Categorie:

TT Deventer: Divers en hartverwarmend

5 Januari startten we op een ijskoude avond  op milieucentrum De Ulebelt onze reeks bijeenkomsten. Vaste rode draad is een intro, kennismaking tussen de bezoekers, een film over Peak-Oil en een nabespreking.  We hebben bewust een grote diversiteit aan locaties uitgezocht:

 • een uitverkocht Filmhuis,
 • de gemeenschappelijke huiskamer van Centraal Wonen,
 • het Etty Hillesum Centrum,
 • de Centrum Moskee,
 • een bomvolle ‘Paardenstal’ op boerderij Hof van Twello,
 • buurthuis ‘t Hovenhuus,
 • kunstenaarsbolwerk Het Havenkwartier,
 • de tot filmzaaltje omgebouwde deel op boerderij De Oosterwaarde,
 • café-restaurant De Koerkamp in Lettele
 • kerkgebouw Het Open Hof,
 • leefgemeenschap EcoTribe in Teuge
 • zaal Braakhekke in Bathmen

Diversiteit

Diversiteit is van groot belang voor een Transition Town. Als je met elkaar van onderop, wilt werken aan een zo zelfvoorzienend mogelijke samenleving, moet je optimaal gebruik maken van de rijkdom aan ervaring, wijsheid, vaardigheden en mogelijkheden van zoveel mogelijk mensen uit je lokale gemeenschap. Logisch dus om op allerlei verschillende plekken in stad en omgeving de eerste zaadjes te planten voor wat mag uitgroeien tot een veerkrachtig netwerk Transition Town Deventer & Omstreken.

Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in de grote hoeveelheid tips, ideeën, indrukken en persoonlijke acties die we mochten ‘oogsten’ middels briefjes die de deelnemers na afloop invulden. Op onze website kun je de oogst tot nu toe bekijken. Gelijkt zie je hier een ander principe in werk: we delen zo veel mogelijk alle informatie met iedereen, zodat website-bezoekers weer inspiratie kunnen opdoen hoe ze zelf met iets aan de slag zouden kunnen gaan.

Warm onthaal

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

We zijn blij verrast door het warme onthaal die TT Deventer e.o. tot nu toe kreeg. Het voelt nu, een maand na de start, al niet meer als enkel ‘ons’ initiatief. Diverse mensen hebben hun hulp al aangeboden op allerhande terrein. Zonder hen zou het TT-initiatief in Deventer en omstreken lang niet zover zijn als in deze korte tijd mogelijk is gebleken. Diverse initiatieven zijn gestart om de eigen flat of buurt te voorzien van zonnestroom. Een plan om van het nieuw te bouwen Gooikerspark een eetbaar park te maken, is gelanceerd.

Weer anderen gaan in bestaande café’s Transition Café’s organiseren waar mensen bijeenkomen om te praten over alles wat komt kijken bij het verlaten van onze energieverslaafde leefstijl. Boerderij Hof van Twello lanceerde onder de wervende noemer Pluk, Proef, Doe! een enorme reeks workshops, cursussen en andere activiteiten die voor een belangrijk deel naadloos aansluiten op de doelstellingen van Transition Town .

Hoe gaan we verder?

Op zondag 1 maart is een Open Space belegt in de Latijnse School aan het Grote Kerkhof.  De hele dag open  voor iedere belangstellende. Elke bezoeker van een TT-filmavond is extra per mail uitgenodigd.  Op de Deventer site plaatsen we zeer binnenkort meer informatie over hoe we het op 1 maart precies gaan doen.

Verder hebben we voor de komende maanden heel wat in de pijplijn zitten; data en details worden de komende tijd telkens bijgewerkt op de website.

 • een lezing over Piekolie door een deskundige spreker van Peak Oil Nederland
 • een avond waarin we meer in detail ingaan op het wie-hoe-wat-waar & waarom van een Transition Town
 • de aftrap van (naar verwachting) een reeks Transition Café’s
 • bijeenkomsten over deelthema’s als energie, vervoer, lokale economie, voedsel, educatie, gezondheid en wat al niet meer.

Met name dat laatste zal iets zijn wat door hopelijk vele mensen zal worden uitgewerkt en vertaald naar concrete projecten van jezelf, met je buren, met je wijk tot aan je stad en regio. Samen kijken wat een plan of een persoon nodig heeft en of er andere mensen en initiatieven zijn om het mee in verbinding te brengen.

Het staat als een paal boven water dat er nog véél meer, soms al heel lang bestaande, initiatieven en activiteiten in de buurt zijn, die elk op hun eigen terrein druk en deskundig bezig zijn. Het TT-initiatief beoogt zoveel mogelijk deze mensen, bedrijven, organisaties en activiteiten met elkaar in contact te brengen.  Om bestaande netwerken zichtbaar te maken voor buitenstaanders, dwarsverbanden maken waar ze nog niet bestaan, netwerken over netwerken te leggen. Gedragen door mensen die elkaar op lokaal nivo willen leren kennen en elkaar helpen met informatie, kracht, persoonlijke steun en creativiteit.