Categorie:

Tilburg moet minder olie gaan gebruiken!

TILBURG – Ruim dertig mensen keken op 22 september in het Brabants Natuurmuseum naar de film ‘ A Crude Awakening’. Onder hen ook belangstellenden uit Roosendaal en Boxtel. Op 10 november komt er een vervolg.

‘Tilburg moet minder olie gaan gebruiken!’ Zo kopte het Brabants Dagblad met de aankondiging voor de eerste film van Transition Towns in Tilburg en ook op tilburgers.nl verschenen al snel de eerste berichten. Met een tevreden gevoel kijken de initiatiefnemers terug op de start van Transition Town Tilburg. Na de film werden de eerste reacties uitgewisseld. En later was er in het café gelegenheid om op flappen aan te geven wat de wensen zijn. Dit varieerde van het bundelen/delen van krachten tot meewerken, samen eten, meer films draaien en thema’s als bewustwording. Studenten van de Fontys maakten een radio-opname.

De komende tijd zijn initiatiefnemers Godelieve Engbersen en Irma Lamers te vinden op een themamiddag over duurzaamheid bij het netwerk Vrouwen ontmoeten Vrouwen, waar veel belangstelling voor is. En er worden twee informatie-avonden georganiseerd met een film en een presentatie.

Op 6 oktober organiseerde Transition Town Tilburg (i.o.) een filmavond in het Natuurmuseum Brabant wat resulteerde in een goed gesprek met een select gezelschap. Op 10 november volgt de informatie-/feestavond ‘Duurzaam duurt het langst’, met aansluitend een eerste Transition Café in Theater Zaal 16. Entree: € 3,- In de theaterzaal zijn eerst afwisselende presentaties over Transition Towns. Daarna is er ruimte voor ontmoeting en nieuwe initiatieven.

Irma Lamers: ,,We hopen voor het eind van het jaar op uitbreiding met een paar actieve mensen, en ons idee is dat er een stuurgroep van ongeveer 8-10 mensen zal ontstaan. Ook mensen die in een werkgroep aan de slag willen of zelf een activiteit willen starten zijn van harte welkom. Zodra er genoeg mensen zijn komt er een eerste ontmoeting om samen te kijken naar een vervolg”.

Tilburg is van oudshers een stad waar veel van onderop wordt neergezet. Er zijn al vele initiatieven rond duurzaamheid, zoals het project voor lokale voedselvoorziening van Bureau Ver(?)Antwoord en de kindermoestuinen van Duurzaam Tilburg. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een website van Transition Town Tilburg. Tot die tijd zijn de activiteiten alvast te vinden in de Aktie Agenda.

Contact met Transition Town Tilburg ( i.o.) via tel. 013-5443204 (met voicemail). E-mail: transitiontown.tilburg ( at ) gmail.com