TT Ingrediënten

Wat is Transitie?

Transitie is een beweging van gemeenschappen die samenkomen om onze wereld opnieuw te verbeelden en op te bouwen. Hier lees je wat het is, waarom mensen hiermee bezig zijn, hoe de beweging is begonnen en hoe het werkt.

De Transition Towns beweging is sinds 2005 aan het groeien. Lokale initiatieven toekomst met minder CO2 uitstoot, meer sociaal rechtvaardigheid en veerkrachtige gemeenschappen. We streven naar een actievere deelname aan de samenleving voor iedereen. Waarbij we elkaar weer vaker zien en ondersteunen.

Bij de lokale Transitie initiatieven gaan het om verbeelding: kun jij jezelf de veranderingen voorstellen die we nodig hebben? Vanuit die inspiratie zetten we projecten op voor hernieuwbare energie, lokale voedselsystemen en samenwerk- en ontmoetingsruimte. De Transitiebeweginng werkt aan lokale veerkracht, ook door aandacht te besteden aan culturele- en mentaliteitsveranderingen. Lokale groepen stimuleren ondernemerschap, werken samen met gemeenten, bouwen aan het lokale netwerk en brengen verschillende initiatieven bij elkaar.

Small is beautiful, zie Schumacher al; de lokale initiatieven bieden bovendien ook heel veel kansen om verandering te beïnvloeden. Je kent vaak je eigen buurt en de buren goed. En op deze schaal heb je de meeste invloed om ook écht iets te veranderen. Alleen een ‘top-down benadering’ vanuit een overheid is niet voldoende om verandering teweeg te brengen.

Het is een aanpak die zich nu heeft verspreid over meer dan 48 landen, in duizenden groepen: in steden, dorpen, steden, universiteiten, scholen. Over de hele wereld zijn er 24 Transitie Hubs (meestal landen) die Transitie-groepen ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Een van de belangrijkste manieren waarop de Transitiebeweging zich verspreidt is door inspirerende verhalen te vertellen. Dat is wat we op deze website nog meer gaan doen. We hopen echt dat je je geïnspireerd voelt om mee te doen, we zouden het geweldig vinden als jij ook aan de slag wil gaan in jouw wijk, dorp of buurt!

Hoe ziet een initiatief eruit?

Vergelijk het organiseren van een Transitie initiatief met koken. De verschillende ingrediënten waarmee je een heerlijke cake kan maken. Niet alle cakes smaken hetzelfde. Iedere kok maakt een unieke creatie, een afspiegeling van hun vaardigheden, de cultuur en specifieke ingrediënten. Je kunt bepaalde ingrediënten aanpassen naar eigen smaak en beschikbaarheid of je kunt de volgorde van het proces op sommige punten veranderen. Het werkt in ieder geval niet als je liefdeloos wat bloem en boter in een kom mikt, dat in de oven zet. Het kost enige tijd en aandacht.

Zo werkt het ook met Transitie initiatieven. Er is niet één juist Transitie-proces. Je moet het lokale initiatief voortdurend afstemmen op de lokale gebeurtenissen en omstandigheden. En dan kan er – met het toevoegen van verbeeldingskracht en initiatiefnemers – een heleboel gebeuren in betrekkelijk korte tijd.

Recepten voor het maken van een Transitie initiatief

Ingrediënten Training Kaartspel

De ervaring van honderden Transition Towns sinds 2005 leert ons dat de ontwikkeling van een initiatiefgroep in grote lijnen deze volgorde gaat:

Het begint met het ontmoeten van gelijkgestemden waarmee je besluit om een Transitie initiatief  in je eigen woonplaats te starten (‘Beginnen’). Na deze start ga je steeds beter ontdekken wat  jullie willen gaan doen en moet je bedenken hoe je dat kunt organiseren (‘Verdiepen’). Dan start het werken aan de relatie met de lokale gemeenschap (‘Verbinden’) en het opschalen om de Transitie lokaal vorm te geven (‘Bouwen’). Tenslotte is er de visionaire fase waarin je vooruit kijkt naar hoe het leven er uit zou zien als dit overal gebeurt (‘Durven dromen’). Dat is waar het heel interessant wordt…

Lees zeker ook de Onmisbare Startgids als je met een lokaal initiatief wil gaan beginnen.

