Leesvoer

Sinds 2009 zijn er boeken, gidsen en readers geschreven over hoe de transitie eruit kan zien en wat je zelf kunt doen. In dit overzicht onderscheiden we twee rubrieken, de Transition Readers en de boeken over de Transition Towns beweging. Al het materiaal is gratis te gebruiken. Vind je het waardevol, dan kun je natuurlijk een donatie doen!

Steun Transitie Nederland

Transition Readers

In 2024 starten we met een reeks korte readers (van max 20 pagina’s) met veel praktische informatie rondom onderwerpen die de Transition Towns beweging raken. De reeks is in 2024  nog verder in ontwikkeling.

Handleiding voor het Ontwerpen van Veerkracht

Veerkrachtige systemen zijn het belangrijkste uitgangspunt om mensen te voorzien in hun basisbehoeften. Denk aan drinkwater, sanitaire voorzieningen, energie, woning, schone lucht, de gezondheid van bewoners en voedsel; deze moeten altijd beschikbaar zijn. En ze kunnen bovendien eerlijker worden verdeeld. Veerkracht kan op iedere schaal worden toegepast. Strategieën voor veerkracht zijn van toepassing op individuen, gebouwen, gemeenschappen en grotere regionale en mondiale schalen; ze gelden ook op verschillende tijdschalen – van direct tot op lange termijn. Met de 7 ontwerpprincipes voor lokale veerkracht uit deze reader wil ik je praktische handvatten geven om direct in jouw omgeving aan de slag te kunnen. Inmiddels versie 2. klik om te downloaden.

Een burgerberaad voor klimaatresultaat

Klimaatverandering wordt algemeen als een urgent probleem gezien, maar desondanks wordt er weinig voortgang geboekt. Steeds vaker wordt de prangende vraag gesteld of het huidig democratisch systeem wel in staat is om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat dan? De suggesties lopen uiteen van een verlichte dictatuur tot versterking van de democratie. Voor het laatste wordt met name het burgerberaad vaak genoemd: een intensieve vorm van participatie, waarbij burgers zonder verkozen politieke positie na rijp onderling beraad mee mogen beslissen of adviseren. Kan dat een effectieve oplossing zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld in de gemeente Rheden gaan we op zoek naar een antwoord. klik om te downloaden.

De Onmisbare Transitie Startgids

transitiegids

Ben jij enthousiast over de Transitiebeweging en wil je in jouw plaats een initiatief starten? Dat kan! Een initiatief start je natuurlijk niet alleen, want er komt nog best wat bij kijken. Lees daarom ook zeker eerst de Onmisbare Transitie Startgids en neem kennis van de criteria voor het opzetten van een Transition Town initiatief. In de Onmisbare Transitie Startgids helpen we je stap voor stap met het voorbereiden en ontwikkelen van jullie transitie initiatief. Je leest over allerlei zaken waar je rekening mee kunt houden: het kernteam, samenwerken met de gemeente, het enthousiasmeren van mensen in de omgeving, en nog veel meer. Ook kun je zo een paar veel voorkomende valkuilen vermijden. → ga naar de pagina.

 

Boeken

From What is To What If

Dit boek van Rob Hopkins – From What Is To What If – blijkt een aantrekkelijk pleidooi voor de kracht van verbeelding. We leven in een tijd waarin er gelijktijdig sprake is van een ecologische-, economische- en energiecrisis. Juist nu hebben we een enorme behoefte aan nieuwe ideeën en een groot verbeeldingsvermogen bij burgers, ondernemers, onderwijzers en beleidsmakers. De vraag is: welke toekomst willen we?

