Transitie Nederland

Heel veel mensen bouwen lokaal aan het omschakelen naar een mooiere, duurzame samenleving. Aan alternatieven voor schone energie- en voedselproductie, aan een eerlijke en circulaire economie en aan een hechtere relatie tussen mens en natuur. Transitie Nederland brengt het verhaal dat deze initiatieven vertellen in kaart. We zijn de Nederlandse tak van het internationale Transition Network. Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Nieuwsbrief

Transitie Nederland is een landelijk netwerk van groepen actieve burgers die met elkaar samenwerken om hun huis, buurt, dorp  of stad minder afhankelijk van (fossiele) energie, meer duurzaam en meer sociaal te maken. De drijfveren zijn de gevolgen van piekolie, klimaatverandering en de noodzaak tot een grondige verandering van onze economie. Wij kunnen en willen niet meer wachten op overheid of bedrijfsleven. Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers in steden, dorpen of buurten, die met elkaar aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, klimaatverandering en de hiermee samenhangende economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen.

  • Als we op overheden wachten, dan wordt het “te weinig, te laat”
  • Als we alleen als individuen handelen, dan wordt het “te weinig”
  • Maar als we gemeenschappelijk handelen, dan is het misschien net genoeg, net op tijd

Wat je op deze site leest, gaat vooral over concrete projecten uit de echte wereld, met in het hart ervan het engagement van echte gemeenschappen. Geen ivoren torens, geen academici met erudiete schrijfsels, geen slaafs navolgen van een model waaraan niet getornd mag worden… Achter deze site en achter het transitiemodel, zitten mensen die actief betrokken zijn bij de transitie in hun buurt, woonplaats of bedrijf. Mensen die leren door te doen, elke dag weer leren van het leven en de aarde.


Wil je aan de slag? Pak de Startgids!

transitiegids

Deze gids biedt alles wat je moet weten om Transitie in jouw lokale gemeenschap te op te starten. Het schetst de processen en activiteiten die nodig zijn om er een succes van te maken. We zijn trots dat we nu ook een Nederlandse versie van de gids kunnen aanbieden.

Het is een onmisbare introductie voor iedereen die betrokken is bij Transition Towns, of die daarover nadenkt. De gids beschrijft de 7 hoofdingrediënten van de  Transitie die je in staat stellen om de in jouw buurt, wijk of dorp aan de slag te gaan. We hopen dat je het nuttig vindt en wensen je veel plezier met het lezen van deze gids.

Download de gids

De gids biedt een uitstekende kennismaking met de Transitiebeweging en een goede uitleg voor het opstarten (en volhouden) van een lokaal initiatief. Vanuit het bestuur kunnen we de initiatieven verder ondersteunen en we horen graag of, en hoe we dat kunnen doen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen.


Introductie op de TT-beweging

Van de Transition beweging uit Engeland, en Nederlands ondertiteld, legt helder, rustig en inspirerend uit waar TT over gaat en laat vele concrete voorbeelden zien. Deze video is in een gemeenschappelijk project gemaakt door vele mensen. Het is daardoor zelf al een voorbeeld van “de kracht van de lokale gemeenschap”.

De ouderen en de kinderen die de hoofdrollen spelen zijn een voorbeeld van de werkvorm “visioning”: Het uitbeelden van jouw duurzame toekomst, gezien vanuit een moment over zeg 25 jaar. En dan stap voor stap terug gaan naar het heden en kijken wat per stap zouden kunnen doen om in die gewenste toekomst uit te komen.


Transitie vandaag

Inmiddels zijn er in Nederland in op meerdere plaatsen transitiegroepen, verspreid over een groot aantal provincies.


Aanpak met Hoofd, Handen èn Hart

 

transitiehandboek_voorpagina2Transition Towns gaat uit van een integrale, ecologische visie op het leven, verwoord in het model van Hoofd, Handen en Hart. Drie aspecten van het menselijk leven die nauw met elkaar samenhangen en samenwerken.

