Categorie:

Stappen zetten in de transitie

De transitiebeweging groeit en bestaat uit allerlei mensen, organisaties en netwerken (“zwermen”), die zich inzetten voor heel verschillende thema’s, zoals: klimaat, duurzaamheid, milieu, economie, democratie, sociale rechtvaardigheid, internationale vraagstukken. Ook de strategieën en middelen verschillen: lobby, bewustmaking, dialoog, investeringen, blokkades, burgerinitiatieven, onderzoek, kennis delen, innovatie, van elkaar leren, praktisch werk, etc. Er zijn veel verbindingen en er wordt volop samengewerkt, maar op de buitenwereld komt het versnipperd over.

Er is resultaat, zeker! Én de werkelijkheid is weerbarstig. In de beweging leeft ook het gevoel: we kunnen méér als we maar……..
Ja? Als we maar: ……..WAT dan en Hoe?

Graag nodigen we je uit voor twee transitie-gesprekken op vrijdag 11 juni en vrijdag 2 juli (om 15:00 uur). Beide gaan ze over deze vraag:
Wat is er nu nodig en mogelijk om meer effect te hebben?

Op 11 juni richten we ons op de netwerken.

Hoe ziet het veld eruit? Is beter samenwerken gewenst? Meer focus, of juist meer diversiteit? Is er behoefte aan een gezamenlijke visie? Kunnen krachten worden gebundeld en middelen worden gedeeld? Minder ‘dubbelop’ werken, of juist wel ieder met een eigen aanpak, doel en activiteiten? En als je voor dat laatste kiest, draagt dan alles even goed bij aan de transitie? Wat kan beter?

Op 11 juni gaan we van start met korte inleidingen door Antoine Heideveld, die betrokken is bij Duurzame Dinsdag, het Groene Brein en de VVM en met Rosalie de Bruijn van SDG Nederland. Beide zijn volop bezig met het werken aan verhoogde impact. Zij geven een kijkje in de keuken en leggen hun vragen voor. We gaan het gesprek zo inrichten dat kennis en inzichten van alle aanwezigen optimaal benut worden, nieuwe verbindingen ontstaan en verhelderende conclusies kunnen worden getrokken.

Doe je mee?

Geef je op: wij@detransitiemotor.nl
En zet ook vast in je agenda: 2 juli om 15 uur
Nadere berichten volgen.

Met hartelijke groet
Onno van Sandick, Marion Eeckhout en Louise Boelens