Categorie:

TT Deventer schenkt gemeente eetbaar klimaatbos

DEVENTER – Op zaterdag 24 oktober deelt Transition Town Deventer & omstreken vlak voor de Waag op de Brink gratis 350 hazelnotenboompjes uit aan voorbijgangers. Zij kunnen de boompjes in eigen tuin of omgeving planten. Tesamen vormen ze een ‘eetbaar klimaatbos’ voor Deventer.

De actie heet dan ook toepasselijk ‘Maak van de noot een deugd’. Om tien voor vier starten deelnemers aan TT Deventer met het uitdelen van de boompjes. Zij zijn de hele dag al aanwezig met een informatiekraam. Twee kunstenaars tekenen een gigantische ‘350’ op de grond, waar de boompjes vervolgens komen te staan om te worden uitgereikt.

De boompjes zijn voorzien van een ‘bijsluiter’ met daarop tips over het planten en verzorgen ervan. Belangstellenden kunnen zoveel boompjes meenemen als ze willen, maar op is op. Wie verzekerd wil zijn van een boompje kan ze reserveren via de website van TT Deventer.

De actie vindt plaats in het kader van een internationale campagnedag rond klimaatverandering. Op 24 oktober vinden in 160 landen ruim 3000 acties plaats. Daarmee is het de grootste wereldwijde klimaatactie ooit. Het doel is politici te laten zien dat mensen wereldwijd willen dat er een daadkrachtig klimaatplan wordt ondertekend in december in Kopenhagen, als opvolger van het Kyoto-verdrag.

Waarom 350 boompjes?

Het getal 350 komt wereldwijd terug in alle acties. Dit cijfer slaat op de nog net veilige bovenlimiet van het aantal CO2-deeltjes in de atmosfeer. Leiden internationale klimaatmaatregelen tot structureel hogere aantallen, dan loopt klimaatverandering oncontroleerbaar uit de hand. Vandaar dat TT Deventer 350 boompjes uitdeelt, en hiermee start op het symbolische tijdstip 3 uur 50 (15:50 uur) met een groepsfoto vanuit de lucht.

Klimaatwetenschappers zijn het wereldwijd eens over de veilige bovengrens van 350 ppm (parts per million, ofwel CO2-deeltjes per miljoen). Maar veel politici hanteren hogere (en dus gevaarlijker) waarden, omdat dit hen om politieke of economische redenen beter uitkomt. “Als hogere concentraties CO2 de norm worden”, legt TT Deventer-woordvoerder Paul Hendriksen uit, “spelen we feitelijk Russische Roulette met de toekomstige leefbaarheid op onze planeet. Sterker nog: dan bestaat er zelfs 50% kans of meer dat het uit de hand loopt. Dat wil ik mijn kinderen niet aandoen.” Vandaar dat hij samen met andere deelnemers in Transition Town Deventer besloot mee te doen aan de internationale campagne van 350.org. Meer hierover >>> is te vinden op .