Een Transitie Café online

Op 3 april stond het Transitie Café in Castricum gepland. Juist in dit jaar hadden we het heel voortvarend aangepakt: het hele jaar al netjes in een kalendertje op de site. Alles stond al in de steigers, van Transitie Café, Soep Café, Repair Café en zelfs al verschillende trainingen en bijeenkomsten. Opeens staat alles stil door alle maatregelen rondom Corona. Alles? Waarom eigenlijk?

Lees verderEen Transitie Café online

Transitie in tijden van Coronavirus-crisis

Nu het Coronavirus ook in Europa is aangekomen, realiseren we ons dat we kwetsbaar zijn. Was het een paar maanden geleden nog ver van ons bed, inmiddels is het onderwerp hier in onze huiskamers. Hoe kwetsbaar we zijn, daar is de afgelopen dagen voldoende over bericht. We reageren ieder op onze eigen manier; angstig, berustend of soms nog steeds ontkennend. Het wekt ook verbazing hoe snel en goed de systemen in Europa omschakelen van hun gewone manier van doen en zich lijken aan te passen aan deze bijzondere omstandigheden. Dat omschakelen van de maatschappij, dat is iets waar de transitiebeweging juist actief in is – in denken en doen – maar dan naar een duurzame, lokale en sociale samenleving. Wat kunnen we hier op korte en lange termijn van leren?

Lees verderTransitie in tijden van Coronavirus-crisis