1. Beginnen

Deze eerste fase gaat over het concreet maken van jullie Transitie initiatief. Om het een kans van slagen te geven ga ben je eerst bezig met:

 • Samenkomen als groep
 • Lees de Startgids
 • Bespreek wat jullie willen bereiken
 • Bedenk welke mensen er gaan samenwerken (en misschien wil je groepjes formeren)
 • Werk ook aan verbinding met de omgeving en aan partnerschappen (is er al een energiecoöperatie, een Repair Café?)
 • Vergeet jezelf en het kernteam niet: reserveer tijd en ruimte voor innerlijke Transitie

2. Verdiepen

Je Transitie initiatief neemt in omvang toe en gaat zichtbaar te worden. De organisatie heeft meer ondersteuning nodig en het werk zelf verdiept. De relaties met de bredere gemeenschap kun je versterken om efficiënter en effectiever te worden.

 • Werken jullie vanuit een bepaalde plek (kantoor, HUB, gezamenlijke ruimte)?
 • Zorgen voor zichtbaarheid en communicatie met de buurt via een website en nieuwsbrieven
 • Vieren van successen, en daar natuurlijk weer over communiceren
 • En vier ook je mislukkingen, dat is leuker dan het zoeken van een zondebok
 • Het kan tijd worden om jezelf verder te ontwikkelen; bij de Transitie Academie

3. Verbinden

Voorbereiden op de polycrisis heeft best wat parallellen met de Tweede Wereldoorlog. Onze huidige manier van leven, met z’n last minute ingevlogen boodschappen en online bestelde goederen is niet voor altijd vanzelfsprekend. De ingrediënten in dit gedeelte gaan in op hoe Transitie initiatieven een rol kunnen spelen in dat proces, en hoe je de belangstelling voor Transitie kunt verbreden.

 • Netwerken vormen in jullie lokale gemeenschap – kijk naar samenwerking, naar synergievoordelen
 • Betrek de quadruple helix: burgers, overheid, onderwijs/onderzoek en bedrijfsleven
 • Ontdek jullie verhalen en vindt allerlei manieren om ze verder te vertellen

4. Bouwen

Transitie-groepen gaan de plaatselijke economie helpen (her)lokaliseren. Ze streven naar opzetten van kleinschalige gemeenschapsprojecten die toewerken naar grootschaliger niveaus. Nieuwe vaardigheden en manieren van denken zullen ertoe leiden dat initiatieven kunnen uitgroeien tot sociale ondernemingen zoals projectontwikkelaars, (ruil) banken, energiebedrijven enzovoort. Deze aanpak vormt vaak een uitdaging voor mensen die gepokt en gemazeld zijn in de lokale milieubeweging, maar is van cruciaal belang om resultaten te behalen op voldoende schaalgrootte. De ingrediënten in dit gedeelte gaan in op aspecten die te maken hebben met deze opschaling.

 • Minder Energie Plan
 • Sociale onderneming en ondernemerschap
 • Opschaling
 • Strategische lokale infrastructuur
 • Transitie en technologie
 • Gemeenschappelijk eigendom
 • Strategisch denken

5. Durven dromen

Het aloude ‘Denk mondiaal, handel lokaal’ geldt nog altijd. De ingrediënten in dit onderdeel helpen verbeelden hoe Transitie denken zich naar het nationale niveau zal kunnen vertalen. Stel je voor hoe het zou zijn als alle dorpen en steden levendige Transitie initiatieven zouden hebben die voedselnetwerken en lokale energiecoöperaties opzetten, die overal voedsel verbouwen en katalysator zijn voor een nieuwe sociaal ondernemende cultuur.

 • Beleid voor Transitie
 • Een lerend netwerk
 • Investeren in Transitie