Criteria om officieel TT te worden

Niet elk initiatief mag zich zo zomaar ‘Transition Town’ noemen. Binnen de internationale Transition Towns-beweging gelden daarvoor vastgestelde criteria. TT Nederland heeft zich aan deze criteria gecommitteerd als Nederlandse vertegenwoordiger van de Transitiebeweging en ‘bewaakt’ deze ook voor lokale initiatieven en groepen.

Aan de hand van een aantal criteria is het mogelijk om in redelijke mate te beoordelen in hoeverre een gemeenschap er klaar voor is om te gaan werken aan een energieslanke toekomst. Als je erover denkt om dat te gaan doen aan de hand van het Transition Towns model, dan nodigen we je uit om naar de onderstaande lijst criteria te kijken en zo objectief mogelijk te bepalen hoe ver je bent bij elk van die punten.
Het kan dus zijn dat je aan de hand van die lijst bemerkt dat er nog witte plekken zitten in waar je nu staat. Dat zijn dan meteen de punten waarop je je als initiatief-in-de-dop kunt focussen, om je klaar te stomen voor het avontuur dat Transition Town heet.

Als je er klaar voor bent om ons te vertellen over je lokale initiatief, je kerngroep en hoe je staat ten opzichte van de criteria, neem dan contact op de contact pagina onder TT Nederland.

Onze redenen om criteria op te stellen

We hebben goede redenen om te kiezen voor deze wat formele benadering bij het toelaten van nieuwe Transition Towns:

duurzame_energieDe lokale Transition Towns vormen de basis en de kern van waar we voor willen gaan en staan. TT Nederland wil zich opstellen als service-organisatie voor die lokale initiatieven. De service kan bestaan uit het geven van algemene raad en advies ter ondersteuning van de lokale initiatieven, het geven van trainingen, het leveren van sprekers, het onderhouden van de website, het informeren van de media en andere belangstellenden van buiten de Transition Towns, het onderhouden van netwerken met landelijke organisaties, en het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen en het vertegenwoordigen van TT op conferenties, symposia en andere grote publieksbijeenkomsten. De vraag vanuit de lokale initiatieven is hierin leidend.

Om dit alles te kunnen doen is (in bescheiden mate) financiering nodig door landelijke fondsen, donateurs en sponsors. Naar die financiers willen we hard kunnen maken dat we alleen die initiatieven een ‘officiële’ status geven, waarvan wij de indruk hebben dat zij er klaar voor zijn om onder TT-vlag de stap te zetten richting publieksactiviteiten.

Er zijn gevallen bekend van initiatieven om te komen tot een Transition Town die mislukten, omdat de initiatiefnemers qua vaardigheden en/of inhoud onvoldoende waren voorbereid op wat er op ze af kwam, en niet de juiste instelling hadden om een TT-initiatief in brede zin te kunnen neerzetten in hun gemeenschap. Een dergelijk ‘imploderen’ van een TT-initiatief is schadelijk voor het imago van andere initiatieven in de directe omgeving en zelfs landsbreed als het vaker gebeurt.

De criteria

De onderstaande criteria zijn geenszins in beton gegoten; aan de hand van de praktijk zijn ze constant in ontwikkeling.

 1. Piekolie , Klimaatverandering en de noodzaak van een grondige economische hervorming als de voornaamste drijfveren om tot een TT te komen.
 2. Een groep van tenminste vijf mensen die allen bereid zijn om gedurende de eerste fase van een TT in een actieve, leidende rol te stappen (en dus niet een initiatief dat drijft op één of twee grenzeloos enthousiaste mensen)
 3. Tenminste twee mensen uit de initiatiefgroep nemen deel aan de door TT Nederland aangeboden training ZAAIEN voor beginnende Transition Towns.
 4. Een potentieel sterke connectie met het gemeentebestuur (maar niet gericht op slechts één of enkele politieke partijen)
 5. Een goed begrip van de 12 Bouwstenen om een Transition Town te worden.
 6. Commitment om indien nodig om hulp te vragen.
 7. Commitment om regelmatig je Transition Town website bij te werken: je eigen lokale site en de workspace die we beschikbaar maken om middelen en ervaringen met elkaar te delen.
 8. Een commitment om af en toe bijdragen te leveren voor de website van Transition Towns Nederland (www.transitiontowns.nl) en aan de Transition Towns blog (www.transitionculture.org). De rest van de wereld is namelijk ook nieuwsgierig te weten wat er zoal in de Nederlandse Transition Towns gebeurt!
 9. Een commitment om tenminste twee presentaties aan beginnende initiatieven in de omgeving van je eigen TT te geven over hoe je bent gestart en wat je daarbij bijvoorbeeld hebt meegemaakt.
 10. Een commitment om samen te werken met je buur-TT’s.
 11. Een minimum aan belangenverstrengeling binnen je initiatiefgroep.
 12. Een commitment om desgevraagd mee te werken aan landelijke of internationale fondswerving door TT Nederland of het Transition Network. Ieder TT is verder zelf verantwoordelijk voor het indien nodig aanboren van lokaal beschikbare financieringsbronnen.
 13. Een streven naar inclusiviteit binnen het geheel van je TT-initiatief. Dit punt is breder dan de kwestie van het vermijden van een bepaalde politieke kleur uit criterium 4. Het is namelijk voorgekomen dat bepaalde groeperingen gebruik willen maken van een op lokale zelfvoorziening gerichte TT om een op discriminatie gerichte boodschap in te brengen. Een mogelijkheid is om als initiatiefgroep expliciet te melden dat je de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijft (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, resolutie 217 A (III) van 10 December 1948). Indien je TT-initiatief mettertijd een stichting of vereniging wordt, kun je dit opnemen in de statuten.
 14. Onderkennen dat je primair aan het werk bent in je lokale gemeenschap, ook al vind je dat de wijde regio, provincie en de rest van Nederland ook de veranderingen nodig heeft die via een TT worden bewerkstelligd. Mogelijk wordt het aantal TT’s in je regio zo groot dat het handig is om een soort overkoepelend orgaan in het leven te roepen, maar dat wijst zich mettertijd vanzelf wel. Wat dergelijke regionale koepels kunnen doen in relatie tot wat er vanuit TT Nederland aan service wordt geboden, kan per geval verschillen en nader worden afgesproken.
 15. Tot slot een advies (geen verplichting) om tenminste één persoon in de initiatiefgroep te hebben die een permacultuur-cursus heeft gevolgd; de praktijk wijst uit dat het werkelijk verschil maakt.

Op het moment dat je TT Nederland kunt laten zien dat je aan bovenstaande criteria voldoet, krijg je een officiële status en heb je toegang tot een steeds evoluerend pakket aan faciliteiten en extra ondersteuning vanuit het landelijke en het internationale netwerk van Transitie Initiatieven.