Steun de Transitie

DonatieTTNLLogo3Overal in Nederland werken groepen mensen samen in hun wijken, dorpen en steden aan allerlei vormen van transitie naar een duurzamer, socialer en veerkrachtiger maatschappij. Ze doen dat in buurtmoestuinen, ze delen auto’s of gereedschap, leren samen repareren of voeren gezamenlijk actie tegen de Klimaatcrisis. Deze groepen werken soms ook samen in een Transition Town aan lokale initiatieven. Lokale initiatieven zijn de plaatsen waar de verandering werkelijk gebeurt, afgestemd op de (veer)kracht van de lokale gemeenschap.

Transitie Nederland besteedt jouw donatie aan de volgende zaken:

  • Coördinatie van Landelijke trainingen in de theorie, de methoden en de praktijk van Transition Towns
  • Landelijke publiciteit via deze website en via Facebook, Twitter, You Tube
  • Conferenties zoals het jaarlijkse TT Treffen
  • Platform Transitie Nederland zelf, de landelijke samenwerking van TT-groepen

Campagne voor Meer Transitie in Nederland

We willen het landelijke werk graag verder uitbouwen, en deze samenhangende groep plannen tot bloei brengen. Plannen die de laatste jaren helaas op de plank zijn blijven liggen door mens- en geldgebrek

  • Groeicampagne voor nieuwe groepen en ondersteuning van de bestaande groepen
  • Landelijk secretariaat ter ondersteuning van deze campagne
  • Regionale, thema-gerichte trainingen ter ondersteuning van deze campagne
  • Grote conferentie(s) en/of manifestatie(s) voor meer bewustwording en publiciteit over TT

Een donatie helpt

Transition Towns Nederland kan bij al dit werk inmiddels wat financiële steun goed gebruiken. Wij ontvangen geen geld van bedrijven, fondsen of overheid en slechts incidenteel per project een subsidie van provincie of gemeente. Veruit het meeste draait op de vrijwillige inzet van mensen uit de lokale groepen. Transition Towns werken graag samen met anderen, maar willen financieel zoveel mogelijk op eigen benen staan. Uit de overtuiging dat dit ons als organisatie de zelfredzaamheid en veerkracht geeft die we ook lokaal nastreven. En dat wij eerste en vooral gestuurd worden door de lokale groepen en hun behoeften. Transitie Nederland is een erkende ANBI instelling en jouw gift is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Meehelpen kan door donateur te worden. Dat kan online bij de module Geef Gratis (zie screenprint onderaan!) of via de TTNL-Donatie folder.

kaartMeedoen helpt best

Maar het mooist is natuurlijk het meedoen: Meehelpen kan door ons te vertellen wat jij voor ons zou kunnen betekenen, of door zelf in je eigen wijk, dorp of stad aan de slag te gaan. Leg contact met de dichtstbijzijnde TT-groep (zie hier) of neem contact met ons op voor tips, hulp en contacten met het netwerk in jouw buurt.

Meer weten, stel je vragen via donaties@transitiontowns.nl.

De betaalmodule ziet er zo uit

TTNLDonatieModule
Een klik op deze afbeelding brengt je naar de betaalmodule.