30 10 2018

Op 24 oktober jl. was de aftrap van het project van de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’ in Boxtel. ‘Ware Winst’ is ook de titel van de Nederlandse vertaling van het boek van Christian Felber. Zijn voorstel is om met bedrijven en instellingen (zoals gemeenten) bewust meer waarden te creëren dan geld, met name op ecologisch en sociaal gebied. Met zijn nieuwe economische aanpak werkt hij intussen met een paar duizend bedrijven en gemeenten in Europa en Zuid-Amerika.

Maarten Melis las een brief van ‘de man van de maan’ voor met daarin het advies om met meer afstand naar onze leefstijl te kijken. Daarna volgde een introductie van de werkgroep door Anja van den Einden.  Eric Leltz, vice voorzitter van de Economy for the Common Good (ECG) in Nederland, gaf een inleiding over het BBP meetinstrument van de oude economie, de transitie-noodzaak en hoe de Common Good Balance daarbij kan helpen. Tenslotte volgde een introductie van de vier bedrijven die samen met de werkgroep aan de slag gaan.

De vier Brabantse pioniers zijn de fabrieken van Baril Coatings in Den Bosch en Etten Leur, het administratiekantoor Buro Bilan in Tilburg, de kringloopwinkels van Het Goed in Best, Boxtel en Schijndel, en het circulaire elektronicabedrijf SNEW in Boxtel. Het gaat bij het project om samen concreet te werken aan een nieuwe economie. Er wordt daarbij bewust gewerkt aan het creëren van meer waarden dan alleen maar geld. Dat streven wordt samengevat in een nieuw soort balans, waarin ook de inspanningen op sociaal en ecologische gebied worden vastgelegd, naast transparantie en democratisch functioneren.

Common Good Balance

Deze balans is een tool waarmee bedrijven kunnen kijken hoe zij omgaan met de aspecten menselijke waardigheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, ecologie en transparantie in relatie met hun leveranciers, financiers, werknemers, klanten en ook hun maatschappelijke omgeving. Daarbij zijn bijvoorbeeld punten te verdienen voor vergaande samenwerking met klanten en leveranciers, maar natuurlijk ook voor het beperken van vervuilende uitstoot en afval.

Uiteindelijk leidt de balans tot een score die aangeeft hoe goed een bedrijf ook maatschappelijk verantwoord bezig is. Voor het bedrijf is het een middel om te kijken op welke aspecten zij zich vervolgens verder willen ontwikkelen, en voor stakeholders is het bijvoorbeeld een leidraad bij een leveranciers selectie. Gemeenten zouden op basis hiervan bedrijven met een bepaalde score op de Common Good Balance extra punten of zelfs voorrang kunnen geven in een aanbestedingsprocedure. Omdat deze bedrijven positief bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zij pareltjes van bedrijvigheid in de gemeente waar zij zitten.

Economy for the Common Good

Geïnteresseerd? Lees het boek ‘Ware Winst’ van Christian Felber, uitgegeven door Uitgeverij Jan van Arkel, en neem eens een kijkje op de website van de Nederlandse organisatie van de ECG, https://www.ecogood.org/nl/community/. Wellicht kun je in jouw omgeving ook medestanders, en vervolgens ook enkele pioniersbedrijven vinden die hiermee aan de slag willen.

Een andere aanrader over de nieuwe economie is het boek van de Oxfordse econoom Kate Raworth. Zij presenteerde een grondige analyse van de huidige economie en gaf vorm aan een nieuwe economie in de vorm van een Donut. De buitenkant van de donut toont de overbelasting van de Aarde, en de binnenkant de noodzaak van eerlijk delen en samenwerking, waar we beide aan moeten werken om het leven op onze planeet weer veilig en aantrekkelijk te maken, ook voor toekomstige generaties.  Ze is intussen internationaal bekend en werd door de Engelse kwaliteitskrant The Guardian al ‘De Keynes van de 21e eeuw’ genoemd, verwijzend naar een beroemd econoom die onze economie nog beschouwde als ons hele huishouden, en niet alleen als een geld-economie. Het boek met de titel ‘Donut Economie’ is in Nederland gepubliceerd door uitgeverij Nieuw Amsterdam. Beide genoemde boeken vormen belangrijke inspiratiebronnen voor het werk van de nieuwe economiegroep ‘Ware Winst Brabant’.

Inge Kouw en Jan Juffermans, lid van de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’.

———————————————————————————-

Voor meer informatie:  de secretaris van ‘Ware Winst Brabant’ Frans Maas, info@warewinstbrabant.nl.

