Categorie: , , ,

Rifkin: Alleen duurzame, decentrale energie kan klimaat redden

De klimaatconferentie in Durban mislukt, we verliezen kostbare jaren! (Trouw-Groen) Korte termijn politici zitten met de industriële en financiële wereld vast in een  ontsporende economie van grenzeloze groei. Willen we niet meegezogen worden naar de onvermijdelijke botsing, dan zullen we zelf van onderop de duurzame wereld door moeten zetten. In een interview uit 2009, opgenomen in het kader van de klimaattop in Kopenhagen,  geeft topeconoom Jeremy Rifkin voortreffelijk aan waarom en hoe dit zit.

Dit visionaire interview hebben we daarom uit onze archieven gehaald en geplaatst op ons nieuwe videokanaal ‘Transition Towns Nederland’

Ode interview ‘Leve de 3e revolutie!’

Op 14 oktober 2011 plaatste Ode Magazine een interview met Rifkin, waarin hij laat zien dat de 3e Revolutie begonnen is: ‘ Hoe het ‘energie-internet’ de politieke macht zal veranderen.’ In dit nummer ook een exclusieve voorpublicatie uit Rifkin’s nieuwe boek ‘The Third Industrial Revolution: An Insiders Look at the New Energy Innovation that’s Transforming the World.’  Hierbij de inleiding, met dank aan Ode.

Er komt een derde industriële revolutie aan, zegt de Amerikaanse topeconoom Jeremy Rifkin. Het internet en duurzame vormen van energie staan aan de basis van dit nieuwe tijdperk, meent hij. In die nieuwe tij

d zullen mensen volgens Rifkin hun eigen groene energie in hun huis of bedrijf produceren en via een energie-internet met elkaar uitwisselen.

De Derde Industriële Revolutie zal voor de eenentwintigste eeuw net zulke ingrijpende gevolgen hebben als de Eerste voor de negentiende en de Tweede voor de twintigste eeuw had. En net als de twee vorige revoluties zal de Derde Industriële Revolutie onze manier van werken en leven in alle opzichten veranderen.

De conventionele hiërarchische organisatie van de maatschappij die kenmerkend was voor een groot deel van het economische, sociale en politieke leven van de industriële revolutie op basis van fossiele brandstoffen, maakt plaats voor gespreide samenwerkingsverbanden in het nieuwe groene industriële tijdperk. We beleven een ingrijpende verschuiving in de structuur van de maatschappij, van hiërarchische naar decentrale macht.”

En je zult het misschien niet denken, maar volgens Rifkin loopt Europa voorop in deze industriële revolutie: “De EU had aan het begin van deze eeuw twee doelstellingen: de EU veranderen in een duurzame samenleving zonder koolstofemissie, en van Europa de sterkste economie ter wereld maken. Het eerste betekende dat in vijftig jaar tijd van de fossiele energie van de Tweede Industriële Revolutie moest worden overgestapt op het stelsel van duurzame energie van de Derde Industriële Revolutie.

Dat zal niet meevallen, maar we moeten niet vergeten dat de overgang van hout als brandstof naar de stoomtechnologie op basis van steenkool in de Europese en Amerikaanse economie een halve eeuw heeft gekost, net als de overgang van de steenkool- en stoomtechnologie van de trein naar de economie van olie, elektriciteit en auto’s. Dat geeft het vertrouwen dat de overgang naar duurzame energie in een vergelijkbaar tijdsbestek mogelijk moet zijn.”

zp8497586rq