Geschiedenis TT-NL

Initiatief00-300x200In september 2008 kwam een groep van 14 mensen voor het eerst bijeen om de mogelijkheden van Transition Towns in Nederland te verkennen. Het initiatief kwam van Peter Polder. Hij had in Engeland Rob Hopkins ontmoet. Geïnspireerd door die ontmoeting en enthousiast over het Transition Handbook, zocht hij medestanders om samen Transition Towns in Nederland te starten. Het enthousiasme was groot en men besloot aan de slag te gaan.

Het concept blijkt snel aan te slaan en vanaf 2009 groeit de beweging als kool. Belangstellenden krijgen een aanbod aan  landelijke informatiedagen, waarin de achtergronden en aanpak van het Transition Towns-concept worden uitgelegd. In het voorjaar van 2009 startten de eerste Transition Trainingen. Om oprichters en deelnemers van lokale groepen een stevige basis te geven. Deze driedaagse trainingen worden sindsdien een aantal keer per jaar gegeven.

De pioniers, sept 2008
Initiatief01 Initiatief03 Initiatief02

Dit zijn de eerste mensen van de Nederlandse initiatiefgroep:

We danken de mensen van Transition Towns België voor hun inspiratie en hun samenwerking, onder meer bij het vertalen van teksten.

Met de lancering van deze website geeft de initiatiefgroep het Transition Towns-model alle ruimte om op eigen kracht zijn weg te vinden naar de hoofden, harten en handen van mensen die ook in Nederland willen bouwen aan de kracht van hun lokale gemeenschap.

Stichting Transition Towns Nederland, dec. 2010
Initiatief04De eerste leden van Stichting Transition Towns Nederland

Het werk van de initiatiefgroep wordt voorgezet door de Stichting Transition Towns Nederland.  De stichting is de ‘formele’ relatie met het internationale Transition Towns Network en fungeert als een verbindende schakel tussen de verschillende Transition Towns in Nederland.

Taken die onder de stichting uitgevoerd worden

De stichting wil verder zoveel mogelijk op de achtergrond  functioneren  en is principieel dienstverlenend en ondersteunend aan de lokale groepen. Om initiatieven met elkaar te verbinden (ook internationaal), om een levendige uitwisseling van informatie en inspiratie op gang te brengen en te houden, ook tussen mensen en groepen, en om nieuwe mensen te inspireren tot het starten van een initiatief. De bedoeling is dat dit soort taken op termijn gedragen gaan worden door actieve Transition Town-burgers.

Activiteiten jaarverslag TT NL 2012 (pdf)

Jaarverslag TT NL 2013 (pdf)

Jaarverslag TT NL 2014 (pdf)

TT Nederland is — net als de lokale TT-initiatieven — een (héél) platte netwerkorganisatie. Het zwaartepunt van ons werk ligt op het lokale niveau. Een landelijke kerngroep houdt zich bezig met landelijk spelende beleidszaken, contacten, promotie en financiering.

TT Nederland is dan ook in het leven geroepen als serviceorganisatie, om te fungeren als ‘etalage’ voor al die duizenden lokale activiteiten en projecten en om waar nodig het TT-concept te vertegenwoordigen en te verwoorden. In december 2010 hebben we onder dezelfde naam voor dit doel tevens een stichting opgericht.

De wensen en noden van lokale TT-groepen staat voor TT Nederland altijd bovenaan de prioriteitenlijst. Leden van de Landelijke Kerngroep, werkgroepen en het stichtingsbestuur zijn allemaal geworteld in de lokale praktijk. Dit vormt een uitstekende waarborg dat de landelijke organisatie niet uitgroeit tot een kind met een waterhoofd.

Voor de beelddenkers onder ons:

download

Contactpersonen
Lees hiervoor verder op de pagina Contact