Categorie: ,

Transitie Nederland steunt de actie tegen fossiele subsidies

Deze week stelde het bestuur van Transitie Nederland op Twitter: “Het Bestuur van Transitie Nederland heeft besloten actief steun te gaan verlenen aan de dringende oproep aan het Kabinet #StopFossieleSubsidies , zoals succesvol op de agenda gezet door de A12-acties van Extinction Rebellion”

Deze uitspraak lichten we graag kort toe

Vanaf onze oprichting in 2008 staat Transitie Nederland voor een veranderingsproces van onderop dat vanuit burgers zelf wordt geïnitieerd. Maatregelen die tot nu toe worden genomen vanuit de overheid (lokaal, landelijk en internationaal) maken veel burgers ongelukkig en ontevreden, nu en vooral de komende generaties. De maatregelen vanuit de overheid zijn vaak te weinig en te laat. De politiek pakt niet door, er is bestuurlijk onvermogen, gebrek aan leiderschap en angst onder politici voor het nemen van impopulaire maatregelen (verkiezingen op korte termijn). Daarnaast is er een krachtige lobby vanuit de (olie-afhankelijke) industrie en het bedrijfsleven. Zeker de multinationals hebben een groot belang bij het huidige beleid: weinig belasting, goede subsidies, een goed opgeleide bevolking met een matige loonontwikkeling, ruimte voor belastingontwijking, geen afbraak van fossiele industrieën en een groot luisterend oor bij onze politieke leiders richting de grote bedrijven (terwijl het overgrote deel van de Nederlanders hier niet werkt!).

De fossiele subsidies laten het disfunctioneren van onze overheid helder zien. Zolang er miljarden worden geïnvesteerd in het systeem dat onze toekomst in gevaar brengt, zijn onze inspanningen voor niets: het is dan dweilen met de kraan open. Het bedrag dat met de subsidies is gemoeid betreft een duizelingwekkende 30 miljard euro(1). Om hier een voorstelling bij te krijgen: daarvan kun je ongeveer 780 duizend Nederlanders een modaal salaris betalen (dat zijn zo’n beetje alle inwoners van Amsterdam van 0-100 jaar).

Actie is noodzakelijk

We zijn ons er van bewust dat de acties van Extinction Rebellion in onze samenleving allerlei gevoelens oproepen. Vanuit het Bestuur willen we helder maken: het is niet onze intentie dat we vanuit Transitie Nederland op vergelijkbare wijze actie gaan voeren – dat is niet de rol van Transitie Nederland. Tegelijk is er het gedeelde doel, en het feit dat de acties altijd volstrekt geweldloos zijn, waardoor wij tot de conclusie komen dat we onderdeel zijn van eenzelfde beweging waarin een ieder zijn eigen belangrijke rol te vervullen heeft. Vanzelfsprekend staat het mensen vrij daar een eigen keuze in te maken, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de supportdemonstratie (dus naast de A12) op 27 mei. Hier is een link naar de bijbehorende Telegramgroep voor info en updates: https://t.me/A12supporters.

 


(1) Zie de publicatie die dit bedrag onderbouwt op mejudice en de aandacht in de media, zoals het NRC.