Het Hoofd verzamelt en verwerkt vooral de feiten des levens, bijvoorbeeld met betrekking tot Piekolie en Klimaatchaos. Als je weet hoe de ontwikkelingen er werkelijk voor staan en tot het inzicht komt dat het echt anders moet, dan kun je in beweging komen. Het is vaak de eerste stap in iemands veranderingsproces.

De Handen zijn de noodzakelijke vervolgstap. De scheiding tussen Hoofd-en Handenarbeid(ers) heeft veel mensen hulpeloos en afhankelijk gemaakt. Ons her-scholen in basisvaardigheden zoals voedsel kweken, huizen bouwen en spullen repareren, geeft kracht, zelfvertrouwen en tevredenheid terug. Het voorkomt tevens dat anders het Hoofd doordraaft en men gefrustreerd raakt.  Onder andere principes uit de permacultuur worden hierbij ingezet.

Voor het Hart is het cruciaal om van een positieve visie uit te gaan. Dat vereist dus ook inzicht in de psychologische processen van verandering. De grootste kracht voor het ‘hart’ is het ontwikkelen van het vertrouwen dat dingen zullen gaan lukken. Ook fantasie en het lef om idealen te koesteren zijn sterke stimulerende krachten. En natuurlijk: samenwerken met anderen vanuit een gevoel van verbondenheid.


Een wereldwijde beweging

rob-hopkinsDe Britse permacultuur-activist Rob Hopkins startte in 2005 in zijn woonplaats Totnes (Devon, Engeland) het eerste Transition-initiatief. Totnes groeide uit tot de eerste Transition Town in Engeland. Inmiddels zijn er in heel Groot-Brittannië al ruim tweehonderd Transition Towns en -initiatieven. en nog veel meer gemeenten hebben de ambitie om een Transition Town te worden. Het model slaat breed aan en is innmiddels uitgewaaierd over de hele wereld. Binnen het veelkleurige wereldwijde Transition-network zijn medio 2010 zo’n 500 TT-initiatieven verspreid over 25 landen met elkaar verbonden. Wekelijks komen daar nieuwe initiatieven bij.

Rob Hopkins beschreef zijn ideeën en de ervaringen in het Transition Handbook, dat in 2008 uitkwam. Dit boek is voor velen een belangrijke informatie- en inspiratiebron. In mei 2009 verscheen de integrale Nederlandse vertaling van dit handboek, aangevuld met een actuele analyse van de economische crisis in relatie tot piekolie en klimaatverandering. Ook zijn verslagen toegevoegd over de ontwikkelingen rond Transition Towns in Nederland en Vlaanderen. Het Handboek telt 276 pagina’s.
De belangrijkste informatie voor groepen die een Transition Town willen starten, is verzameld in een praktische handleiding (‘primer’).  Deze basishandleiding is beschikbaar in een Nederlandse vertaling; deze telt 100 pagina’s.

logoEr zijn talloze mogelijkheden en redenen waarom steden en dorpen zich zouden willen ontwikkelen tot vitale lokale gemeenschappen. Ze verbouwen hun eigen voedsel en wekken zelf energie op. Huizen bouwen ze met materialen uit de omgeving. Ze gaan slim om met water en ze hebben vaak ook een eigen geldsysteem. Inspiratie opdoen?

Natuurlijk zijn er aanvankelijk veel vragen en bedenkingen. Dit zijn de zeven meest voorkomende ‘maren’ (en hun weerleggingen).

Een Transition Town-initiatief komt tot stand volgens een twaalf stappen-plan. Voordat een initiatief zich een echte ‘Transition Town’ mag noemen, dient te worden voldaan aan aantal international gehanteerde criteria. Deze aanpak is inmiddels succesvol beproefd in vele tientallen steden en dorpen, aanvankelijk in Groot-Brittannië, maar inmiddels wereldwijd, en ook in Nederland!


De idealisten van vandaag zijn de realisten van morgen!

 Zoals prof. Jan Tinbergen in de jaren ’60 al zei. In de hoop dat duizend mooie Transitie initiatieven van de grond komen, en dat we met alle soortgelijke groepen samen in Nederland een krachtige en veelkleurige Transitie op gang brengen. Naar een veerkrachtige, sociale, duurzame, gelukkige, gezonde en sociale wereld!