Lees verder →


15 8 2017

Een Transitieverhaal geschreven door Jan Juffermans, actief bij Transitie Boxtel. Ook een Transitieverhaal schrijven? Mail naar lynn@transitiontowns.nl.   Er waait een nieuwe wind in gemeenten: participatie! Gemeentebesturen hebben ontdekt dat er veel kennis en veranderkracht onder hun bevolking te vinden is. Dus ambtenaren en wethouders gaan leren open te staan voor initiatieven en daar positief op te ...

lees verder


8 5 2017

Een transitieverhaal door Lydwien. Geld lijkt iets zo alledaags dat we nauwelijks stilstaan bij de vraag wat geld eigenlijk is. Waarom zou je ook. Je kunt er je boodschappen mee betalen. Of misschien soms wel niet – wat je al hoofdbrekens genoeg bezorgt. Hoezeer geld ook een gegeven mag lijken; het is een door mensen gecreëerd ...

lees verder


7 5 2017

Westerveld Ruilt! 326 mensen gebruiken daar een alternatief betaalsysteem (LETS) om spullen en diensten met elkaar te ruilen. Opgezet door bewoners, in 2011. Een transitieverhaal geschreven door King Thung, sinds 2009 actief bij Transition Town Westerveld en andere initiatieven. Transition Town Westerveld liep lekker tussen 2009 en 2014. Eigenlijk was het heel eenvoudig om op dit ...

lees verder


10 8 2016

De dag van de mondiale overbelasting – Earth Overshoot Day – is ruwweg de datum waarop de wereldbevolking de natuurlijke productiecapaciteit van de Aarde voor dat jaar heeft opgebruikt. Daarna gaan we onze ecosystemen nog verder uitputten, zoals overbevissing, begrazing tot erosie ontstaat, en ook meer uitstoot van broeikasgassen dan ecosystemen nog kunnen opnemen. Dit ...

lees verder


18 6 2016

Versterken van de samenhang tussen organisaties Net zoals in Engeland is er in Nederland ook sprake van het zogenaamde donuteffect, veel aandacht voor projecten maar een tekort aan aandacht voor de kernactiviteiten. Onderzoek van Dennis Methorst, HBO student Climate & Management, geeft factoren aan waarom het donuteffect voorkomt , zet het donuteffect in een grotere context ...

lees verder


5 4 2016

Beautiful Economies – How to liberate and harness our true wealth, een tweedaags seminar door Inez Aponte (UK) over wegen richting een andere economie. Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016. Voertaal is Engels.

lees verder


23 3 2016

We zoeken naar oplossingen om ons bestaan menswaardiger te maken. Al jaren eist het kapitalisme zijn tol (o.a. exploitatie 3e wereldlanden en milieu). De schade wordt nu overal zodanig voelbaar, dat steeds meer mensen bewust worden dat het anders moet. Maar hoe? Tot nu toe was ik lokaal en bescheiden actief op gebied van vernieuwing in de ...

lees verder


16 3 2016

Met de klimaattop achter ons, een snel veranderende wereld om ons heen en nog een lange weg te gaan, komen we voor de derde keer bij elkaar. Een weekend voor de Nederlandse klimaatbeweging, voor de mensen die vooroplopen in de transitie naar een fossielvrij, duurzaam en rechtvaardig Nederland. Voor de volgende stap, een nieuw hoofdstuk, ...

lees verder


12 3 2016

Afgelopen najaar hebben we er met zijn allen voor gezorgd dat er 7.000 mensen mee deden aan de Klimaatparade. En nog belangrijker: In 20 steden/dorpen door het land zijn allerlei nieuwe partijen uitgenodigd om over het klimaat te praten en zijn nieuwe relaties ontstaan. Milieudefensie was hier erg enthousiast door geraakt en wil ook in de ...

lees verder


9 3 2016

Op zoek naar een tuin of heb je juist teveel tuin, Max van Tuinshare komt nu met een mooie website waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. Lees hieronder meer over wat zij met hun site willen bereiken en deel je mening met ons door te reageren op dit artikel of te mailen ...

lees verder


17 2 2016

Karla (TT Nijmegen) bezocht de Voedsel anders conferentie op 12 en 13 februari in Wageningen. Ze schreef daar een verslag over met diverse linken naar andere sites, filmpjes, etc. Hieronder enkele overwegingen uit de nabeschouwing: Denk niet te ver uit je comfort zone. Je hoeft de wereld niet in een keer drastisch te veranderen. Ook de gangbare landbouw ...

lees verder


3 2 2016

Sietske Smulders heeft de workshop The Natural Step gehouden tijdens het Transitie Treffen in Boxtel. Ze begon met het filmpje van The Natural Step. Wat is duurzaamheid en hoe bepaal je duurzaamheid? Dat is vaak lastig te beoordelen. Er zijn vier richtlijnen waarop je kan toetsen: 1 verminder het gebruik van fossiele brandstoffen en metalen en zeldzame grondstoffen, 2 ...

lees verder


2015