Categorie: , ,

TT Den Bosch ontwikkelt een ‘Energiekraam’

De werkgroep Energie van TT Den Bosch wil een prototype van een EnergieKraam ontwikkelen: Een modulair, mobiel en eenvoudig uit elkaar te halen apparaat die op plekken kan functioneren waar geen stroom beschikbaar is zoals bij open lucht evenementen, mobiele werkplaatsen, langs fietsroutes, en dergelijke

Eén unit bevat zonnepanelen waarvan de stroom door middel van een speciaal ontwikkelde elektronische convertor verschillende apparaten kan voeden. Variërend van een laptop tot opladers van lichte machines als mixer, boormachine en naaimachine. Ook het laden van elektrische fietsen kan tot de mogelijkheden gaan behoren. In eerste instantie wordt de Energiekraam ontwikkeld voor gebruik door de ReparatieStraat, het RepairCafé van Den Bosch.

Aanleiding en Doel


Demonstraties tijdens de ReparatieStraat om het opwekken van zonne-energie voor bezoekers inzichtelijk te maken en een workshop LaptopLaderBouwen hebben tot de vraag geleid om een unit te ontwikkelen waarop de ReparatieStraat onafhankelijk van het electriciteitsgrid zou kunnen draaien.

Het doel van het project Energiekraam is meerledig: off-grid functioneren, kennis delen, energiebewustwording, bereikbaar voor iedereen die wil leren, sociale cohesie, nieuwe input voor ruilhandel mbt de ReparatieStraat. Tijdspad: ½ jaar – ontwikkeling prototype, daarna eerste productie voor de Reparatiestraat dmv uitvoering in workshops.

Het project is iteratief, wat zoveel wil zeggen als dat men ontwikkeld aan de hand van de directe behoefte. Men deelt de opgedane kennis en leert zodoende gaande de weg. Doel is meerledig. De kennis verspreid zich zodat er op verschillende plekken vondsten kunnen ontstaan die weer aan zoveel mogelijk mensen van pas kunnen komen.

Mocht je interesse hebben om mee te doen: Neem dan contact op met energie@leidihaaijer.nl of info@mertensmaatwerk.nl. De eerste bijeenkomst hebben we op 15 september as. tijdens de ReparatieStraat, met de intentie om regelmatig bij elkaar te komen.

Kandidaat ASN Wereldprijs – Stem dit project als je dit ziet zitten

De Eenrgiekraam is ingediend voor de ASN Wereldprijs. De projecten met de meeste stemmen maken kans op 10.000 euro. Dus als je dit project een warm hart toedraagt kun je dat ook vertalen in een stem op dit project,  en ze daarmee een tikje verder helpen ;-)