Geschiedenis TT-NL

Initiatief00-300x200In september 2008 kwam een groep van 14 mensen voor het eerst bijeen om de mogelijkheden van Transition Towns in Nederland te verkennen. Het initiatief kwam van Peter Polder. Hij had in Engeland Rob Hopkins ontmoet. Geïnspireerd door die ontmoeting en enthousiast over het Transition Handbook, zocht hij medestanders om samen Transition Towns in Nederland te starten. Het enthousiasme was groot en men besloot aan de slag te gaan.

Het concept blijkt snel aan te slaan en vanaf 2009 groeit de beweging als kool. Belangstellenden krijgen een aanbod aan  landelijke informatiedagen, waarin de achtergronden en aanpak van het Transition Towns-concept worden uitgelegd. In het voorjaar van 2009 startten de eerste Transition Trainingen. Om oprichters en deelnemers van lokale groepen een stevige basis te geven. Deze driedaagse trainingen worden sindsdien een aantal keer per jaar gegeven.

De pioniers, sept 2008
Initiatief01 Initiatief03 Initiatief02

Dit zijn de eerste mensen van de Nederlandse initiatiefgroep:

We danken de mensen van Transition Towns België voor hun inspiratie en hun samenwerking, onder meer bij het vertalen van teksten.

Met de lancering van deze website geeft de initiatiefgroep het Transition Towns-model alle ruimte om op eigen kracht zijn weg te vinden naar de hoofden, harten en handen van mensen die ook in Nederland willen bouwen aan de kracht van hun lokale gemeenschap.

Stichting Transition Towns Nederland, dec. 2010
Initiatief04De eerste leden van Stichting Transition Towns Nederland

  • Paul Hendriksen
  • Jan van Arkel
  • Adri Ros
  • Menno Swaak
  • Peter Loomans.

In 2021 is er een bestuurswissel geweest om de Transitiebeweging in Nederland weer een nieuwe impuls de geven. De bestuursleden van het eerste uur waren inmiddels met zoveel taken en nieuwe ontwikkelingen bezig dat zij nog maar beperkt tijd hadden voor hun bestuurswerk.

Meer informatie over het huidige bestuur vind je op de organisatie-pagina.