Organisatie

Met ingang van februari 2021 zijn de volgende bestuursleden actief bij Transitie Nederland:

Voorzitter: Tanja Beentjes

Penningmeester: Maarten Nijman

Secretaris: Marleen Heeman

Algemeen bestuurslid: Paul Hendriksen

Het bestuur van de stichting is een zgn. bestuur-op-afstand. In de statuten hebben wij geregeld dat het bestuur geen zwaarwegende besluiten kan nemen zonder instemming van de zogeheten Landelijke Kerngroep. Dit zijn in de lokale praktijk gewortelde TT-ers die naast het werk in hun eigen woonplaats ook op landelijk niveau actief zijn in een of meer werkgroepen. De secretariële taken van het bestuur worden feitelijk binnen de Landelijke Kerngroep verdeeld en uitgevoerd.