Juist nu het er zo toe doet dat we ons een nieuwe toekomst kunnen voorstellen, raakt onze aandacht verpletterd onder een dag en nacht doorgaande informatiestroom waaraan we ons steeds moeilijker kunnen onttrekken. Rob Hopkins raadpleegde honderden bronnen (27 pagina’s aan wetenschappelijke referenties) en hij heeft wetenschappers over de hele wereld gesproken. Kortom, alles is in het werk gezet om de vraag te beantwoorden hoe we een toekomst kunnen creëren die wij willen. Misschien zien we de alternatieven niet meer helder? Zonder verbeelding wordt het voor ons steeds lastiger om alternatieven schetsen voor de wereld zoals die nu is. En het zorgwekkende is dat er de laatste decennia steeds minder tijd en aandacht is voor verbeelding en fantasie. Dus gaat Rob Hopkins op zoek hoe we verbeelding weer kunnen aanwakkeren. Een belangrijke probleem is ons gebruik van social media en onze mobiel internetgebruik. Niet geheel toevallig constateert hij net als Cal Newport, de schrijver van de bestseller Digital Minimalism, dat een belangrijk deel van ons leven en onze ambities van ons afgepakt wordt door digitale afleiders. En deze afleiders hebben maar één doel: jouw aandacht, voor zo lang als mogelijk. En daar zetten ze alle trucs en wetenschap voor in. Een ander probleem is dat scholen geen ruimte hebben in het volle rooster om kinderen hun verbeeldingskracht te laten ontwikkelen. Beweging, spel, creatieve vakken en contact met de natuur – eigenlijk alle zaken die steeds vaker naar de marges van het onderwijs worden verdrongen. Mensen zijn gek op verhalen en de verhalen en sprookjes zijn van generatie op generatie doorgegeven, aangepast en er zijn nieuwe verhalen bijgekomen. Als we verhalen vertellen, of naar verhalen luisteren, dan gebeurt er iets in onze hersenen. Rob Hopkins beschrijft ook hoe betere vragen kunnen resulteren in nieuwe verhalen. Voorbeelden van vragen zijn er in overvloed: Hoe zou het zijn als je in alle kanalen in Londen veilig zou kunnen zwemmen? Hoe zou het zijn als alle straten voorzien waren van kunstwerken? Hoe zou het zijn als alle parken in Londen verbonden zouden worden met groenstroken? Hoe zou het zijn als …

Hopkins, R. (2019). From what is to what if: Unleashing the power of imagination to create the future we want. Chelsea Green Publishing.

Basishandleiding Transition Townstt-basis

Nederlandse vertaling van de ‘Transition primer’: een beknopte beschrijving van de praktische aanpak om een Transition Town te starten: Hoe word je een transitiestad, -dorp, -streek, -gemeenschap of zelfs -eiland? Wat is het Transition Towns-model? Hoe start je een Transitie-initiatief? Zeven ‘maren’. Twaalf stappen naar Transitie. Teksten: Ben Brangwyn en Rob Hopkins. Vertaling: Jeanneke van de Ven en Hugo V.M. Klip.

Transition Companion

TheTransitionCompanionRob Hopkins beschrijft in zijn op 27 oktober 2011 verschenen boek The Transition Companion, de ‘ingrediënten’ voor de ontwikkeling van een Transitie groep: Een verzameling beschrijvingen van stappen die TT groepen (vaak) doormaken in hun ontwikkeling van niets tot aan een florerende gemeenschap in transitie. Het materiaal is gebaseerd op de ervaringen van inmiddels enige honderden transition towns over de hele wereld.

Het Transition Network lanceerde gelijktijdig met dit boek de online directory The Transition Ingredients and Tools. Hier vind je deze ingrediënten ook terug plus mogelijkheden voor commentaren, feedback en zelfs kunnen nieuwe projecten toegevoegd worden. Een NL-inleiding met koppelingen naar de Engelstalige ingrediënten staat op deze pagina.

Transitie Handboektransitiehandboek_voorpagina2

In mei 2009 verscheen de integrale Nederlandse vertaling van het Transition ‘Handbook door Rob Hopkins.

Het Transitie Handboek – Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht – is een uitgave van Uitgeverij Jan van Arkel i.s.m. Transitienetwerk Vlaanderen en Transition Towns Nederland.

Het OndersteBoven van Transition Towns

Hoe burgers en overheid elkaar kunnen versterken in lokale transitie-initiatieven. Een doe-het-zelf handleiding voor burgers, ambtenaren en politici in Nederlandse steden, dorpen en regio’s.

Dit boekje is speciaal geschreven voor iedereen die behoort tot een van de twee volgende groepen lezers. Enerzijds is het bedoeld voor mensen die in hun eigen woonplaats actief zijn in een Transition Town-initiatief (TT). Anderzijds voor ambtenaren en politici in steden, dorpen of regio’s waar TT-initiatieven ontstaan of al actief zijn.

Hopelijk helpt dit boekje een brug te slaan tussen twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten op lokaal niveau: de dynamische, soms ongestructureerde en relatief onervaren TT-initiatieven enerzijds en aan de andere kant de plaatselijke ambtenaren en politici in hun hedendaagse zoektocht naar een balans tussen de rollen van regisseur en facilitator.

Download hier het boekje als pdf  (494 kB)