Stappen zetten in de transitie

De transitiebeweging groeit en bestaat uit allerlei mensen, organisaties en netwerken (“zwermen”), die zich inzetten voor heel verschillende thema’s, zoals: klimaat, duurzaamheid, milieu, economie, democratie, sociale rechtvaardigheid, internationale vraagstukken. Ook de strategieën en middelen verschillen: lobby, bewustmaking, dialoog, investeringen, blokkades, burgerinitiatieven, onderzoek, kennis delen, innovatie, van elkaar leren, praktisch werk, etc. Er zijn veel verbindingen … Lees verder