TT Ingrediënten

Beschouw het TT-werk eens als koken. Er zijn allerlei ingrediënten die je bij elkaar kunt stoppen om bijvoorbeeld een heerlijke cake te maken. Iedere kok maakt daar een unieke creatie van, een afspiegeling van zijn of haar eigen vaardigheden, cultuur en de lokaal aanwezige middelen.

Er zijn algemene fasen in het bakken van een cake. Je kunt niet volstaan met het in een kom gooien van bloem en wat boter, het geheel in de oven zetten en dan verwachten dat er een cake tevoorschijn komt. Zo werkt het niet.

Wel kun je bepaalde ingrediënten aanpassen naar eigen smaak en beschikbaarheid en de volgorde veranderen. Er is dus niet één absoluut juiste manier/volgorde om het Transitie-proces te laten plaatsvinden. Integendeel, een TT-initiatief dient zich voortdurend af te stemmen op de realiteit van de eigen lokale gemeenschap en omstandigheden.

Recepten voor het maken van een TT-groep

Ingredienten Training Kaartspel

De ervaring van honderden Transition Towns de laatste jaren toont dat de ontwikkeling van een TT-groep in grote lijnen deze volgorde gaat:

Van het ontmoeten van gelijkgestemden waarmee je besluit om TT in je eigen woonplaats te starten (‘Beginnen’), naar het ontdekken dat je/jullie nu een levensvatbaar en levendig project bent geworden en wat daarbij komt kijken (‘Verdiepen’). Dan naar het werken aan verbreding van je relatie met de lokale gemeenschap (‘Verbinden’) en het opschalen om de ‘herlokalisering’ tot een tastbare realiteit te maken (‘Bouwen’). Tenslotte is er de visionaire fase waarin je vooruit kijkt naar hoe het leven er uit zou zien als dit overal gebeurt (‘Durven dromen’). Dat is waar het heel interessant wordt…

 

1. Beginnen

Deze eerste fase brengt je van Transitie als slechts een (vaag) idee tot iets waar concreet aan wordt gewerkt met een goede kans van slagen.

 • Samenkomen als groepen
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Respectvolle communicatie
 • Een Initiatiefgroep vormen
 • Gevoel voor schaalgrootte
 • Resultaatmeting
 • Visievorming
 • Kunst en creativiteit
 • Werken aan bewustwording
 • Werkgroepen formeren
 • Werken aan partnerschappen
 • Ontwikkeling van de structuur
 • De techniek van ‘backcasting’
 • Ruimte maken voor innerlijke Transitie

2. Verdiepen

Je TT-initiatief neemt in omvang toe en praktische projecten beginnen zichtbaar te worden. Het kan zijn dat je manieren moet ontwikkelen om de organisatie te ondersteunen en het werk zelf verdieping te geven, de relaties met de bredere gemeenschap te versterken en efficiënter en effectiever te worden.

Deze groep van ingrediënten en gereedschappen hebben betrekking op wat de voornaamste elementen van deze fase zijn. Ze zijn gericht op de noodzaak om de duurzaamheid van je initiatief te toetsen, met het oog op praktisch TT-werk in de buitenwereld en ook de ‘innerlijke’ aspecten die daaronder schuilgaan..

 • Transition Towers – wel of geen kantoor hebben
 • Praktische manifestaties van het project
 • De Grote Herscholing
 • Over hoe we communiceren
 • Vieren
 • Mislukkingen vieren
 • Hoe gaat het ermee?
 • Lokale voedsel-initiatieven
 • Momentum
 • Toegang tot grond verwerven
 • Persoonlijke veerkracht
 • Educatie voor Transitie

3. Verbinden

Er worden vaak vergelijkingen gemaakt tussen de schaal waarop we ons moeten voorbereiden op Piekolie en klimaatverandering en de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog. Ieder aspect van ons leven dient te worden geherdefinieerd op een samenhangende en effectieve manier. De ingrediënten in dit gedeelte gaan in op hoe TT-initiatieven een rol kunnen spelen in dat proces, en hoe je de belangstelling voor Transitie kunt verbreden..

 • Netwerken van TT-initiatieven vormen
 • De gemeenteraad betrekken
 • Werken met de plaatselijke middenstand
 • Mondelinge geschiedenis
 • Jonge mensen betrekken
 • De rol van verhalen vertellen
 • Pauzeren om te bezinnen

4. Bouwen

TT-groepen beogen uiteindelijk de plaatselijke econmie te helpen (her)lokaliseren. Ze streven er naar om van het initiëren van kleinschalige gemeenschapsprojecten toe te werken naar grootschaliger niveaus. Niewe vaardigheden en manieren van denken zullen ertoe leiden dat door TT gestarte initiatieven kunnen uitgroeien tot sociale ondernemingen zoals projectontwikkelaars, banken, energiebedrijven enzovoort. Deze aanpak vormt vaak een uitdaging voor mensen die gepokt en gemazeld zijn in de lokale milieubeweging, maar is van cruciaal belang om resultaten te behalen op voldoende schaalgrootte. De ingrediënten in dit gedeelte gaan in op aspecten die te maken hebben met deze opschaling.

 • Minder Energie Plannen
 • Sociale onderneming en ondernemerschap
 • Opschaling
 • Strategische lokale infrastructuur
 • Transitie en technologie
 • Gemeenschappelijk eigendom
 • Strategisch denken

5. Durven dromen

Het aloude ‘Denk mondiaal, handel lokaal’ geldt nog altijd. De ingrediënten in dit onderdeel helpen verbeelden hoe Transitie denken zich naar het nationale niveau zal kunnen vertalen. Stel je voor hoe het zou zijn als alle dorpen en steden levendige TT-initiatieven zouden hebben die voedselnetwerken en lokale energiecoöperaties opzetten, die overal voedsel verbouwen en katalysator zijn voor een nieuwe sociaal ondernemende cultuur . . .

 • Beleid voor Transitie
 • Een lerend netwerk
 • Investeren in Transitie