Trainingen

Transition Towns Nederland biedt trainingen en workshops aan voor mensen die verbonden zijn aan een transitie initiatief en voor bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Ze worden gegeven door een team van ervaren trainers.
Trainingen die landelijk worden aangeboden, vinden in principe plaats in het hoofdkwartier van TT Nederland, in Deventer. Trainingen en workshops kunnen ook in andere plaatsen en regio’s worden gegeven. Informeer naar de mogelijkheden via 0570-615419 of email: trainingen@transitiontowns.nl.

Transitie trainingen

Zaaien
Basistraining voor (door-)startende transitie-initiatieven.
Eerstvolgende training: zaterdag 12 september 10.00 t/m zondag 13 september 16.00 uur.

Bloeien
Vervolgtraining voor mensen die hun initiatief naar een hoger plan willen tillen.
Eerstvolgende training: zaterdag 12 september 10.00 t/m zondag 13 september 16.00 uur.

De overige trainingen vinden op aanvraag op locatie plaats.

Innerlijke transitie
Hoe je zorgen en pijn om de wereld kunt gebruiken als opstap naar een nieuw perspectief en hernieuwde daadkracht.

Sprekerstraining
Een training in het houden van een effectief verhaal over transitie.

Strategie en impuls
Hoe je de balans bewaart tussen spontane actie en strategisch werken.

Transitie naar Veerkracht
Een training in het leren en ontwikkelen van persoonlijke en gemeenschappelijke veerkracht.

Trainingen en workshops op maat
Je bent bezig met transitie en loopt tegen dingen aan. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met lastige groepsprocessen. Je kunt ´andere´ communicatievaardigheden gebruiken. Je mist bepaalde kwaliteiten in de groep van je transitie/initiatief. Je kent de ingangen bij de lokale of regionale overheid niet goed. Je zou effectiever aan fondsenwerving of bekendheid willen werken, of je initiatief willen doorontwikkelen tot een sociale onderneming. Bij al dit soort zaken kan het team van trainers en ondersteuners je ondersteunen. Neem over je specifieke wensen contact met ons op.

Bedrijfsleven

Ondernemen in transitietijd
Hoe je duurzaam en veerkrachtig kunt ondernemen.

Sociaal ondernemen
Hoe je met je onderneming maat­schappelijke meerwaarde kunt creëren.

Onderwijs

Transitietraining voor docenten
Hoe je studenten of leerlingen warm kunt laten lopen voor transitie.

Gastlessen en gastcolleges op maat
Te denken valt aan lessen of colleges over praktische thema´s als duurzaam bouwen en wonen, energiebesparing en lokaal voedsel, maar ook over achtergrondthema´s als klimaatverandering, neo kolonialisme, rechtvaardige verdeling van de welvaart en alternatieve economische modellen.

Overheden

Transitietraining voor overheden
Hoe je burger-initiatieven en bottom-up processen kunt faciliteren en versterken.

Transitie en beleid
Hoe je vanuit een heldere visie op transitie kunt komen tot een ambitieus maar realistisch langere termijn beleid.