels.
Voor het publiek, zodat ieder die wil kan deelnemen.
Voor de organisatie, zodat meer activiteiten gedaan kunnen worden zonder beperkt te worden door de noodzaak om (subsidie)geld

toelichting: Zoek onderdak bij TT steunende organisaties en horeca-gelegenheden, bij mensen thuis, of als het kan in de open lucht. Vraag indien er gegeten moet worden of iedereen zelf iets meebrengt en wat inde gezamenlijke pot legt. Als er wel hogere kosten gemaakt moeten worden, probeer dan de toegangsprijs middels sponsoring of subsidie zo laag mogelijk te houden. Of voorzie in verschillende entreetarieven voor kleine en grote beurzen.

7. Lokale professionals

Indien professionele diensten of producten nodig zijn, kiezen we voor lokale, gezonde en energiezuinige bedrijven. In ruil stellen we deze bedrijven voor om samen met TT te werken aan de verdere ontwikkeling van de fysieke, dragende structuur ten dienste van de overgang naar een lokale, duurzame en energie-arme economie.

toelichting: Bedrijven die bij uitstek bij dit principe passen zijn op de voedselvoorziening van de stad gerichte tuin- en boerderijen, ambachtslieden en bedrijven met andersoortige klimaatvriendelijke, dier- en milieuvriendelijke, lokale producten. Bedrijven waar schaalgrootte en energieverbruik bewust beperkt worden en men werkt met mensen uit de buurt. Advies-, bewustwordings- en trainingsorganisaties die zich richten op bevordering van (en zich richten naar) bovenstaande principes.