Categorie: , , , ,

Themadag stadsgerichte landbouw

Groentebed Hof van Twello

De omslag naar een gifvrije, de boer bevrijdende landbouw is mogelijk. Dan moet de natuurlijke organische kringloop worden gerespecteerd. Vele mensenhanden, geholpen door nieuwe ultralichte landbouwwerktuigen en nieuwe, niet op winstbejag gerichte groene financiering, moeten werk op menselijke maat mogelijk maken.

Nieuwe landbouw is stadsgerichte kringlooplandbouw, die de boer dichter bij de burger en een eerlijker prijs voor beiden brengt. De nieuwe landbouw berust op biodiversiteit en kan een zegen zijn voor mens en natuur.

Participatie van stadsbewoners, nieuwe groene financieringsmogelijkheden op basis van grondverwerving en CO2-neutrale technische innovatie t.b.v. stadsgerichte landbouw naar menselijke maat.

Ontdek de nieuwe sleutelbegrippen waarover sprekers vanuit verschillende disciplines het deze dag zullen hebben. Consequente doorvoering hiervan genereert een eerlijker beloning voor de duurzaam werkende boer en gezonde voedselzekerheid voor de stadsbewoner.

In deze tijd van riskant korten op natuur biedt de biodiversiteit brengende kringlooplandbouw een zegenrijk perspectief voor mens en natuur.

Vier met elkaar verbonden thema’s

Op deze dag gaan we in op vier belangrijke, naar ons idee onlosmakelijk met elkaar verbonden, thema’s:

  1. Moderne kringlooplandbouw is historisch gebaseerd op het enige type landbouw, dat 4.000 jaar achtereen standhield – tot de kunstmest kwam: de oude Chinese kringlooplandbouw. Nu is nieuwe stadsgerichte landbouw mogelijk dankzij ultramoderne recyclingtechnologie die chemicaliën overbodig maakt.
  2. Nieuwe groene financiering, waardoor landbouwgronden rondom de steden vrij gemaakt kunnen worden voor stadsgerichte boeren en hun medewerkers;
  3. Stadsgerichte landbouw versterkt lokale economie, brengt boer en consument dichter bij elkaar, arbeid uit de stad naar het platteland in de regio en gezond voedsel naar de stad.
  4. Technische innovatie voor de stadsgerichte boer en tuinder met als voorbeeld een nieuw, modern, ultralicht en CO2-neutraal elektrisch landbouwwerk- en voertuig.

Organisatie themadag

Stichting De Twaalf Ambachten organiseert de themadag in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie en met steun van ZLTO. Met sprekers uit de wetenschap (WUR en LEI), de moderne organische recyclingindustrie (Orgaworld) en uit de dagelijkse praktijk van biologische landbouw en natuurbescherming.

Datum: vrijdag 25 november, 10.30-17.00
Plaats: Grote Zaal Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 ‘s-Hertogenbosch (nabij station NS en met ruime parkeerplaats)
Toegang: € 60,-; donateurs Stichting De Twaalf Ambachten en studenten E 45,-.

Meer informatie over de inhoud van deze studiedag: Lieselot Leeflang, De Twaalf Ambachten. info@de12ambachten.nl, tel. 0411-672621.