Buurt Energie

Windmolens maalden het water uit de polder

Het lokaal opwekken van energie is van alle tijden. Nog maar anderhalve eeuw geleden kookten we op hout en gebruikten we volop windmolens. Nu komt onze energie uit het stopcontact, de gasleiding en de benzinepomp. Opwekking vind ergens ver weg plaats, in elektriciteitscentrales, het gas komt uit Slochteren, steenkolen en olie uit Verwegistan. Via een dure, ingewikkelde en vervuilende productieketen. Kwetsbaar voor politiek, oorlog, terrorisme en corruptie. Een verre van duurzaam proces.

Gelukkig biedt de technologie ook andere mogelijkheden. Oude huizen kunnen steeds beter geïsoleerd worden, nieuwbouw kan al energieneutrale huizen opleveren en apparaten worden energiezuiniger. Zonnepanelen worden beter en goedkoper, windturbines mooier en stiller en nieuwe technieken als warmte- en koudeopslag zijn klaar om lokaal te worden toegepast. Mensen worden  enthousiast eigenaren van hun eigen energiebron.

Lokaal opwekken en minder gebruiken

Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren voor TT om in actie te komen met energieprojecten aan de basis van onze samenleving. Onze aanpak van het energie vraagstuk is tweeledig: Drastisch minderen van het fossiele brandstofverbruik en het zo snel mogelijk omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen. Na piekolie zal de beschikbaarheid van goedkope olie sneller afnemen dan dat we aan hernieuwbare energie kunnen toevoegen. Daarom is het zeer verstandig met veel minder  energie te gaan leven.  Niet in de laatste plaats omdat we daarmee geld overhouden, bijvoorbeeld om te investeren in duurzame, energie-arme maatregelen.

Transition Towns organiseren en inspireren bewoners om in energiecoöperaties om zo meer grip te krijgen op hun leven en hun directe leefomgeving, waarvoor ze dan ook verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. Dat kan kleinschalig, bijvoorbeeld wanneer de bewonersgroepen of huurdersverenigingen gezamenlijk aankoop en aanleg van zonnepanelen organiseren. En dat kan ook grootschaliger wanneer bewoners, gemeente en bedrijven samenwerken.

Tips om zelf aan de slag te kunnen

Buitenlandse voorbeelden

  • Lolland, Denemarken Door het plaatsen van duurzame energie-installaties en het ontwikkelen van duurzame projecten is Lolland momenteel een wel varende en groene regio.
  • Schönau, Duitsland Het totale elektriciteitsnet in Schönau draait op lokale duurzame energie en is in handen van een bewonerscoöperatie.
  • Orkney, Schotland Door gebruik te maken van zeeenergie kan Orkney niet het einde, maar het begin zijn van het energienetwerk. De verwachtingen zijn groot en ook Nederland als kustland heeft interesse.
  • Linz , Oostenrijk Solar city: De zon komt tegemoet aan ruim 50 procent van de energiebehoefte in Linz.

Films over piekolie, klimaat en energie