TT Ingrediënten

Vergelijk het organiseren van een Transitie initiatief met koken. De verschillende ingrediënten waarmee je een heerlijke cake kan maken. Niet alle cakes smaken hetzelfde. Iedere kok maakt een unieke creatie, een afspiegeling van zijn of haar vaardigheden, de cultuur en specifieke ingrediënten. Het werkt echter niet als je bloem en wat boter in een kom mikt, dat in de oven zet en dan verwachten dat er een heerlijke cake tevoorschijn komt. Wel kun je bepaalde ingrediënten aanpassen naar eigen smaak en beschikbaarheid of je kunt de volgorde van het proces op sommige punten veranderen.

Zo werkt het ook met Transitie initiatieven. Er is niet één juist Transitie-proces. Je moet het lokale initiatief voortdurend afstemmen op de lokale gebeurtenissen en omstandigheden. En dan kan er – met het toevoegen van verbeeldingskracht en initiatiefnemers – een heleboel gebeuren in betrekkelijk korte tijd.

Recepten voor het maken van een TT-groep

Ingrediënten Training Kaartspel

De ervaring van honderden Transition Towns de laatste jaren toont dat de ontwikkeling van een initiatiefgroep in grote lijnen deze volgorde gaat:

Van het ontmoeten van gelijkgestemden waarmee je besluit om TT in je eigen woonplaats te starten (‘Beginnen’), naar het ontdekken dat je/jullie nu een levensvatbaar en levendig project bent geworden en wat daarbij komt kijken (‘Verdiepen’). Dan naar het werken aan verbreding van je relatie met de lokale gemeenschap (‘Verbinden’) en het opschalen om de ‘herlokalisering’ tot een tastbare realiteit te maken (‘Bouwen’). Tenslotte is er de visionaire fase waarin je vooruit kijkt naar hoe het leven er uit zou zien als dit overal gebeurt (‘Durven dromen’). Dat is waar het heel interessant wordt…

Lees zeker ook de Onmisbare Startgids als je met een lokaal initiatief wil gaan beginnen.

1. Beginnen

Deze eerste fase gaat over het concreet maken van jullie Transitie initiatief. Om het een kans van slagen te geven ga ben je eerst bezig met:

 • Samenkomen als groep
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Respectvolle communicatie
 • Een Initiatiefgroep vormen (de initiefnemers bij elkaar)
 • Gevoel voor schaalgrootte (buurt, wijk, dorp of stadsdeel?)
 • Resultaatmeting (wat willen jullie bereiken?)
 • Visievorming
 • Kunst en creativiteit
 • Werken aan bewustwording
 • Werkgroepen formeren
 • Werken aan partnerschappen
 • Ontwikkeling van de structuur
 • De techniek van ‘backcasting’ – het plannen van jullie activiteiten
 • Ruimte maken voor innerlijke Transitie

2. Verdiepen

Je Transitie initiatief neemt in omvang toe en praktische projecten beginnen zichtbaar te worden. Het kan zijn dat je manieren moet ontwikkelen om de organisatie te ondersteunen en het werk zelf verdieping te geven, de relaties met de bredere gemeenschap te versterken en efficiënter en effectiever te worden.

Deze groep van ingrediënten en gereedschappen hebben betrekking op wat de voornaamste elementen van deze fase zijn. Ze zijn gericht op de noodzaak om de duurzaamheid van je initiatief te toetsen, met het oog op praktisch Transitiewerk in de buitenwereld en ook de ‘innerlijke’ aspecten die daaronder schuilgaan.

 • ‘Transition Towers’ – wel of geen kantoor hebben
 • Zichtbaarheid van project(en)
 • Neem de buurt mee (grote herscholing)
 • Hoe we communiceren
 • Vieren van successen
 • En van mislukkingen
 • Hoe gaat het ermee?
 • Lokale voedsel-initiatieven – samenwerken of zelf organiseren?
 • Persoonlijke veerkracht
 • Educatie voor Transitie

3. Verbinden

Voorbereiden op de polycrisis lijkt de voorbereidingen op – en tijdens – de Tweede Wereldoorlog. Ieder aspect van ons leven dient te worden geherdefinieerd op een samenhangende en effectieve manier. De ingrediënten in dit gedeelte gaan in op hoe Transitie initiatieven een rol kunnen spelen in dat proces, en hoe je de belangstelling voor Transitie kunt verbreden.

 • Netwerken vormen
 • De gemeenteraad betrekken
 • Werken met de plaatselijke middenstand
 • Mondelinge geschiedenis
 • Jonge mensen betrekken
 • De rol van verhalen vertellen
 • Pauzeren om te bezinnen

4. Bouwen

Transitie-groepen gaan de plaatselijke economie helpen (her)lokaliseren. Ze streven naar opzetten van kleinschalige gemeenschapsprojecten die toewerken naar grootschaliger niveaus. Nieuwe vaardigheden en manieren van denken zullen ertoe leiden dat initiatieven kunnen uitgroeien tot sociale ondernemingen zoals projectontwikkelaars, (ruil) banken, energiebedrijven enzovoort. Deze aanpak vormt vaak een uitdaging voor mensen die gepokt en gemazeld zijn in de lokale milieubeweging, maar is van cruciaal belang om resultaten te behalen op voldoende schaalgrootte. De ingrediënten in dit gedeelte gaan in op aspecten die te maken hebben met deze opschaling.

 • Minder Energie Plan
 • Sociale onderneming en ondernemerschap
 • Opschaling
 • Strategische lokale infrastructuur
 • Transitie en technologie
 • Gemeenschappelijk eigendom
 • Strategisch denken

5. Durven dromen

Het aloude ‘Denk mondiaal, handel lokaal’ geldt nog altijd. De ingrediënten in dit onderdeel helpen verbeelden hoe Transitie denken zich naar het nationale niveau zal kunnen vertalen. Stel je voor hoe het zou zijn als alle dorpen en steden levendige Transitie initiatieven zouden hebben die voedselnetwerken en lokale energiecoöperaties opzetten, die overal voedsel verbouwen en katalysator zijn voor een nieuwe sociaal ondernemende cultuur.

 • Beleid voor Transitie
 • Een lerend netwerk
 • Investeren in Transitie