Categorie:

Transitie Readers helpen je op weg

Vandaag hebben we op de website van Transitie Nederland een start gemaakt met een reeks Transitie Readers. In deze reeks willen we je graag meenemen langs een groot aantal thema’s die relevant zijn om lokaal aan de slag te gaan met de transitie. De eerste twee readers zijn gelijk beschikbaar en we werken aan een uitbreiding van de reeks.

De eerste twee onderwerpen zijn:

Handleiding voor het Ontwerpen van Veerkracht

Veerkrachtige systemen zijn het belangrijkste uitgangspunt om mensen te voorzien in hun basisbehoeften. Denk aan drinkwater, sanitaire voorzieningen, energie, woning, schone lucht, de gezondheid van bewoners en voedsel; deze moeten altijd beschikbaar zijn. En ze kunnen bovendien eerlijker worden verdeeld. Veerkracht kan op iedere schaal worden toegepast. Strategieën voor veerkracht zijn van toepassing op individuen, gebouwen, gemeenschappen en grotere regionale en mondiale schalen; ze gelden ook op verschillende tijdschalen – van direct tot op lange termijn. Met de 7 ontwerpprincipes voor lokale veerkracht uit deze reader wil ik je praktische handvatten geven om direct in jouw omgeving aan de slag te kunnen.

Een burgerberaad voor klimaatresultaat

Klimaatverandering wordt algemeen als een urgent probleem gezien, maar desondanks wordt er weinig voortgang geboekt. Steeds vaker wordt de prangende vraag gesteld of het huidig democratisch systeem wel in staat is om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat dan? De suggesties lopen uiteen van een verlichte dictatuur tot versterking van de democratie. Voor het laatste wordt met name het burgerberaad vaak genoemd: een intensieve vorm van participatie, waarbij burgers zonder verkozen politieke positie na rijp onderling beraad mee mogen beslissen of adviseren. Kan dat een effectieve oplossing zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld in de gemeente Rheden gaan we op zoek naar een antwoord.

Je vindt alle Transitie Reader (en meer leesvoer) hier.