Over ons

Transitie Nederland is een kleine en platte netwerkorganisatie. Het zwaartepunt van het transitiewerk ligt namelijk op het lokale niveau.

Transitie Nederland is dan ook in het leven geroepen als serviceorganisatie, om te fungeren als ‘etalage’ en inspirator voor al de lokale activiteiten en projecten en het TT-concept te vertegenwoordigen en te verwoorden. In december 2010 is daarvoor een stichting opgericht.

Bestuur

Met ingang van februari 2021 zijn de volgende bestuursleden actief bij Transitie Nederland:

Voorzitter: Tanja Beentjes

is bestuursvoorzitter van Transitie Nederland. In 2016 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het Transition Towns concept en het heeft mij daarna niet meer losgelaten. Mijn opleiding in rechten heeft mij bewust gemaakt van de consequenties van ons (internationaal) handelen en het aandeel van Nederland in de huidige klimaat- en mensenproblematiek. Daarnaast heb ik ingezien hoezeer lokale inzet positieve impact kan bewerkstelligen. Via het Transition Towns concept wordt regie genomen, kennis gedeeld vanuit voortschrijdend inzicht vanuit gelijkwaardigheid en vreugde. Als voorzitter ga ik eraan te bijdragen dit concept wijd te verspreiden zodat nog meer mensen elkaar inspireren, inzichten delen en er een versnelling gaat plaatsvinden naar een gezonde en toekomstbestendige, inclusieve samenleving.

Secretaris: Marleen Heeman

is secretaris in het bestuur van Transitie Nederland. Ik zit hier omdat ik geloof in een Transitie Beweging van onderop. Think Gobal, act local. Een stap is niet een druppel op de gloeiende plaat, maar kan de druppel zien die de emmer laat overstromen en zo een beweging vormt. Ik ben een verbinder, een creatief denker en hou van ontmoeten. Zee, strand en duin zijn mijn inspiratie bron.

Opgeleid in creatieve therapie-drama, groepsdynamica, geweldloze communicatie, innovatie, organizing, bewegingsopbouw, storytelling, activisme, feminisme, meditatie, Chi Cong en last but not least in humor als ‘tool’.

Penningmeester: Maarten Nijman

is penningmeester van Transitie Nederland. Ik studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappelijke Informatica aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp heuristieken en biases: vertekening van ons denken en waarnemen. Dit zien we ook terug in het denken over economie, energie en duurzaamheid. Na een carrière van 15 jaar in de financiële sector maakte ik in 2010 een carrièreswitch. Sindsdien ben ik coach, Lean trainer en sinds 2020 directeur bij Our New Economy, een Nederlandse denktank voor het veranderen van Economisch denken in Nederland. Ook begon ik in 2011 als vrijwilliger in de transitiebeweging, eerst lokaal bij Transitie Castricum en een paar jaar later ook actief op landelijk niveau en de laatste paar jaar ook in het bestuur. Naast het werk ben ik zanger en gitarist in een lokale band AllYouCanEat.

Algemeen bestuurslid: Paul Hendriksen

is al lange tijd bestuurslid bij Transitie Nederland. Ik ben daarbij ook een ervaren trainer en docent, people-connector, coach en projectmanager, gepassioneerd door het leven en de planeet waarop we leven. Mijn doel is het creëren van een levendige, veerkrachtige, duurzame en gelukkige toekomst voor alle levende wezens. Naast mijn landelijke activiteiten ben ik ook actief bij Transitie Olst en de vereniging Aardehuizen in Olst.

Het bestuur van de stichting is een zgn. bestuur-op-afstand. In de statuten hebben wij geregeld dat het bestuur geen zwaarwegende besluiten kan nemen zonder instemming van de zogeheten Landelijke Kerngroep. Dit zijn in de lokale praktijk gewortelde TT-ers die naast het werk in hun eigen woonplaats ook op landelijk niveau actief zijn in een of meer werkgroepen. De secretariële taken van het bestuur worden feitelijk binnen de Landelijke Kerngroep verdeeld en uitgevoerd.


Taken die onder de stichting uitgevoerd worden

Het bestuur is een bestuur op afstand en zij ondersteunt de lokale groepen. Het bestuur verbindt initiatieven met elkaar, zorgt voor uitwisseling van informatie en brengt inspiratie- ook om nieuwe mensen te inspireren tot het starten van een initiatief. Waar mogelijk doen bestuurders dit niet zelf maar organiseren zij de omstandigheden waarbij TT-ers onder de beste omstandigheden hun bijdragen kunnen leveren. Het gaat daarbij om:

Activiteiten jaarverslag TT NL 2012 (pdf)

Jaarverslag TT NL 2013 (pdf)

Jaarverslag TT NL 2014 (pdf)