Open Space & World Café

Tijdens een Open Space onderzoekt een grote groep mensen een bepaald onderwerp of probleem met elkaar, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een agenda, tijdschema, voorzitter of notulist. Vooral als je controlefreak-achtig bent, zal het organiseren van een Open Space Evenement (OSE) even wennen zijn. Je hebt er veel vertrouwen voor nodig dat het proces goed zal verlopen, ook zonder directe sturing van bovenaf.

Gelukkig hebben we nog niet gehoord van een OSE dat niet goed liep. Wel dat iedereen de kans heeft gehad om te zeggen wat hij/zij wilde zeggen, dat er veel informatie op tafel komt, dat er veel genetwerkt werd,  ideeën uitgewisseld en visies ontwikkeld. Het is makkelijk om een Open Space te doen, en gelijk is het een heel krachtige en leuke manier om allerlei thema’s te verkennen. De kracht van Open Space is dat het mensen aantrekt die echt gepassioneerd zijn over iets en daarbij juist de vrijheid krijgen om  met andere enthousiaste mensen hierover te delen.

Voor je eerste OSE kan het nuttig zijn om je te laten ondersteunen door iemand met ervaring, maar wanneer je eenmaal een succesvolle Open Space achter de rug hebt, zul je versteld staan hoe simpel het is! Daarom worden Open Spaces veel toegepast binnen Transition Towns.

Vier Regels, één Wet

De Vier Regels zijn:

  1. De mensen die komen zijn de juiste mensen.
  2. Wat er gebeurt, is het enige dat er had kunnen gebeuren.
  3. Het moment van aanvang is altijd het juiste moment.
  4. Als ’t klaar is, is het klaar.

De Wet van de Twee Voeten zegt:

“Als mensen gedurende de bijeenkomst merken dat zij in een situatie niets leren of bijdragen, dan moeten zij hun twee voeten gebruiken om zich naar een meer productieve plek te verplaatsen.”

Zelforganiserend en inspirerend

De Open Space techniek doet een beroep op het zelforganiserend vermogen van mensen: deelnemers gaan naar de plek of bijeenkomst gaan waar hun energie interesse ze brengt, of creëren zelf een plek/thema. De sleutel tot een succesvolle OSE is de centrale vraag, die meestal tevens de titel van het evenement is. Deze legt de basis voor wat er die dag besproken gaat worden.

Omdat men gemotiveerd voor een specifiek thema heeft gekozen, vindt er bijna als vanzelf een levendige uitwisseling plaats, waarbij mensen elkaar informeren, inspireren en aanvullen. Het wordt aanbevolen om niet in discussie te gaan en om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven voor een zo gevarieerd mogelijke inbreng en zoveel mogelijk draagvlak.

De resultaten worden op flappen of post-its genoteerd en aan de muur gehangen, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Na afloop worden de resultaten naar alle deelnemers gemaild zodat ze er later thuis nog profijt van kunnen hebben en de inspiratie voort kan sudderen.

Op de website is dit pdf-bestand beschikbaar over het transitie-instrument ‘Hoe zet je een Open Space Evenement op?’

World Café

Wereld Café wordt omschreven als ‘de bewuste inschakeling van collectieve intelligentie door groepsgesprekken over specifieke onderwerpen’. Het is gebaseerd op de idee dat waardevolle gesprekken vaak gevoerd worden op plaatsen waar mensen zich ontspannen voelen: aan een tafel, of dat nu in de keuken is of in een café, met een kopje (of een glaasje) in hun handen en misschien wat lekkere koekjes.

Het is een middel om mensen gerichte vragen of onderwerpen voor te leggen, in plaats van hen, zoals in Open Space, zelf de vragen te laten bepalen. Wereld Café vergt wat meer voorbereiding dan Open Space, maar geeft dan ook effectiever antwoord op onderwerpen die je graag wilt verkennen.

Het World Café heeft zeven principes ontworpen, die duidelijk maken hoe het proces verloopt en waarover je in deze download meer kunt lezen.

Intro-video

Een korte uitleg over het runnen van een Open Space, n.a.v. de openingsvergadering van het Transitie Netwerk.

Harrison Owen

In het boek Open Space Technology van Harrison Owen staan vele manieren om Open Space Evenementen te organiseren. In dit interview vertelt hij hoe het ontstond en waar het allemaal wordt toegepast…

Reacties zijn gesloten.